تجارت باینری آپشن

راز موفقیت در بورس

بازخوانی بیانات رهبر انقلاب/ خط امام، صراطِ مستقیم انقلاب

رهبر معظم انقلاب همواره در باره اهمیت مکتب امام(ره) و ضرورت و چگونگیِ فهم و تبیین آن خصوصا توسط جوانان تأکیدات فراوانی داشته‌اند که بازخوانی این تاکیدات از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

بازخوانی بیانات رهبر انقلاب/ خط امام، صراطِ مستقیم انقلاب

گروه سیاسی خبرگزاری فارس، مقام معظم رهبری همواره به توجه به مکتب و اصول امام (ره) و تبیینِ صحیح آن تاکیدات فراوانی داشته اند و در بخشی از بیانات خود در 14 خرداد 1389 می فرمایند: «خوب است برادران، جوانان، اهل فکر و تحقیق، طلاب، دانشجویان، روی مبانی [امام] فکر کنند، روی اینها کار کنند. فقط متن باقی نمانَد؛ این متنها درست توضیح داده شود، تبیین شود.»

بر همین اساس پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله خامنه‌ای به بازخوانی گزیده‌ای از بیانات مقام معظم رهبری در این باره پرداخته که در ادامه آمده است:

راه رسیدن به حیات طیبه

ما امام را فقط برای افتخار کردنِ به نام او و کار او نمیخواهیم؛ امام را فقط مایه‌ی زینت جمهوری اسلامی نمیدانیم. بالاتر و مهمتر از اینها این است که امام ما را به راهی هدایت کرد، هدفهایی را برای ما تعریف کرد، شاخص‌هایی را در میانه‌ی راه به ما معرفی کرد تا راه را گم نکنیم. فقط در صورت پیمودن این راه است که ما میتوانیم به حیات طیبه برسیم و طعم آن را بچشیم. ۱۳۸۴/۰۳/۱۴

راز موفقیت امام

عامل مهم تسلیم ناپذیری و ایستادگی ملت ایران در راه پُر افتخار خود، فلسفه ی سیاسی و مکتب سیاسی امام است، که ملت ما از بن دندان به آن اعتقاد دارند. دشمنان انقلاب چاره یی ندارند جز این که با فلسفه ی امام، با مکتب امام و با شخصیت امام - که همچنان زنده و پایدار است - دشمنی کنند تا بتوانند این ملت را به خیال خود به عقب نشینی و تسلیم در مقابل خودشان وادار کنند. مکتب سیاسی امام نمی تواند از شخصیت پُرجاذبه ی امام جدا شود. راز موفقیت امام در مکتبی است که عرضه کرد و توانست آن را به طور مجسم و به صورت یک نظام، در مقابل چشم مردم جهان قرار دهد. ۱۳۸۳/۰۳/۱۴

امام منهای خط امام، امام بی‌هویت است

امام منهای خط امام، آن امامی نیست که ملت ایران به نفس او، به هدایت او جانشان را کف دست گرفتند، فرزندانشان را به کام مرگ فرستادند، از جان و مالشان دریغ نکردند و بزرگترین حرکت قرن معاصر را در این نقطه‌ی عالم به وجود آوردند. امام منهای خط امام، امام بیهویت است. سلب هویت از امام، خدمت به امام نیست. مبانی امام، مبانی روشنی بود. این مبانی - اگر کسی نخواهد مجامله کند، تعارف کند - در کلمات امام، در بیانات امام، در نامه‌های امام، و بخصوص در وصیتنامه‌ی امام - که کوتاه شده‌ی همه‌ی آن مواضع است - منعکس است. ۱۳۸۹/۰۳/۱۴

صراط مستقیم انقلاب

مواضع امام بایستی به طور روشن و واضح - همان طور که خود او گفت، همان طور که خود او نوشت - تبیین شود؛ این ملاک راه امام و خط امام و صراط مستقیم انقلاب است. یک نفر صریح میگوید من امام را قبول ندارم - این بحث دیگری است - خیلی خوب، پیروان امام و طرفداران امام با کسی که صریح بگوید من امام را قبول ندارم، راه او را غلط میدانم، حسابشان روشن است؛ اما اگر قرار است در خط امام، با اشاره‌ی انگشت امام، این انقلاب پیش برود، باید معلوم باشد، روشن باشد و مواضع امام بزرگوارمان بدرستی تبیین شود. ۱۳۸۹/۰۳/۱۴

نگذارید یاد امام کهنه شود

امام با شخصیّت خود و با عظمت خود و با خصوصیّاتى که در او بود و بعد از معصومین در هیچ کس جز او ندیده‌ایم و نشنیده‌ایم، پایه‌ی اصلى و ریشه‌ی این درخت طیّب و شجره‌ی طیّبه است. این ریشه باید همیشه محکم و زنده و تروتازه بماند. یاد امام را زنده کنیم و زنده بداریم؛ با [بیان] ابعاد حقیقى شخصیّت او، بیان افکار او، بیان بخشهایى از وصیّت‌نامه‌ی او، بیان محکمات و مسلّمات فرمایشات او و جهت‌گیری‌هاى او.
۱۳۶۸/۰۵/۱۱

راه جلوگیری از انحرافِ انقلاب

[نگاه به امام از منظر یک شاخص] از این جهت اهمیت پیدا میکند که چالش اصلی همه‌ی تحولات بزرگ اجتماعی - از جمله انقلابها - صیانت از جهتگیریهای اصلی این انقلاب یا این تحول است. این مهمترین چالش هر تحول عظیم اجتماعی است که هدفهائی دارد و به سمت آن هدفها حرکت و دعوت میکند. این جهتگیری باید حفظ شود. اگر جهتگیری به سمت هدفها در یک انقلاب، در یک حرکت اجتماعی صیانت نشود و محفوظ نماند، آن انقلاب به ضد خود تبدیل خواهد شد. برای اینکه این جهتگیری غلط و این انحراف اتفاق نیفتد، احتیاج به شاخصهای معینی هست. خوب، شاخص در انقلاب ما چیست؟ این خیلی مهم است. بهترین شاخصها، راز موفقیت در بورس خود امام و خط امام است. امام بهترین شاخص برای ماست. ۱۳۸۹/۰۳/۱۴

تبیین غلط، از کارافتادن قطب‌نماست

خوشبختانه بیانات امام در دسترس است، تدوین شده است. وصیتنامه‌ی امام آشکارا همه‌ی مافی‌الضمیر امام را برای آینده‌ی انقلاب تبیین می کند. نباید اجازه داد این شاخصها غلط تبیین شوند، یا پنهان بمانند، یا فراموش بشوند. اگر این شاخصها را ما بد تبیین کردیم، غلط ارائه دادیم، مثل این است که یک قطب‌نما را در یک راه از دست بدهیم، یا قطب‌نما از کار بیفتد. اگر نظرات امام، بد بیان شد، بد تبیین شد، مثل این است که قطب‌نما از کار بیفتد، راه گم میشود؛ هر کسی به سلیقه‌ی خود، به میل خود حرفی میزند. بدخواهان هم در این میان از فرصت استفاده میکنند، راه را جوری تبیین میکنند که ملت به اشتباه بیفتد. خوب است برادران، جوانان، اهل فکر و تحقیق، طلاب، دانشجویان، روی مبانی [امام] فکر کنند، روی اینها کار کنند. فقط متن باقی نمانَد؛ این متنها درست توضیح داده شود، تبیین شود. ۱۳۸۹/۰۳/۱۴

اصول امام را در بیانات ایشان می‌شود پیدا کرد

امام یک اصولی دارد، یک مبانی‌ای دارد؛ این مبانی در طول ده سال دوران حاکمیّت اسلامی و پیش از آن در طول پانزده سال دوران نهضت، در بیانات گوناگون بیان شده است؛ اصول امام را در این بیانات میشود پیدا کرد؛ این اصول را، این خطوط را کنار هم که بگذاریم، یک شاکله‌ای از امام بزرگوار تشکیل خواهد شد؛ شخصیّت امام این است. نمیگویم به هر مطلب فرعی توجّه کنید؛ زندگی امام مثل زندگی همه‌ی انسانهای دیگر فرازونشیب‌هایی دارد؛ حوادثی در آن اتّفاق افتاده است و هر حادثه‌ای اقتضائی داشته است؛ مطالب اصولی را عرض میکنیم، آن چیزهایی که قابل انکار نیست، جزو بیّنات امام است، در طول سالهای متمادی، چه قبل از تشکیل حکومت اسلامی، چه در دوران تشکیل حکومت اسلامی، چه در دوران جنگ تحمیلی هشت‌ساله، چه قبل از آن و چه بعد از آن، این اصول را امام در بیانات خود تکرار کرده است. ۱۳۹۴/۰۳/۱۴

به نظرات امام چگونه دست پیدا کنیم؟

می‌پرسند که به نظرات امام چگونه دست پیدا کنیم؟ به نظر من این کاملاً روشن است. نظرات امام یک مجموعه است و خوشبختانه بیانات امام ثبت شده است و همین است که هست. مثل همه‌ى متونى که از آن‌ها می‌شود تفکر گوینده را استنباط کرد؛ منتها با شیوه‌ى درستِ استنباط. شیوه‌ى درستِ استنباط این است که همه حرف‌ها را ببینند، آن‌ها را در کنار هم قرار بدهند؛ توى آنها عام هست، خاص هست؛ مطلق هست، مقید هست. حرف‌ها را باید با همدیگر سنجید، تطبیق کرد؛ مجموع این حرف‌ها، نظر امام است. البته کار خیلى ساده‌اى نیست، اما روشن است که باید چه کار کنیم: یک کار اجتهادى است؛ اجتهادى است که از عهده‌ى شما جوان‌ها برمى‌آید. بنشینند واقعاً گروه‌هاى کارى در زمینه‌هاى مختلف، نظر امام را استنباط کنند، از گفته‌هاى امام به دست بیاورند. ۱۳۸۷/۰۷/۰۷

اینگونه اصول امام را پیدا کنید.

مسئله‌ تحریف شخصیّت امامِ نافذ در دلهای مردمان زیادی - در کشور و بیرون از کشور - خطر بزرگی محسوب میشود. آن راهی که میتواند مانع از این تحریف بشود، بازخوانی اصول امام است. هرکسی هر حرفی را که خودش می‌پسندد به امام نسبت ندهد. آنچه را به امام نسبت میدهیم، باید در منابع مربوط به امام موجود باشد، آن هم به شکل مکرّر، به شکل مستمر. از اوّل بیانات امام تا آخر، همین‌طور که انسان مراجعه میکند، در طول سالهای متمادی. این مطالب را انسان در بیانات امام میبیند، اینها میشوند اصول. دیگران هم بگردند با همین شیوه اصول را پیدا کنند. جاذبه و دافعه‌ی امام بر مبنای این اصول بود. ۱۳۹۴/۰۳/۱۴

اسلام ناب در مقابل اسلام آمریکایی

اوّلین مطلبی که در [مکتب‌] امام وجود دارد، اثباتِ اسلام ناب محمدّی و نفی اسلام آمریکایی است. امام، اسلام ناب را در مقابل اسلام آمریکایی قرار داد. اسلام ناب از نظر امام بزرگوار، آن اسلام متّکی به کتاب و سنّت است که با فکر روشن، با آشنایی با زمان و مکان، با شیوه و مِتُد علمیِ جاافتاده و تکمیل‌شده‌ی در حوزه‌های علمیّه، استنباط میشود و به دست می‌آید. این‌جور نیست که روش استنباط مورد توجّه نباشد و هرکسی بتواند قرآن را باز کند و اصول حرکت اجتماعی را استنباط بکند؛ نه، این یک مِتُد دارد، این یک روش دارد؛ این روش علمی است، کارشده است، کسانی هستند که می توانند این روش را دنبال کنند. اسلام ناب از نظر امام بزرگوار این است. پیرو امام، آن کسی که دنباله‌رو امام است، باید مرزبندی داشته باشد؛ هم با اسلام متحجّر، هم با اسلام سکولار؛ اسلام ناب را شناسایی کند و دنبال کند. ۱۳۹۴/۰۳/۱۴

اعتماد به صدق وعده‌ الهی

یکی از اصول امام اتّکال به کمک الهی، اعتماد به صدق وعده‌ی الهی، و نقطه‌ی مقابل، بی‌اعتمادی به قدرتهای مستکبر و زورگوی جهانی است؛ این یکی از اجزاء مکتب امام است. خدای متعال وعده داده است به مؤمنین؛ و کسانی که این وعده را باور ندارند در کلام خودِ خداوند لعن شده‌اند: وَ لَعنَهُمُ الله، وَ غَضِبَ اللهُ عَلَیهِم، آن کسانی که «اَلظّآنّینَ بِاللهِ ظَنَّ السَّوءِ عَلَیهِم دائِرَةُ السَّوءِ وَ غَضِبَ اللهُ عَلَیهِم وَ لَعَنَهُم وَ اَعَدَّ لَهُم جَهَنَّمَ وَ سآءَت مَصیرًا». اعتقاد به وعده‌ی الهی، به صدق وعده‌ی الهی - که فرموده است «اِن تَنصُروا اللهَ یَنصُرکُم»یکی از ارکان تفکّر امام بزرگوار ما است؛ باید به این وعده اعتماد و اتّکال کرد. ۱۳۹۴/۰۳/۱۴

اعتقاد به اراده و نیروی مردم

سوّم؛ اعتقاد به اراده‌ی مردم و نیروی مردم، و مخالفت با تمرکزهای دولتی؛ این از جمله‌ی خطوط اصلیِ حرکت امام است. مکرّر امام ذکر کردند که این مردم ولی‌نعمت ما هستند؛ مواردی خود را خادم ملّت معرّفی کرد؛ میگفت: اگر به من خادم ملّت بگویند بهتر از این است که رهبر بگویند؛ این خیلی حرف بزرگی است، نشان‌دهنده‌ی جایگاه برجسته‌ی مردم و افکار مردم و آراء مردم و حضور مردم در نظر امام است. ۱۳۹۴/۰۳/۱۴

حمایت از محرومان و مستضعفان

نکته‌ چهارم در بُعد مسائل داخلی کشور؛ امام طرف‌دار جدّی حمایت از محرومان و مستضعفان بود؛ امام نابرابری اقتصادی را با شدّت و حدّت رد میکرد؛ اشرافیگری را با تلخی رد میکرد؛ به معنای واقعی کلمه امام طرف‌دار عدالت اجتماعی بود؛ طرف‌داری از مستضعفان شاید یکی از پر تکرارترین مطالبی است که امام بزرگوار ما در بیاناتشان گفتند؛ این یکی از خطوط روشن امام است؛ این یکی از اصول قطعی امام است. ۱۳۹۴/۰۳/۱۴

طرف‌داری جدی از مظلومان جهان

نکته‌ پنجم در بُعد خارجی [است‌]. امام صریحاً در جبهه‌ی مخالف قلدران بین‌المللی و مستکبران قرار داشت، هیچ ملاحظه‌ای نمیکرد. این است که امام در مقابله‌ی میان قلدران و مستکبران و قدرتهای زورگوی عالم با مظلومان، در جبهه‌ی مظلومان بود؛ صریح و بدون ملاحظه و بی‌تقیّه این را بیان میکرد. طرف‌دار جدّیِّ مظلومان جهان بود. امام با مستکبرین سرِ آشتی نداشت. ۱۳۹۴/۰۳/۱۴

استقلال کشور و رد سلطه‌پذیری

یکی دیگر از نقاط اصلی و خطوط اصلی تفکّر امام، مسئله‌ی استقلال کشور، ردّ سلطه‌پذیری [است‌]. استقلال یعنی آزادی در مقیاس یک ملّت؛ این معنای استقلال است. ۱۳۹۴/۰۳/۱۴

تکیه بر وحدت ملی

یکی دیگر از خطوط اصلی تفکّر امام و راه امام و خطّ امام مسئله‌ی وحدت ملّی است و توجّه به توطئه‌های تفرقه‌افکن؛ چه تفرقه‌ی بر اساس مذهب، شیعه و سنّی؛ چه تفرقه‌ی بر اساس قومیّتها، فارس و عرب و ترک و کرد و لر و بلوچ و امثال اینها. تفرقه‌افکنی یکی از سیاستهای قطعی دشمن بود و امام بزرگوار ما از اوّل بر روی وحدت ملّی و اتّحاد آحاد ملّت، یک تکیه‌ی کم‌نظیر داشت که این یکی راز موفقیت در بورس از خطوط است. امروز ما این خط را هم باید دنبال بکنیم. ۱۳۹۴/۰۳/۱۴

راهنمای نظری و عملی برای عزت و پیشرفت و عدالت

ارادت مردم به امام بزرگوار، به معنی پذیرش مکتب امام به عنوان راه روشن و خط روشن حرکت عمومی و همگانی ملت ایران است؛ یک راهنمای نظری و عملی است که کشور و ملت را به عزت و پیشرفت و عدالت میرساند. در طول این سال[های]گذشته، عملاً هم همین بوده است. یعنی هر جا ما توفیق پیدا کردیم که به توصیه‌های امام جامه‌ی عمل بپوشانیم، هر جا توانستیم خط انگشت اشاره‌ی امام را دنبال کنیم، توفیقات فراوانی نصیب ما شد. مردم با این چشم، به راه امام و خط امام و میراث ماندگار امام نگاه میکنند. در این سال[ها]، ملت ما توانسته است در مقابل سنگین‌ترین توطئه‌ها ایستادگی کند. علیه ملت ایران توطئه‌ی نظامی بود، توطئه‌ی امنیتی بود، توطئه‌ی اقتصادی بود - این تحریمهای گسترده وجود داشته است - توطئه‌ی تبلیغاتی بود - امپراتوری گسترده‌ی رسانه‌ای و تبلیغات، علیه ملت ایران به طور کامل مشغول کار و تحریک بوده است - توطئه‌ی سیاسی بود. ملت ایران به برکت مکتب امام و راه امام، در مقابل این توطئه‌ها ایستادگی کرد. ۱۳۹۰/۰۳/۱۴

آبادی و آزادی کشور در دنبال کردن خط امام است

آنچه را که امروز به عنوان اهداف این انقلاب تعیین کرده‌ایم، باید با همان روش امام دنبال کنیم. این ملت اگر بخواهد به آبادی کشور و به پیشرفت علم برسد و اگر بخواهد در قافله‌ی چالش‌های گوناگون مادی دنیا - مسأله‌ی تجارت، مسأله‌ی کشاورزی و دیگر مسائل - پیشرفت کند، راهش این است که خط امام را دنبال کند؛ چون این خط، خط استقلال، بازگشت به هویت خود، استخراج گنجینه‌های پنهانِ درون سینه‌ی انسانها و بالفعل کردن این استعدادهاست. کسی که مؤمن است، تسلیم و خسته نمیشود. این، راه امام بزرگوار است. اگر بخواهیم کشور را آباد و آزاد کنیم، راهش این است که خط امام را دنبال کنیم. ۱۳۸۴/۰۳/۱۰

علاج گرفتاریها و مشکلات کشور

ملت ایران و مسؤولان کشور، توصیه‌های امام را، توصیه‌های بزرگ و راهگشایی برای خودشان میدانند. ما همان سیاستهایی را که امام بزرگوار با الهام از متن اسلام و قرآن، به انقلاب اسلامی و به ملت ایران تعلیم داد و آن خطّی را که او ترسیم کرد، دنبال میکنیم و علاج گرفتاریها و مشکلات خودمان را در دنبال کردن این راه میدانیم؛ درست نقطه مقابل آنچه که دشمنان اسلام قصد دارند آن را در ذهنها جا بیندازند و در فضای ذهنی اعلام کنند. ۱۳۷۸/۰۳/۱۲

دفع سلطه شیطان بزرگ

دنیای اسلام، هیچ چاره‌ای جز این ندارد که خطّ ایران اسلامی و راه امام را مشی کند. اگر مسلمانان - در هرجای عالم - و پیروان راستین اسلام، درصدد نجاتند؛ اگر میخواهند سلطه و قدرت شیطان بزرگ را دفع کنند؛ اگر ملتهای مسلمان بخواهند راه رستگاری خودشان را دنبال کنند و اگر میخواهند خودشان را از فشار تحمیل امریکا و آسیبهایی که سلطه‌های جهانی بر ملتها وارد می‌آورند آسوده کنند، راهی جز این ندارند که راز موفقیت در بورس همان خطّی را که امام در پیش پای ملت ایران گذاشت و خود باقدرت پیمود، بپیمایند؛ همان راهی که ملت ایران، به‌برکت استقامت در پشت سر امام بزرگوار خود پیمود. ۱۳۷۱/۰۳/۱۳

اگر می‌خواهیم امام زنده بماند.

راه امام را باید ادامه داد. این را باید جدّى بگیریم؛ اگر ما امام را دوست داریم و راست میگوییم ‌- که راست هم میگوییم، هیچ کس نمیتواند شک کند که ملّت ایران صادق است در عشق به امام و محبّت به امام ‌- حالا که صادق هستیم، اگر میخواهیم امام زنده بماند، باید راه امام را زنده نگه داریم؛ بُروبَرگرد ندارد. درس امام باید زنده بماند، هدفهاى او بایستى هدفهاى حقیقى و اصلى به حساب بیاید، حرکت ما باید به سمت آن هدفها باشد، هدف دیگرى از خودمان درست نکنیم. هدف امام را بایستى مشخّص کنیم، روشن کنیم. اگر امام به سمتى حرکت میکرد، ما بر سرمان بزنیم و گریه کنیم امّا از یک سمت دیگر راه را ادامه بدهیم، این محبّتْ صادقانه نیست، این محبّت نیست، این احترام به امام نیست، این وفادارى به امام نیست. وفا این است که ما در آن خط و به سمت همان هدف ‌-عیناً ‌- حرکت کنیم. ۱۳۶۸/۰۳/۱۸

یادگیری سئو چقدر زمان می‌برد؟ از کجا شروع کنیم؟

یادگیری سئو چقدر زمان می‌برد؟ از کجا شروع کنیم؟

زمانی که برای نگارش این مقاله به سایت جابینجا مراجعه کرده و عبارت «سئو» را جستجو کردیم با ۳۸۲ فرصت شغلی مواجه شدیم. این عدد یعنی یک فرصت بکر برای یادگیری یک مهارت و کسب درآمد.

هر ثانیه‌ای که برای مطالعه این مقاله صرفه می‌کنید، ۶۳ هزار جست‌وجوی جدید در Google ثبت می‌شود. چنین رقم وسوسه‌انگیزی سبب شده تا بسیاری از کسب‌وکارهای سنتی برای دیده‌شدن در زمین بازی جدیدی وارد میدان شوند؛ صفحه نتایج گوگل.

برای آنکه بتوانیم بر صدر نتایج گوگل تکیه بزنیم؛ یادگیری سئو ضروری است. روش‌های مختلفی که برای یادگیری سئو وجود دارد، اما نباید از یاد ببریم که زمان با سرعت می‌گذرد و ما باید از بین مسیرهای مختلف، بهترین راه را انتخاب کنیم.

بنابراین تصمیم گرفته‌ایم یک بار برای همیشه در این مطلب به یکی از پرتکرارترین سوالات تازه‌واردان حوزه سئو پاسخ خواهیم داد؛ یادگیری سئو چقدر زمان می‌برد و بهترین روش یادگیری سئو چیست؟

سئو چیست؟ مثلثی از فعالیت‌های تخصصی در دنیای وب

پیش از آنکه به سراغ روش‌های یادگیری سئو برویم، بد نیست با مفهوم سئو کمی بیش‌تر آشنا شویم. سئو (SEO) Search Engine Optimization یا بهینه‌سازی سایت برای موتورهای جست‌وجو است.

بهینه‌سازی سایت شامل فعالیت‌های سه‌گانه است که آن را مثلث طلایی سئو می‌نامیم. این مثلث شامل سئو تکنیکال، محتوا و لینک‌سازی است.

· سئو تکنیکال؛ طراحی و پیاده‌سازی استاندارد وب‌سایت با استانداردهای سئو

· محتوا؛ نگارش محتوا بر اساس نیاز کاربران

· لینک‌سازی؛ کسب اعتبار از طریق دریافت بک‌لینک‌های ارزشمند و ایجاد یک شبکه ارتباطی میان صفحات با لینک‌سازی داخلی

البته روند سال‌های اخیر و گرایش به فعالیت‌های تیمی نشان داده که نیازی نیست در هر سه سطح به صورت عمیق متخصص شویم؛ کافی است یک ضلع از این مثلث را انتخاب کرده و به صورت حرفه‌ای دنبال کنیم. اگر تمایل دارید به صورت عمیق‌تر با سه ضلع سئو آشنا شوید، به صفحه سئو سایت وبسیما مراجعه کنید. در این صفحه به صورت کامل با مفاهیم اولیه سئو آشنا می‌شویم.

مدت زمان یادگیری سئو؛ به دنبال بهترین انتخاب

مطالعه شخصی، شرکت در دوره‌های سئو و کارآموزی سه روش رایج برای یادگیری سئو است. هرکدام از این روش‌ها بسته به شرایط و توانایی فرد قابل استفاده است؛ اما نباید یک نکته مهم را فراموش کرد. زمان همیشه علیه ما است.

برای موفقیت در دنیای پرسرعت امروز باید بهترین راه‌حل را انتخاب کنیم. در ادامه مقاله مزایا و معایب هر روش را بررسی می‌کنیم و قضاوت را بر عهده شما می‌گذاریم.

  • مطالعه شخصی؛ هزینه‌های پنهان یادگیری را فراموش نکنید

یکی از اولین روش‌های یادگیری سئو، مطالعه شخصی است. باوجود صدها سایت آموزشی و انواع محتوای صوتی، متنی و تصویری بسیاری از افراد ترجیح می‌دهند به صورت خودخوان اقدام به یادگیری سئو کنند. برای افرادی که به یادگیری خودخوان علاقه دارند، این روش بسیار کاربردی است.

از طرف دیگر مطالعه شخصی هزینه مالی چندانی ندارد و با وجود منابع رایگان می‌توان با صرف هزینه اندک سئو را فراگرفت.

اما نباید از یک واقعیت مهم غافل شویم؛ مطالعه شخصی هزینه‌های پنهانی هم دارد. یکی از مهم‌ترین هزینه‌ها و معایب این روش، از دست دادن زمان است. در حالت عادی تقریباً ۱ سال طول می‌کشد تا بتوان مفاهیم نظری سئو را به صورت خودخوان فراگرفت. درحالی‌که با شرکت در یک دوره آموزشی این زمان به ۶ ماه یا کمتر کاهش می‌یابد.

هم در فضای وب انگلیسی و هم وب فارسی، سایت‌های زیادی در حوزه آموزش تخصصی سئو وجود دارد. در بین سایت‌های خارجی می‌توان به سایت Moz، Search engine journal، Backlinko و Semrush اشاره کرد. در وب فارسی هم آکادمی وبسیما یک منبع قابل اعتماد برای یادگیری سئو است.

هم‌چنین در صفحه اموزش سئو آژانس خلاقیت وبسیما، مقالات متعددی برای یادگیری سئو معرفی شده است. پیشنهاد می‌کنیم در زمان مناسبی به این صفحه مراجعه کرده و مفاهیم سئو را مطالعه کنید.

  • شرکت در دوره‌های آموزشی؛ بهترین روش یادگیری سئو برای مبتدی‌ها

شرکت در دوره‌های آموزشی پرطرفدارترین روش یادگیری سئو است. در حال حاضر دوره‌های آموزشی مختلفی به‌صورت آنلاین یا حضوری برای علاقه‌مندان این حوزه برگزار می‌شود. برخلاف شیوه خودخوان، با شرکت در یک دوره آموزشی در مدت زمانی مناسبی (بسته به توانایی فرد) بین ۳ تا ۶ ماه می‌توان بر مفاهیم سئو مسلط شد.

یادگیری سئو چقدر زمان می‌برد؟ از کجا شروع کنیم؟

از طرف دیگر دوره آموزشی حاصل تجربه فرد یا تیمی است که مسیر سئو را طی کرده و این تجربه ارزشمند را در زمان اندکی در اختیار دانشجو قرار می‌دهند. نکته دیگر این‌که با شرکت در یک کلاس آموزشی، هیچ پرسشی بدون پاسخ نمی‌ماند و مدرس دوره به تمامی سوالات پاسخ می‌دهد.

  • کارآموزی؛ به تنهایی کافی نیست!

بسیاری از افراد از مباحث تئوری گریزان هستند و ترجیح می‌دهند که آستین‌ها را بالا بزنند و خودشان وارد گود شوند. اما نباید فراموش کرد یادگیری مفاهیم و مبانی سئو، پیش‌نیاز حضور در یک پروژه واقعی است. به‌همین‌دلیل بهتر است ابتدا فرد مبانی و مفاهیم یا به صورت خودخوان یا شرکت در یک دوره فراگرفته و سپس به عنوان کارآموز مشغول به کار شود.

بهترین روش یادگیری سئو چیست؟

احتمالاً تا همین‌جا هم بسته به شرایط خود تصمیم خود را برای انتخاب یک شیوه یادگیری گرفته‌اید. به نظر می‌رسد ترکیبی از تمامی روش‌های بالا بهترین راه یادگیری سئو است. در ابتدا مفاهیم و مبانی سئو را یاد بگیریم و سپس با انجام پروژه‌ها واقعی در قالب کارآموزی به صورت عملی مفاهیم را به عرصه آزمون و خطا ببریم.

در نهایت هم نباید فراموش کرد که سئو مفهومی کاملاً پویا است و مطالعه و دنبال کردن مقالات به‌روز این حوزه، تفاوت میان یک متخصص حرفه‌ای و معمولی را مشخص می‌کند. البته تنها تکنیک‌ها نیستند که مرزهای حرفه‌ای‌گری را تعیین می‌کنند؛ باید مهارت‌های نرم را هم جدی گرفت.

سئو فقط تکنیک نیست

اگر یک متخصص سئو نتواند ارتباط مؤثری را با کارفرما و سایر اعضای تیم شکل دهد، حتی اگر تکنیک‌ها و استراتژی‌های رسیدن به موفقیت را در سطح عالی بداند، قطعاً شکست خواهد خورد.

سئو فرآیندی میان تیمی است. از تیم فنی تا تیم مارکتینگ و فروش همه و همه می‌توانند بر روی موفقیت و عملکرد یک متخصص سئو تأثیرگذار باشند.

صرف زمان برای یادگیری و تقویت‌های مهارت نرم می‌تواند مسیر بالارفتن از نردبان موفقیت را هموار کند. مهارت‌هایی مثل مذاکره، مدیریت زمان، برنامه‌ریزی و گزارش‌نویسی از مهم‌ترین مواردی هستند که یک متخصص سئو باید برای فراگیری آن‌ها وقت صرف کند.

یادگیری سئو چقدر زمان می‌برد؟ از کجا شروع کنیم؟

برای یادگیری سئو از کجا شروع کنیم؟ آزموده‌ها را بیاموزیم

امیدواریم مطالعه این مقاله توانسته باشد گره‌های ذهنی شما را باز کرده باشد. برای شروع مسیر سئو ما یک پیشنهاد ویژه داریم؛ آکادمی وبسیما.

آکادمی وبسیما از سال ۹۲ فعالیت جدی خود را در حوزه آموزش سئو آغاز کرده و تا به امروز بیش از ۳۰۰۰ نفر در دوره هیولای سئو وبسیما شرکت کرده و پس از کسب دانش کافی به فعالیت در حوزه سئو مشغول شده‌اند.

البته آکادمی سئو تنها برای یادگیری سئو نیست؛ آکادمی با برگزاری دوره نئو، یک دورهمی دوستانه برای یادگیری و توسعه مهارت‌های نرم، به شرکت‌کنندگان دوره‌های وبسیما کمک می‌کند تا بتوانند با ارتقا سطح مهارتی خود به صورت حرفه‌ای‌تر در فضای سئو فعالیت کنند.

بهترین کارگاه آکادمی وبسیما برای افراد مبتدی، دوره «نقطه صفر سئو» است. در این دوره مفاهیم و مبانی سئو آموزش داده می‌شود و برای هر مبحث منابع و مسیر یادگیری استانداردی ارائه می‌شود. شما می‌توانید همین حالا عبارت «نقطه صفر سئو» را جستجو کرده و اولین قدم برای یادگیری سئو را بردارید.

افشای راز اشک‌های فرهاد مجیدی و کادرفنی استقلال در پایان لیگ برتر+ عکس| پایان همکاری؟

افشای راز اشک‌های فرهاد مجیدی و کادرفنی استقلال در پایان لیگ برتر+ عکس| پایان همکاری؟

گروه ورزش/شهرآرانیوز، از روز گذشته اخبار عجیبی حول فرهاد مجیدی و باشگاه استقلال شنیده می‌شود. برخی شایعات حکایت از آن دارند که فرهاد مجیدی و دستیارانش قرار نیست به همکاری با باشگاه استقلال ادامه دهند و پس از قهرمانی دراماتیک در لیگ برتر شاهد خداحافظی مجیدی با استقلال خواهیم بود.

در این خصوص شایعات و گمانه‌زنی‌ها به اوج رسیده و حتی اسم باشگاه الوصل هم حول سرمربی موفق استقلال شنیده می‌شود. بعید نیست که اماراتی‌ها به مجیدی که سابقه پوشیدن پیراهن الوصل را دارد، پیشنهاد همکاری داده باشند، اما از نزدیکان مجیدی شنیده‌ایم که این پیشنهاد دلیل اصلی تصمیم فعلی مجیدی نیست.

شنیده می‌شود مجیدی که یک فصل فوق العاده را با استقلال پشت راز موفقیت در بورس سر گذاشته، ترجیح می‌دهد با یک خاطره خوش به همکاری با استقلال پایان دهد تا هم استراحت کرده‌باشد و هم سایه‌اش همواره بالای سر نیمکت استقلال باقی بماند.

او می‌داند که دشمنان زیادی حتی در بین پیشکسوتان استقلال دارد و در همین فصلی که گذشت، با اینکه استقلال با قهرمانی و بدون شکست به کار خود پایان داد، برخی افراد از هیچ تلاشی برای عدم موفقیت مجیدی در استقلال دریغ نکردند.

مجیدی به مصطفوی گفته که اگر پیشنهادی برای فصل بعد دارد، می‌تواند جدی‌تر به آن فکر کند، زیرا قرار نیست در استقلال و هیچ تیمی به کار خود ادامه دهد.

باید منتظر واکنش آجورلو، مدیرعامل استقلال نسبت به این موضع سرمربی موفق استقلال باشیم. او سعی کرد در جشن قهرمانی دست فرهاد را بالا ببرد و نشان دهد که همه چیز بر وفق مراد است، اما پشت پرده‌ها اخبار خوشایندی در این خصوص ندارند. گریه‌های امروز مجیدی و کادرش هم در همین راستا بوده‌است.

آن‌ها یک فصل سخت را پشت سر گذاشتند و نه تنها با ۱۵ تیم رقیب جنگیدند، بلکه در جبهه‌ای دیگر پیشکسوتان استقلال را هم شکست دادند!

افشای راز یک جنایت هولناک در استان خراسان شمالی/ قاتل ۴ عضو یک خانواده در اسفراین دستگیر شد + فیلم

افشای راز یک جنایت هولناک در استان خراسان شمالی/ قاتل 4 عضو یک خانواده در اسفراین دستگیر شد + فیلم

به گزارش خبرگزاری تسنیم از بجنورد ، سردار سعید مطهری زاده ظهر امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: پس از فوت چهار عضو خانواده‌ای در اسفراین در بهمن ماه سال 1398 به دلیل آتش‌سوزی یک واحد مسکونی، پرونده از همان ابتدا در جریان رسیدگی فنی پلیس شهرستان و استان قرار گرفت.

وی افزود: از ابتدا دلایلی مبنی بر قتل این افراد و مظنون شدن به شخصی در این پرونده وجود داشت و سرنخ‌های پلیسی، وجود حادثه آتش‌سوزی را به‌عنوان علت قتل منتفی می‌دانست.

فرمانده پلیس استان خراسان شمالی گفت: پس از بررسی‌های دقیق پلیس آگاهی استان و بررسی ابعاد مختلف پرونده، با کمک کارآگاهان استان و کارآگاهان پلیس آگاهی کشور، سرانجام فرد متهم دستگیر و به قتل هولناک اعتراف کرد.

مطهری‌زاده ادامه داد: این فرد در سال 98 به دلایل راز موفقیت در بورس کینه شخصی و انتقام، سه فرزند یک خانواده و عمه آنان را در جنایتی هولناک به قتل رسانده و سپس با طراحی صحنه و بازگذاشتن شیر گاز و آتش سوزی منزل، سعی در فریب پلیس را داشته است.

وی گفت: قاتل در این دو سال تحت نظر پلیس بوده و متواری نبود اما با ادله محکم و اثبات جرم، 31 اردیبهشت دستگیر و به قتل چهار نفر اقرار و اعتراف کرد. وی هم‌اکنون در اختیار مقام قضائی است.

رئیس پلیس خراسان شمالی با تشکر از همکاری قضایی دادستانی شهرستان اسفراین با پلیس، افزود: توصیه به همه شهروندان این است که با سعه صدر و بهره‌گیری از آموزه‌های اخلاقی، در راستای آرامش جامعه و حل مشکلات از طریق قانون اقدام کنند.

رشد 18 برابری فروش اموال تملیکی در هرمزگان

رشد 18 برابری فروش اموال تملیکی در هرمزگان

رئیس کل دادگستری هرمزگان گفت: میزان فروش اموال تملیکی استان هرمزگان در دو ماهه اول سال ۱۴۰۱ حدود ۱۴۰ میلیارد ریال بوده که در مقایسه با سال گذشته، افزایش ‌۱۸ برابری فروش اموال تملیکی در این بازه زمانی را شاهد هستیم.

به گزارش خبرآنلاین، «مجتبی قهرمانی»، رئیس کل دادگستری هرمزگان با بیان اینکه میزان فروش اموال تملیکی در این استان در دو ماهه اول سال ۱۴۰۱ حدود ۲ هزار و ۵۲۰ میلیارد ریال بوده است، گفت: با توجه به اینکه میزان فروش اموال تملیکی استان هرمزگان در دو ماهه اول سال ۱۴۰۱ حدود ۱۴۰ میلیارد ریال بوده است، افزایش ‌۱۸ برابری فروش اموال تملیکی در این بازه زمانی در مقایسه با سال گذشته را شاهد هستیم.

رئیس کل دادگستری هرمزگان در تشریح اقدامات دادگستری استان هرمزگان به منظور دستیابی به این موفقیت، اضافه کرد: به محض صدور دستور رئیس قوه قضاییه در خصوص لزوم تعیین تکلیف اموال موجود در انبارهای سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی کشور در ۱۴ آبان‏ماه ۱۴۰۰، با تشکیل کارگروه‌ ویژه ای در دستگاه قضایی استان هرمزگان و اتخاذ تدابیر لازم در این خصوص، اقداماتی چون استقرار تعدادی از قضات دادسرا در سازمان اموال تملیکی، ارزیابی فنی سامانه‌های این سازمان، تفکیک و دسته‌بندی پرونده‌های جاری و مختومه و ترخیص فوری کالاهای سریع الفساد در دستور کار قرار گرفت.

قهرمانی افزود: بر این اساس، تأمین امکانات و تجهیزات لازم جهت تخلیه و بارگیری با همکاری دستگاه های متولی، امحاء و معدوم سازی کالاهای تاریخ مصرف گذشته و برگزاری مزایده نیز در دستور کار دستگاه قضایی استان هرمزگان قرار گرفت که به موفقیت های قابل توجهی در تعیین تکلیف اقلام موجود در انبارهای این سازمان منجر شد.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان گفت: خوشبختانه سازمان اموال تملیکی پس از بازدید رئیس قوه قضاییه حرکت رو به جلویی داشته و مطمئناً با ادامه این روند، گام‌های بلندی در جهت صیانت از اموال بیت‌المال برداشته خواهد شد.

گفتنی است با توجه به آمار عملکرد سازمان اموال تملیکی در خصوص تعیین تکلیف اموال بیت المال در سال ۱۴۰۰، استان هرمزگان در جمع بندی شاخص های هجده گانه، رتبه نخست کشور را کسب کرده است.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین تماشا کنید
نزدیک
برو به دکمه بالا