معامله نفت خام در فارکس

آموزش اندیکاتور استوکاستیک (stochastic)

قدرت گرفته از

آموزش اندیکاتور Stochastic (استوکاستیک)

آموزش اندیکاتور Stochastic (استوکاستیک)

Stochastic نیز یک اندیکاتور ممنتوم است که تعیین می‌کند یک روند در چه زمانی به پایان می‌رسد.

مانند RSI، این شاخص نیز بیش از حد فروخته شدن و یا خریداری شدن یک ارز را نشان می‌دهد.

Stochastic از دو خط که در یک مقیاس و نمودار جداگانه رسم می‌شوند، تشکیل شده است.

همانطور که احتمالا حدس زده‌اید، Stochastic به شما کمک می‌کند زمان ورود خود به معامله و آغاز خرید و فروش در ابتدای هر روند را مشخص کنید.

وقتی عدد Stochastic به بالاتر از 80 برسد، یعنی ارز بیش از حد خریداری شده و احتمالا شاهد یک روند رو به پایین خواهیم بود.

آموزش اندیکاتور Stochastic

در عین حال اگر Stochastic پایین‌تر از 20 باشد، سهم بیش از حد خریداری شده است و احتمالا روند رو به بالا خواهیم داشت.

درست مانند RSI در اینجا نیز ممکن است با یک سری اطلاعات اشتباه مواجه شویم؛

پس در هنگام کار با این اندیکاتور حد ضرر خود را به دقت تعیین کنید؛ تا با مشکل و ضرر مواجه نشوید.

خطهای K% و D% در اندیکاتور استوکاستیک:

در اندیکاتور استوکاستیک از دو خط با نامهای K% و D% استفاده شده است

که خط D% اهمیت به مراتب بیشتری نسبت به خط دیگر دارد و سیگنال خرید یا آموزش اندیکاتور استوکاستیک (stochastic) فروش را این خط صادر می‌کند.

خط K% درصدی از تغییرات می‌باشد که نسبت آن بین سطوح ۰ تا ۱۰۰ نوسان می‌کند.

این خط سریع اساسا یک مقیاس جهت بررسی اندازه نیروی حرکتی در نوسانگر می‌باشد.

محاسبه K% بسیار ساده است و از طریق فرمول زیر می‌توانیم آن را حساب کنیم:

K% = (Current Close – Lowest Low)/(Highest High – Lowest Low) * 100

در فرمول فوق حرف C نشان دهنده آخرین قیمت و L14 کمترین قیمت برای ۱۴ دوره قبل است.

به همین ترتیب H14 به عنوان بالاترین قیمت برای ۱۴ روز گذشته می‌باشد.

خط دوم که نسبت به خط K% کندتر است از میانگین متحرک ۳ دوره‌ای از خط K% بدست می‌آید.

(D% = 100 X (H3/L3

با کمک روابط فوق استوکاستیکی بدست می‌آید که به استوکاستیکهای سریع معروف است.

بسیاری از تحلیلگران میانه خوبی با استوکاستیکهای سریع ندارند.

و با اعمال تغییراتی در میانگین متحرک D% حالت آرام استوکاستیک را ایجاد می‌کنند.

انواع استوکاستیک

استوکاستیک به سه دسته تقسیم‌بندی می‌شود که آموزش اندیکاتور استوکاستیک (stochastic) تحلیلگران با توجه به استراتژی خود مناسب‌ترین گزینه را انتخاب می‌کنند.

استوکاستیک سریع:

متداولترین نوع استوکاستیک است.

ولی با توجه به نوسانات زیادی که دارد فقط مورد استفاده برخی از تحلیلگران قرار می‌گیرد

نحوه محاسبه آن بر اساس فرمولهای فوق می‌باشد.

استوکاستیک کند:

از K% سریع با میانگین متحرک ساده و ۳ دوره‌ای هموار شده است

و همچنین D% آن از میانگین متحرک ساده K% کند سه دوره‌ای محاسبه می‌شود.

استوکاستیک کامل:

استوکاستیک کامل ورژن سفارشی شده استوکاستیک کند می‌باشد.

در این نوع از استوکاستیک K% سریع با میانگین متحرک ساده دوره هموار شده است.

یکی از بهترین کاربردهای آن امکان بررسی ضعف در روند بوده که اصطلاحا به آن واگرایی می‌گویند.

در اندیکاتور استوکاستیک واگرایی بسیار کم اتفاق می‌افتد

ولی واگرایی‌های استوکاستیک از قدرت بسیار زیادی برخوردار هستند و یکی از اخبار خوب برای تحلیلگران محسوب می‌شوند.

در صورت مشاهده واگرایی در استوکاستیک احتمال تغییر روند بسیار زیاد است و در تصمیم‌گیری معامله‌گران وزن زیادی خواهد داشت.

برای خرید ارزهای دیجیتال و دریافت تخفیف کارمزد از صرافی کوینکس از این لینک برای ثبت نام استفاده نمایید.

ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺍﻧﺪﻳﮑﺎﺗﻮﺭ ﺍﺳﺘﻮﮐﺎﺳﺘﻴﮏ Stochastic

ﺍﻳﻥ ﺍﻧﺩﻳﮑﺎﺗﻭﺭﺑﺭﺍﯼ ﺍﻭﻟﻳﻥ ﺑﺎﺭ ﺗﻭﺳﻁ ﺟﻭﺭﺝ ﻟﻳﻥ ﺑﻪ ﻭﺟﻭﺩ ﺁﻣﺩﻩ ﺍﺳﺕ ﻭ ﺑﻪ ﻁﻭﺭ ﮐﻠﯽ ﺍﺯ ﺍﻭﺍﺧﺭ ﺩﻫﻪ ۱۹۵۰ ﻣﻁﺭﺡ ﺷﺩﻩ ﺍﺳﺕ. ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺧﻣﻳﻥ ﻗﻳﻣﺕ ﺑﺳﺗﻪ ﺷﺩﻥ ﺩﺍﺭﺍﻳﯽ ﻭ ﻣﺣﺩﻭﺩﻩ ﻧﻭﺳﺎﻥ ﻗﻳﻣﺕ ﺩﺭ ﻳﮏ ﺩﻭﺭﻩ ﺍﺯ ﭘﻳﺵ ﺗﻌﻳﻳﻥ ﺷﺩﻩ ﻣﯽ ﭘﺭﺩﺍﺯﺩ. ﺩﺭ ﺣﺎﻟﺕ ﮐﻠﯽ ﺍﺳﺗﻭﮐﺎﺳﺗﻳﮏ ﺑﻪ ﻋﻧﻭﺍﻥ ﺍﺳﻳﻼﺗﻭﺭﯼ ﺷﻧﺎﺧﺗﻪ ﺷﺩﻩ ﺍﺳﺕ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻗﻳﻣﺕ ﺳﻬﻡ ﻭ ﺣﺟﻡ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﭘﻳﺭﻭﯼ ﻧﻣﯽ ﮐﻧﺩ ﺑﻠﮑﻪ ﭼﻳﺯﯼ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻥ ﺍﻧﺩﻳﮑﺎﺗﻭﺭ ﻣﻬﻡ ﺍﺳﺕ ﺳﺭﻋﺕ ﻭ ﺟﻬﺕ ﺣﺭﮐﺕ ﻗﻳﻣﺕ ﺍﺳﺕ .

ﺍﻳﻥ ﺍﻧﺩﻳﮑﺎﺗﻭﺭ ﺍﺯ ﻁﺭﻳﻖ ﺩﻭ ﻓﺭﻣﻭﻝ ﺍﻧﺩﺍﺯﻩ ﮔﻳﺭﯼ ﻣﯽ ﺷﻭﺩ :

ﺩﺭ ﺍﺑﺗﺩﺍ ﺑﺎﻳﺩ ﺍﻳﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻧﻅﺭ ﺩﺍﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷﻳﻡ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻥ ﺍﻧﺩﻳﮑﺎﺗﻭﺭ ﻫﻡ ﻧﻘﺎﻁ ﺍﺷﺑﺎﻉ ﺧﺭﻳﺩ ( bought (over ﻭ ﺍﺷﺑﺎﻉ ﻓﺭﻭﺵ (over sold) ﺍﻫﻣﻳﺕ ﺩﺍﺭﺩ. ﻋﻣﻭﻣﺎ ﺑﺎﺯﻩ ﺍﯼ ﮐﻪ ﺍﻳﻥ ﺍﻧﺩﻳﮑﺎﺗﻭﺭ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻧﻭﺳﺎﻥ ﻣﯽ ﮐﻧﺩ ۲۰ ﺗﺎ ۸۰ ﺍﺳﺕ .( ﺍﻟﺑﺗﻪ ﺑﺎﺯﻩ ﺍﺻﻠﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻧﻭﺳﺎﻥ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﻳﻥ ۰ ﺗﺎ ۱۰۰ ﺍﺳﺕ ﺍﻣﺎ ﺍﺯ ﻣﻧﻅﺭ ﺩﻳﺩﮔﺎﻩ ﻗﺩﻳﻣﯽ ﺗﺭ ﺑﻳﻥ ﺑﺎﺯﻩ ۲۰ ﺗﺎ ۸۰ ﭘﺫﻳﺭﻓﺗﻪ ﺗﺭ ﺍﺳﺕ. ( ﺩﺭ ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻣﺧﺗﻠﻑ ﻣﻣﮑﻥ ﺍﺳﺕ ﺑﺎ ﺍﺻﻁﻼﺡ ﺑﻳﺵ ﻓﺭﻭﺵ ﻳﺎ ﻓﺭﻭﺵ ﺍﻓﺭﺍﻁﯽ ﮐﻪ ﻣﻧﻅﻭﺭ ﻫﻣﺎﻥ ﺍﺷﺑﺎﻉ ﻓﺭﻭﺵ ﺍﺳﺕ ﻭ ﻫﻣﻳﻥ ﻁﻭﺭ ﺑﺎ ﺍﺻﻁﻼﺡ ﺑﻳﺵ ﺧﺭﻳﺩ ﻳﺎ ﺧﺭﻳﺩ ﺍﻓﺭﺍﻁﯽ ﮐﻪ ﻫﻣﺎﻥ ﺍﺷﺑﺎﻉ ﺧﺭﻳﺩ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺩ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺭﻭ ﮔﺭﺩﻳﺩ . ﻧﮑﺗﻪ ﻣﻬﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻳﺩ ﺩﺭ ﻧﻘﻁﻪ ﺍﺷﺑﺎﻉ ﺧﺭﻳﺩ (ﺧﺭﻳﺩﺍﻓﺭﺍﻁﯽ ) ﻣﺩ ﻧﻅﺭ ﺩﺍﺷﺕ ﺍﻳﻥ ﺍﺳﺕ ﮐﻪ ﺍﺣﺗﻣﺎﻝ ﮐﺎﻫﺵ ﻗﻳﻣﺕ ﻭ ﺷﺭﻭﻉ ﺭﻭﻧﺩ ﻧﺯﻭﻟﯽ ﺩﺭ ﺳﻬﻡ ﻭﺟﻭﺩ ﺩﺍﺭﺩ . ﻫﻣﭼﻧﻳﻥ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻧﻘﻁﻪ ﺍﺷﺑﺎﻉ ﻓﺭﻭﺵ (ﻓﺭﻭﺵ ﺍﻓﺭﺍﻁﯽ ) ﻗﺭﺍﺭ ﺩﺍﺭﻳﻡ ﻣﻧﺗﻅﺭ ﺍﻓﺯﺍﻳﺵ ﻗﻳﻣﺕ ﻭ ﺗﻐﻳﻳﺭ ﺭﻭﻧﺩ ﺳﻬﻡ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺕ ﺻﻌﻭﺩﯼ ﺑﺎﻳﺩ ﺑﺎﺷﻳﻡ .

ﻓﺮﻣﻮﻝ ﺍﻭﻝ :

c : ﻗﻳﻣﺕ ﺑﺳﺗﻪ ﺷﺩﻥ ﺍﺳﺕ .

L5 : ﭘﺎﻳﻳﻥ ﺗﺭﻳﻥ ﻗﻳﻣﺕ ﺑﺳﺗﻪ ﺷﺩﻥ ﻁﯽ ﺑﺎﺯﻩ ﺯﻣﺎﻧﯽ ۵ ﺭﻭﺯﻩ ﺍﺧﻳﺭ ( ﺑﺳﺗﮕﯽ ﺑﻪ ﺗﺣﻠﻳﻠﮕﺭ ﺩﺍﺭﺩ ، ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻭﺍﻧﺩ ﺑﺎﺯﻩ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ، ﻫﻔﺗﮕﯽ ﻭ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺭﺍ ﺍﻧﺗﺧﺎﺏ ﮐﻧﺩ. (

H5 : ﺑﺎﻻﺗﺭﻳﻥ ﻗﻳﻣﺕ ﺑﺳﺗﻪ ﺷﺩﻥ ﻁﯽ ﺑﺎﺯﻩ ﺯﻣﺎﻧﯽ ۵ ﺭﻭﺯﻩ ﺍﺧﻳﺭ ( ﺑﺳﺗﮕﯽ ﺑﻪ ﺗﺣﻠﻳﻠﮕﺭ ﺩﺍﺭﺩ ، ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻭﺍﻧﺩ ﺑﺎﺯﻩ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ، ﻫﻔﺗﮕﯽ ﻭ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺭﺍ ﺍﻧﺗﺧﺎﺏ ﮐﻧﺩ. (

ﻓﺮﻣﻮﻝ ﺩﻭﻡ :

ﺍﮔﺭ ﺑﺧﻭﺍﻫﻳﻡ ﻧﻭﺳﺎﻧﺎﺕ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﻳﻥ ﺩﻭ ﻓﺭﻣﻭﻝ ﺩﺭ ﻧﻅﺭ ﺑﮕﻳﺭﻳﻡ، ﺷﺩﺕ ﻧﻭﺳﺎﻥ ﺩﺭﻓﺭﻣﻭﻝ ﺍﻭﻝ ﺑﻳﺷﺗﺭ ﺍﺯ ﻓﺭﻣﻭﻝ ﺩﻭﻡ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺩ. ﺑﻪ ﻁﻭﺭ ﮐﻠﯽ ﻓﺭﻣﻭﻝ ﺍﻭﻝ ﺑﻪ ﺧﻁ ﺳﺭﻳﻊ ﻭ ﻓﺭﻣﻭﻝ ﺩﻭﻡ ﺑﻪ ﺧﻁ ﮐﻧﺩ ﻣﻌﺭﻭﻑ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧﺩ.

ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻁ k% ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻭﺭﺕ ﺧﻁﻭﻁ ﺻﺎﻑ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺩ ،ﺧﻁ D% ﺭﺍ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻭﺭﺕ ﺧﻁﻭﻁ ﻧﻘﻁﻪ ﭼﻳﻥ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳﻣﺕ ﺑﺎﻻ ﻗﻁﻊ ﮐﻧﺩ ، ﻣﯽ ﺗﻭﺍﻧﺩ ﺍﻳﻥ ﻣﻭﺿﻭﻉ ﺑﻪ ﻋﻧﻭﺍﻥ ﺳﻳﮕﻧﺎﻝ ﺧﺭﻳﺩ ﺷﻧﺎﺳﺎﻳﯽ ﺷﻭﺩ ﻭ ﻫﻣﻳﻥ ﻁﻭﺭ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﮑﺱ ﺍﻳﻥ ﻗﺿﻳﻪ ﺭﺥ ﻣﯽ ﺩﻫﺩ ﻭ ﺧﻁ k% ، ﺧﻁ D% ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳﻣﺕ ﭘﺎﻳﻳﻥ ﻗﻁﻊ ﮐﻧﺩ ﺍﻳﻥ ﻣﻭﺿﻭﻉ ﺑﻪ ﻋﻧﻭﺍﻥ ﺳﻳﮕﻧﺎﻝ ﻓﺭﻭﺵ ﺑﺭﺍﯼ ﺳﻬﻡ ﺷﻧﺎﺧﺗﻪ ﻣﯽ ﺷﻭﺩ .

ﺑﺭﺍﯼ ﺩﺭﮎ ﺍﻳﻥ ﺍﻧﺩﻳﮑﺎﺗﻭﺭ ﻧﻳﺎﺯﯼ ﺑﻪ ﺩﺍﻧﺳﺗﻥ ﻓﺭﻣﻭﻝ ﻫﺎﯼ ﺑﺭﺭﺳﯽ ﺷﺩﻩ ﻧﻳﺳﺕ ، ﺑﻠﮑﻪ ﺍﻳﻥ ﻣﺣﺎﺳﺑﺎﺕ ﻧﺷﺎﻥ ﺩﻫﻧﺩﻩ ﺩﻗﺕ ﺑﻪ ﮐﺎﺭﮔﺭﻓﺗﻪ ﺷﺩﻩ ﺩﺭ ﺍﻧﺩﻳﮑﺎﺗﻭﺭ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺩ. ﺍﺳﺗﻭﮐﺎﺳﺗﻳﮏ ﺑﻪ ﺷﻣﺎ ﺍﻳﻥ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺩﻫﺩ ﮐﻪ ﻗﻳﻣﺕ ﺩﺭ ﭼﻪ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﻣﻭﻗﻌﻳﺕ ﺍﺷﺑﺎﻉ ﺧﺭﻳﺩ ﻭ ﺍﺷﺑﺎﻉ ﻓﺭﻭﺵ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻭﺩﺵ آموزش اندیکاتور استوکاستیک (stochastic) ﻣﯽ ﮔﻳﺭﺩ ﻭ ﺑﺎﻳﺩ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻧﻘﻁﻪ ﺍﺷﺑﺎﻉ ﺧﺭﻳﺩ ﻗﺭﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ ، ﺍﻗﺩﺍﻡ ﺑﻪ ﻓﺭﻭﺵ ﺳﻬﻡ ﻭ ﻫﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻧﻘﻁﻪ ﺍﺷﺑﺎﻉ ﻓﺭﻭﺵ ﻫﺳﺕ ، ﺍﻗﺩﺍﻡ ﺑﻪ ﺧﺭﻳﺩ ﺳﻬﻡ ﻧﻣﺎﻳﻳﺩ . ﻧﮑﺗﻪ ﺍﯼ ﮐﻪ ﺑﺎﻳﺩ ﺩﺭ ﺍﻳﻥ ﻗﺳﻣﺕ ﻣﺩ ﻧﻅﺭ ﺑﮕﻳﺭﺩ ﺍﻳﻥ ﺍﺳﺕ ﮐﻪ ﺑﻌﺩ ﺍﺯ ﻧﻘﻁﻪ ﺍﺷﺑﺎﻉ ﺧﺭﻳﺩ ﺑﺎﻳﺩ ﻣﻧﺗﻅﺭ ﺗﻐﻳﻳﺭ ﺭﻭﻧﺩ ﺑﻪ ﺳﻣﺕ ﻧﺯﻭﻟﯽ ﺑﻭﺩﻥ ﻭ ﻫﻣﭼﻧﻳﻥ ﭘﺱ ﺍﺯ ﻧﻘﻁﻪ ﺍﺷﺑﺎﻉ ﻓﺭﻭﺵ ﺩﺭ ﺳﻬﻡ ﺑﺎﻳﺩ ﺩﺭ ﺍﻧﺗﻅﺎﺭ ﺻﻌﻭﺩﯼ آموزش اندیکاتور استوکاستیک (stochastic) ﺷﺩﻥ ﺭﻭﻧﺩ ﺳﻬﻡ ﺑﺎﺷﻳﻡ .

ﻭﺍﮔﺮﺍﻳﯽ ﺩﺭ ﺍﻧﺪﻳﮑﺎﺗﻮﺭ ﺍﺳﺘﻮﮐﺎﺳﺘﻴﮏ :

ﻭﺍﮔﺭﺍﻳﯽ ﺩﺭ ﺍﻳﻥ ﺍﻧﺩﻳﮑﺎﺗﻭﺭ ﻫﻡ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﺷﮑﻝ ﻣﯽ ﮔﻳﺭﺩ ﮐﻪ ﻗﻳﻣﺕ ﺟﺩﻳﺩ ﺷﮑﻝ ﮔﺭﻓﺗﻪ ﺍﺳﺕ ﻭﻟﯽ ﺍﻳﻥ ﺭﻭﻧﺩ ﻗﻳﻣﺕ ﺗﻭﺳﻁ ﺍﻧﺩﻳﮑﺎﺗﻭﺭ ﺍﺳﺗﻭﮐﺎﺳﺗﻳﮏ ﺗﺎﻳﻳﺩ ﻧﺷﺩﻩ ﺍﺳﺕ. ﺩﺭ ﺍﻳﻥ ﻗﺳﻣﺕ ﺑﺎ ﻫﺭ ﺩﻭ ﻧﻭﻉ ﻭﺍﮔﺭﺍﻳﯽ (ﻣﺛﺑﺕ ﻭ ﻣﻧﻔﯽ ) ﺭﻭ ﺑﻪ ﺭﻭ ﻫﺳﺗﻳﻡ . ﻭﺍﮔﺭﺍﻳﯽ ﻣﺛﺑﺕ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﺷﮑﻝ ﻣﯽ ﮔﻳﺭﺩ ﮐﻪ ﻗﻳﻣﺕ ﺩﺭ ﻳﮏ ﺭﻭﻧﺩ ﻧﺯﻭﻟﯽ ﻗﺭﺍﺭ ﮔﺭﻓﺗﻪ ﻭ ﺍﻧﺩﻳﮑﺎﺗﻭﺭ ﺍﺳﺗﻭﮐﺎﺳﺗﻳﮏ ﺭﻭﻧﺩﯼ ﺧﻼﻑ ﺟﻬﺕ ﻗﻳﻣﺕ (ﺻﻌﻭﺩﯼ ) ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ. ﻭ ﻭﺍﮔﺭﺍﻳﯽ ﻣﻧﻔﯽ ﻫﻡ ﺑﻪ ﺻﻭﺭﺕ ﻋﮑﺱ ﺍﻳﻥ ﻗﺿﻳﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺩ .

ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻭﺍﮔﺭﺍﻳﯽ ﻫﺎ ﺩﺭ ﻧﻘﺎﻁ ﺍﺷﺑﺎﻉ (ﺍﺷﺑﺎﻉ آموزش اندیکاتور استوکاستیک (stochastic) ﺧﺭﻳﺩ ﻭ ﺍﺷﺑﺎﻉ ﻓﺭﻭﺵ) ﺑﻪ ﻭﺟﻭﺩ ﻣﯽ ﺁﻳﺩ ، ﻭﺍﮔﺭﺍﻳﯽ ﻗﺎﺑﻝ ﺍﺗﮑﺎ ﺗﺭ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺩ .

ﺑﺎﺯﻩ ﺍﯼ ﮐﻪ ﺍﻳﻥ ﺍﺳﻳﻼﺗﻭﺭ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻧﻭﺳﺎﻥ ﻣﯽ ﮐﻧﺩ ۰ ﺗﺎ ۱۰۰ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺩ. ﺍﻧﺗﺧﺎﺏ ﻧﻭﻉ ﺑﺎﺯﻩ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﻭ ﺗﺎﻳﻡ ﻓﺭﻳﻡ ﻫﻡ ﺩﺭ ﺍﻳﻥ ﺍﻧﺩﻳﮑﺎﺗﻭﺭ ﻣﯽ ﺗﻭﺍﻧﺩ ﺑﻪ ﺻﻭﺭﺕ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ، ﻫﻔﺗﮕﯽ ، ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻭ… ﺑﺳﺗﮕﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮔﺭ ﻭ ﺩﻳﺩ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﻓﺭﺩ ﺩﺍﺭﺩ . ﺍﻳﻥ ﺍﻧﺩﻳﮑﺎﺗﻭﺭ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺍﻳﻧﮑﻪ ﻧﻘﺎﻁ ﺣﻣﺎﻳﺗﯽ ﻭ ﻣﻘﺎﻭﻣﺗﯽ ﺩﺭ ﺭﻭﻧﺩ ﺳﻬﻡ ﺭﺍ ﺷﻧﺎﺳﺎﻳﯽ ﮐﻧﻳﻡ ﻣﻭﺭﺩ ﺍﺳﺗﻔﺎﺩﻩ ﻗﺭﺍﺭ ﻣﯽ ﮔﻳﺭﺩ ﻭ ﺩﺭ ﻫﻣﻳﻥ ﻣﺣﺩﻭﺩﻩ ﺍﺳﺕ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻧﺎﺳﺎﻳﯽ ﻧﻘﺎﻁ ﺍﺷﺑﺎﻉ ﺧﺭﻳﺩ ﻭ ﻧﻘﺎﻁ ﺍﺷﺑﺎﻉ ﻓﺭﻭﺵ آموزش اندیکاتور استوکاستیک (stochastic) ﻣﻭﺭﺩ ﺑﺭﺭﺳﯽ ﮐﺎﻣﻝ ﻗﺭﺍﺭ ﻣﯽ ﮔﻳﺭﺩ. ﺗﻧﻅﻳﻣﺎﺕ ﺍﻳﻥ ﺍﻧﺩﻳﮑﺎﺗﻭﺭ ﺑﺳﺗﮕﯽ ﺑﻪ ﺩﻳﺩ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮔﺭﺍﻥ ﺩﺍﺭﺩ. ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺎﻳﻡ ﻓﺭﻳﻡ ﮐﻭﺗﺎﻩ ﻣﺩﺕ ﺭﺍ ﺍﻧﺗﺧﺎﺏ ﻣﯽ ﮐﻧﻳﻡ ، ﻧﻭﺳﺎﻧﺎﺕ ﺯﻳﺎﺩﯼ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻧﻘﺎﻁ ﺍﺷﺑﺎﻉ (ﺧﺭﻳﺩ ﻭ ﻓﺭﻭﺵ ) ﻣﺷﺎﻫﺩﻩ ﻣﯽ ﮐﻧﻳﻡ . ﺍﻣﺎ ﺍﮔﺭ ﺗﺎﻳﻡ ﻓﺭﻳﻡ ﻫﺎﯼ ﺑﻠﻧﺩ ﻣﺩﺕ ﺗﺭﯼ ﺭﺍ ﺍﻧﺗﺧﺎﺏ ﻣﯽ ﮐﻧﻳﻡ ، ﻧﻭﺳﺎﻧﺎﺕ ﺑﻪ ﺻﻭﺭﺕ ﮐﻣﺗﺭﯼ ﻗﺎﺑﻝ ﻟﻣﺱ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧﺩ ﭼﻭﻥ ﺑﺎﺯﻩ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﺑﻠﻧﺩ ﻣﺩﺕ ﺗﺭ ﺷﺩﻩ ﺍﺳﺕ . ﻭ ﺩﺭ ﺁﺧﺭ ﺍﻳﻧﮑﻪ ﺍﻳﻥ ﺍﻧﺩﻳﮑﺎﺗﻭﺭ ﺍﻳﻥ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮔﺭ ﻣﯽ ﺩﻫﺩ ﮐﻪ ﺳﺭﻋﺕ ﻭ ﺷﺗﺎﺏ ﻗﻳﻣﺕ ﺭﺍ ﺍﻧﺩﺍﺯﻩ ﮔﻳﺭﯼ ﮐﻧﺩ .

اندیکاتور استوکاستیک Stochastic

هشتصد

اندیکاتور استوکاستیک یه نشانگر سریع و ساده به حساب می‌آید که در برابر نوسانات بازار، به نسبت خیلی سریع واکنش نشان می‌دهد. البته این بسته به تنظیمات دوره اندیکاتور می‌تواند متفاوت باشد، اما در حالت پیش فرض متاتریدر چهار این چنین است.

فرمول اندیکاتور استوکستیک با مقایسه قیمت لحظه ای و جاری بازار با بالاترین یا ماکسیمم قیمت و همچنین پایین ترین یا مینیمم قیمت دوره زمانی به دست می‌آید. دو مقدار 80 و 20 که در صفحه‌ی نمایشی این اندیکاتور به ما نشان داده شده، نقاط بالا و پایینی محسوب می‌شود که در واقع با برخوررد نوسانگرنمای اندیکاتور، با خط عدد 80 ، این مفهوم تداعی می‌شود که در بازار خریداران دچار افراط شده اند و برعکس آن هم خط عدد 20 هست که آلارم فروش افراطی را به معامله‌گران می‌دهد.

استوکستیک یک اندیکاتور غیر اصلاحی است و آموزش اندیکاتور استوکاستیک (stochastic) می‌توان با نگاه کردن به گذشته این اندیکاتور، پی به متناسب عمل کردن آن برد.

معاله گرانی که از روش های اسکالپ یا معامله های ریز استفاده می کنند، معمولا اندیکاتور استوکستیک را می‌شناسند و از آن استفاده می‌کنند.پ

فرمول اندیکاتور استوکاستیک

در فرمول زیر نحوه‌ی محاسبه خروجی استوکاستیک را می‌بینید:

استوکستیک

در این فرمول، k% نتیجه نهایی نمایشی اندیکاتور است که به صورت درصدی محاسبه می‌شود که البته همینه به درصدهای صفر تا صد در نوسان است.

همچنین D% هم چیزی جر یک میانگین متحرکت نیست که حساسیت بالایی را دارد و به منظور واکنش سریع در این اندیکاتور در نظر گرفته شده.

هشتصد

در حالت معمول تنضیمات استوکستیک، به حالت slow مشهور است. اما دو مورد دیگر از تنظیمات این اندیکاتور مورد استفاده تریدرها قرار می گیرد که در جدول زیر، اعداد تنظیمات پراستفاده این اندیکاتور را می‌بینید.

تنضیمات استوکستیک

از جمله کاربرهای استوکاستیک ، استفاده از واگرایی هایی است که از خود نشان می‌دهد.

برای مثال، زمانی که نقاط های (بالای) جدید در چارت قیمتی، بالاتر از های قبلی قرار دارد، ممکن است در استوکاستیک برعکس رخ دهد، یعنی نقطه‌ی های جدید، پایین تر از های قبلی نوسانگر باشد، که به این حالت واگرایی می‌گویند. برعکس این حالت هم می‌تواند در نقاط لو رخ بدهد.به هر صورت هر زمان ، واگرایی رخ داد، نشان از احتمال قوی برگشت یا اصلا قیمت در آینده بازار است.

در تصویر زیر مثالی از واگرایی مثبا استوکاستیک را مشاهده می‌کنید. اگر دقت کنید می‌بینید که در استوکاستیک، شیب نقاط لو یا پایین ، بر عکس شیب نقاط لو در پارت قیمتی بدست آمده است.

استوکستیک

به منظور آموزش کلیدی استفاده از اندیکاتورها می‌توانید با ما در ارتباط باشید:

همچنین می‌توانید به جهت انجام سرمایه گذاری های پر بازده، وارد لینک زیر شوید:

قصد دارید با ما در این خصوص ارتباط برقرار کنید؟ فرم زیر را پر کنید تا با شما ارتباط بگیریم.

آموزش استفاده از اندیکاتور استوکاستیک

در ادامه آموزش تحلیل تکنیکال با دیجی اکسچنج همراه باشید.

استوکاستیک (اسیلاتور تصادفی ) یکی دیگر از شاخص های تجزیه و تحلیل نمودار ارزهای دیجیتال است که به ما کمک می کند تعیین کنیم که کجا یک روند ممکن است پایان یابد. این شاخص توسط جورج لین در اواخر دهه 1950 ساخته شد.

این شاخص حرکت قیمت را اندازه گیری می کند. اگر موشکی که به سمت بالا در هوا پرتاب می شود را تصور کنید – قبل از اینکه بتوانید آن را خاموش آموزش اندیکاتور استوکاستیک (stochastic) کنید، باید سرعت آن را کم کنید. شتاب همیشه قبل از قیمت، تغییر جهت می دهد.

نحوه استفاده از استوکاستیک Stochastic آموزش سرمایه گذاری در بورس و سهام

چگونه با استفاده از Stochastic به معامله ارزهای دیجیتال بپردازیم

همانطور که قبلا گفتیم، Stochastic به ما می گوید که چه زمانی در بازار بیش از حد خرید و فروش می شود. این شاخص از 0 به 100 حرکت می کند. وقتی خطوط Stochastic بالای 80 هستند، بدین معنی است که در بازار بیش از حد خرید شده است.

وقتی خطوط Stochastic زیر 20 هستند، بدین معنی است که در بازار بیش ازحد فروش شده است. به عنوان یک قاعده کلی، زمانی که در بازار بیش از حد فروش انجام می شود، ما خرید می کنیم، و زمانی که در بازار بیش از حد خرید می شود، ما فروش را انجام می دهیم.

نحوه استفاده از استوکاستیک Stochastic دانلود پیشبینی حرکت قیمت

با نگاهی به نمودار ارز بالا، می توانید ببینید که این شاخص وضعیت خرید افراطی را برای چند ماه نشان می دهد. بر اساس این اطلاعات می توانید حدس بزنید که قیمت ممکن است به چه کجا برسد؟

اگر گفتید که قیمت کاهش می یابد، کاملا درست حدس زدید! از آنجا که در بازار برای چنین مدت زمان زیادی بیش از حد خرید شده بود، حرکت مجبور بود که معکوس شود.

نحوه استفاده از استوکاستیک Stochastic آموزش بورس و سهام فارکس

بسیاری از معامله گران ارزهای دیجیتال به روش های مختلف از Stochastic استفاده می کنند، اما هدف اصلی این شاخص، نشان دادن این امراست که بازار چه زمانی درموقعیت فروش افراطی است و چه زمانی در موقعیت خرید افراطی است .

با گذشت زمان، یاد خواهید گرفت که چگونه از Stochastic استفاده کنید تا آن را با سبک معاملاتی شخصی خود متناسب سازید.

آموزش استراتژی اندیکاتور استوکاستیک (stochastic) یا STO

آموزش استراتژی اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic) یا STO

در این ویدیو از ایران بلاکچین تلاش داریم تا یکی از محبوب ترین استراتژی های اندیکاتوراستوکاستیک (Stochastic) یا STO را مورد بررسی قرار دهیم.

خبرنامه

برای عضویت در خبرنامه ایمیل خود را وارد کنید

MailChimp

قدرت گرفته از

ما را دنبال کنید @irblc_com

 • فیس بوک دنبال کنید
 • توئیتر دنبال کنید
 • یوتیوب دنبال کنید
 • اینستاگرام دنبال کنید
 • تلگرام دنبال کنید
 • لینکدین دنبال کنید
 • تامبلر دنبال کنید
 • فیس بوک دنبال کنید
 • توئیتر دنبال کنید
 • یوتیوب دنبال کنید
 • تلگرام دنبال کنید
 • اینستاگرام دنبال کنید
 • لینکدین دنبال کنید
 • تامبلر دنبال کنید

ایران بلاکچین در سال 1398 با استفاده از پتانسیل جوانان پیشگام در عرصه فناوری و نخبگان کشوری آغاز بکار کرد.هدف و رسالت این مجموعه افزودن اطلاعات و آگاهی مردم عزیز کشورمان در زمینه های مختلف فناوری بلاکچین میباشد.امید است با استفاده از پتانسیل جوانان این مرز و بوم بتوانیم با تلاش های بی وقفه در راستای رسیدن به این رسالت ، عملکرد رو به رشدی داشته باشم.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا