فارکس ترید در ایران

نرم افزار مدیریت حسابها فارکس

پیدا و کنترل کردن «فعالیت وب و برنامه»

اگر «فعالیت وب و برنامه» روشن باشد، جستجوها و فعالیتتان از دیگر سرویس‌های Google در «حساب Google» شما ذخیره می‌شود؛ بنابراین می‌توانید تجربیات شخصی‌شده‌تری (مانند جستجوهای سریع‌تر و توصیه‌های مفیدتری برای محتوا و برنامه) دریافت کنید.

هرزمان خواستید می‌توانید «فعالیت وب و برنامه» را خاموش کنید یا فعالیت‌های گذشته را حذف کنید.

توجه: اگر «حساب Google» خود را ازطریق محل کار یا تحصیل دریافت کرده باشید، شاید لازم باشد برای روشن کردن سرویس تکمیلی «فعالیت وب و برنامه» برای سازمانتان، با سرپرستتان تماس بگیرید.

روشن یا خاموش کردن «فعالیت وب و برنامه»

 • می‌توانید چارگوش کنار «افزودن فعالیت و سابقه Chrome از وب‌سایت‌ها و برنامه‌هایی که از سرویس‌های Google استفاده می‌کنند» را علامت بزنید؛ وقتی مربع علامت دارد، می‌توانید کنترل کنید آیا فعالیت برنامه از دستگاه شما ذخیره شده است یا نه. برای انتخاب اینکه فعالیت برنامه در دستگاهتان ذخیره شود یا نه، فعالیتتان را از برنامه‌های این دستگاه ذخیره می‌کند را روشن یا خاموش کنید؛
 • می‌توانید چارگوش کنار «افزودن صداهای ضبط‌شده» را علامت بزنید.

توجه: بعضی از مرورگرها و دستگاه‌ها ممکن است تنظیمات بیشتری داشته باشند که بر نحوه ذخیره شدن این فعالیت تأثیر می‌گذارند.

پیدا یا حذف کردن فعالیت

می‌توانید «فعالیت وب و برنامه» خودتان را با رفتن به فعالیت من پیدا و حذف کنید. درباره نحوه حذف دستی فعالیت یا راه‌اندازی حذف خودکار بیشتر بدانید.

نکته: برای اضافه کردن امنیت بیشتر، می‌توانید مرحله درستی‌سنجی اضافی را برای مشاهده سابقه کامل در «فعالیت من» الزامی کنید.

حذف سابقه در دستگاه

«سابقه جستجو» نیز ممکن است در دستگاهتان ذخیره شود. با نحوه مدیریت و حذف «سابقه جستجو» در دستگاه آشنا شوید.

مواردی که به‌عنوان فعالیت وب و برنامه ذخیره می‌شود

وقتی «فعالیت وب و برنامه» روشن باشد، Google اطلاعاتی مانند موارد زیر را ذخیره می‌کند:

 • جستجوها و کارهای دیگری که در محصولات و سرویس‌های Google (مانند Maps و Play) انجام می‌دهید
 • موقعیت مکانی، زبان، نشانی IP، ارجاع‌دهنده، و اینکه از مرورگر یا برنامه استفاده می‌کنید
 • آگهی‌هایی که کلیک می‌کنید یا چیزهایی که در سایت آگهی‌دهنده می‌خرید
 • اطلاعات مربوط به دستگاهتان مانند برنامه‌های اخیر یا نام مخاطبینی که جستجو کرده‌اید

توجه: حتی وقتی آفلاین هستید هم می‌توان فعالیت را ذخیره کرد.

وقتی «فعالیت وب و برنامه» روشن باشد، می‌توانید فعالیت‌های بیشتری مانند موارد زیر اضافه کنید:

 • سایت‌ها و برنامه‌هایی که برای نمایش آگهی‌ها با Google شریک هستند
 • سایت‌ها و برنامه‌هایی که از سرویس‌های Google استفاده می‌کنند، ازجمله داده‌هایی که برنامه‌ها با Google هم‌رسانی می‌کنند
 • سابقه مرور شما در Chrome
 • استفاده و عیب‌یابی Android، مانند سطح باتری و خطاهای سیستم

برای اینکه به Google اجازه دهید این اطلاعات را ذخیره کند:

 • «فعالیت وب و برنامه» باید روشن باشد.
 • کادر کنار «افزودن سابقه و فعالیت Chrome از سایت‌ها، برنامه‌ها، و دستگاه‌هایی که از سرویس‌های Google استفاده می‌کنند» باید علامت‌گذاری شده باشد.

سابقه Chrome تنها درصورتی ذخیره می‌شود که به سیستم «حساب Google» وارد شده باشید و «همگام‌سازی Chrome» را روشن کرده باشید. درباره همگام‌سازی Chrome بیشتر بدانید.

توجه: اگر از دستگاه مشترکی استفاده می‌کنید یا با بیشتر از یک حساب به سیستم وارد می‌شوید، ممکن است فعالیت در حساب پیش‌فرض مرورگر یا دستگاهی که استفاده می‌کنید ذخیره شود.

وقتی «فعالیت وب و برنامه» روشن باشد، می‌توانید صداهای ضبط‌شده ازطریق تعاملتان با «جستجوی Google»، «دستیار»، و Maps را به‌عنوان بخشی از فعالیتتان اضافه کنید. با صداهای ضبط‌شده آشنا شوید.

برای اینکه به Google اجازه دهید این اطلاعات را ذخیره کند:

 • «فعالیت وب و برنامه» باید روشن باشد.
 • چارگوش کنار «دربرگرفتن صداهای ضبط‌شده» باید علامت خورده باشد.

نحوه استفاده از فعالیت ذخیره‌شده

درباره اینکه Google چگونه از فعالیت ذخیره‌شده‌تان استفاده می‌کند و به خصوصی نگه‌داشتن آن کمک می‌کند بیشتر بدانید.

برای اطلاعات بیشتر درباره اینکه Google به‌طور کلی چگونه با عبارت‌های جستجو برخورد می‌کند، پرسشگان خط‌مشی رازداری را مرور کنید.

نحوه عملکرد «فعالیت وب و برنامه» زمانی‌که از سیستم خارج شده‌اید

نتایج جستجو و آگهی شما ممکن است با استفاده از فعالیت مرتبط با جستجو سفارشی شود، حتی اگر از سیستم خارج شده باشید. برای خاموش کردن این نوع سفارشی کردنِ جستجو، می‌توانید به‌طور خصوصی جستجو و مرور کنید. با نحوه انجام این کار آشنا شوید.

سابقه مرورگر

در صفحه کنترل‌های فعالیت، می‌توانید کادر مربوط به «افزودن فعالیت و سابقه Chrome از سایت‌ها، برنامه‌ها، و دستگاه‌هایی که از سرویس‌های Google استفاده می‌کنند» را نیز علامت بزنید. وقتی این کادر علامت‌گذاری شود، می‌توانید کنترل کنید فعالیت از دستگاه شما ذخیره شود یا نه.

ممکن است جستجوها و سایت‌هایی که بازدید می‌کنید نیز در مرورگر شما یا Google Toolbar ذخیره شوند. با نحوه حذف سابقه‌تان در Chrome،‏ Toolbar،‏ Safari،‏ Internet Explorer،‏ یا Firefox آشنا شوید.

سیستم‌های مدیریتی ترکیبی چه کاربردی در صنایع دارند؟/ طراحـی سیسـتم مدیریـت یکپارچـه در مراکـز تولیـدی

مدیر منابع انسانی ذوب‌آهن بیستون با تبیین کاربرد سیستم‌های مدیریتی ترکیبی در صنایع، مزایای طراحـی سیسـتم مدیریـت یکپارچـه در مراکـز تولیـدی را مثبت ارزیابی کرد.

سیستم‌های مدیریتی ترکیبی چه کاربردی در صنایع دارند؟/ طراحـی سیسـتم مدیریـت یکپارچـه در مراکـز تولیـدی

مهسا هوشیار در گفت‌وگو با خبرنگار گروه استان‌های خبرگزاری آنا درباره اهمیت سیستم‌های مدیریتی ترکیبی در صنایع اظهار کرد: امـروزه کارخانجـات و کارگاه‌هـای تولیـدی نقـش بسـیار مهمـی در توسـعه و پیشـرفت جوامع ایفا می‌کننـد و در ایـن میـان صنعت ذوب‌آهن و فـولاد به‌عنـوان یکی از صنایـع تخصصی و زیربنایی مادر از جایگاهـی بسـیار مهـم در جهـان برخوردار اسـت.

وی اضافه کرد: با توجـه به اینکه کشـورها دنبـال افزایش کمـّی و کیفـی محصـولات و خدمـات ارائـه‌شـده خود و توسـعه پایدار هسـتند، نقش غیرقابـل انـکار صنعـت فولاد بـه‌عنـوان یکـی از شـاخص‌های توسـعه‌یافتگی را نمی‌تـوان انکار کـرد.

مدیر منابع انسانی ذوب‌آهن بیستون افزود: بـا درنظرگرفتـن جهانـی شـدن اسـتانداردها و سیسـتم‌های کیفـی و مدیریتـی تحـت نظارت سـازمان بین‌المللـی اسـتاندارد (ISO) و حرکـت سـازمان‌ها بـه سـمت بهره‌گیری از این سیسـتم‌ها، صنایـع فـولادی به‌دلیل نیازهای خـود، طراحـی و پیاده‌سـازی این سیسـتم‌ها ازجمله سیسـتم مدیریـت کیفیـت (ISO۹۰۰۱) و دیگـر سیسـتم‌های مدیریتی ترکیبـی) ترکیبی از چند سیسـتم یا اسـتاندارد مدیریتـی (مانند سیسـتم مدیریت یکپارچه (IMS) را جـزء اهداف اجرایی خود قـرار داده‌اند تـا بـا اسـتقرار این سیسـتم‌ها ضمـن حرکت به سـوی اسـتانداردهای کیفـی ملی، خود را بـا اسـتانداردهای بین‌المللـی مدیریتـی تطبیـق داده و بـه‌روز کنند.

بیشتر بخوانید:

هوشیار توضیح داد: طراحـی و پیاده‌سـازی سیسـتم مدیریـت یکپارچـه در مراکـز تولیـدی در صورتـی کـه مبتنـی بر شـرایط خـاص آن واحـد تولیدی باشـد، سـبب بهبـود عملکرد سـازمان خواهد شد، از این رو اسـتقرار سیسـتم مدیریـت یکپارچـه بر میـزان تحقق برنامه‌هـای تولیـد، افزایش آگاهـی کارکنان، کاهـش میـزان مصـرف بـرق در ازای هـر تـُن محصـول تولیـدی، کاهـش افـراد آسـیب‌دیـده در اثـر حـوادث شـغلی، تحقـق پروژه‌هـای تعریف شـده در جلسـات بازنگـری مدیریت، بهبـود نظرات مشـتریان نسـبت بـه محصـوالت تولیـدی این شـرکت تأثیر مثبت دارد.

مزایـای سیسـتم‌های مدیریـت یکپارچـه

وی یادآور شد: ایـن روزهـا بـا رشـد بسـیار سـریع صنعـت و تکنولـوژی، اکثـر سـازمان‌ها بـه نقش سیسـتم‌های مختلـف مدیریـت در هدایـت و یکپارچگـی فعالیت‌ها و فرآیندها پـی برده‌اند، سـازمان‌های امروزی بـرای دسـتیابی بـه مزایـای رقابتی و عملکرد در کلاس جهانـی، نیـاز بـه رعایـت حداقل‌هایی در رابطـه بـا محیـط فعالیـت، کارکنـان، تأمین‌کننـدگان، مشـتریان، رقبـا و جامعه دارنـد.

مدیر منابع انسانی ذوب‌آهن بیستون تبیین کرد: همچنین سـازمان‌ها بـرای نشـان دادن اهتمـام خـود در کسـب رضایـت ذینفعـان و بـه نمایـش گـذاشتنن وجهه‌ مناسـب در سـطح تعاملات ملـی و بین‌المللـی نیازمنـد بـه دریافـت تأییدیه از ارگان‌هـای معتبـر و آشـنا بـه اصـول هسـتند.

هوشیار تشریح کرد: همچنین بـه‌منظـور افزایـش بهـره‌وری، بهبـود کارایـی و اثربخشـی سـازمان‌ها از یـک سـو و کاهـش ضایعـات و آسـیب‌های جسـمی و روانـی انسـان‌ها و نگهـداری از محیـط زیسـت از سوی دیگر باید از ادغام سیسـتم‌های مختلـف مدیریتـی یک سازمان در یـک سیسـتم مدیریت واحد به نـام سیسـتم مدیریت یکپارچـه (IMS) بهره گرفت.این سیسـتم از ادغـام سـه اسـتاندارد سیسـتم مدیریـت کیفیـت (ISO۹۰۰۱)، سیسـتم مدیریـت زیسـت‌محیطـی(ISO۱۴۰۰۱) و سیسـتم مدیریـت ایمنی و بهداشـت حرفه‌ای (OHSAS۱۸۰۰۱) بـه وجـود آمده اسـت.

مدیر منابع انسانی ذوب‌آهن بیستون تأکید کرد: اسـتقرار هـمزمـان سـه سیسـتم مدیریتـی یاد شـده، به اسـتقرار یـک سیسـتم مدیریـت ترکیبی یـا جامـع کمک می‌کند و در ایــن سیسـتم، الزامـات و خواسـته‌ سیسـتم‌های مدیریت کیفیت، ایمنی و بهداشـت شـغلی و محیط زیسـت بــاهــم ترکیــب شــده و از یک سیسـتم مستندسـازی واحـد تبعیـت می‌کنند.

هوشیار به این نکته هم اشاره کرد که سـازمان‌ها تـا زمانـی کـه بـرای بقـاء تلاش می‌کننـد و خـود را نیازمنـد حضـور در عرصه‌هـای رقابـت ملـی و جهانـی می‌داننـد، بایـد اصـل بهبود مسـتمر را سـرلوحه فعالیـت خود قـرار دهند.

وی تأکید کرد: سیسـتم ارزیابـی عملکـرد بـا الگـوی مناسـب بـه انعطاف‌پذیـری برنامه‌هـا و اهـداف و مأموریـت سـازمان‌ها در محیـط پویـای امروزی کمک قابل توجـهی می‌کند و ارزیابی و اندازه‌گیـری عملکرد و توسـعه آن بـه فرهنگ‌سـازی و ارتقـای فرهنـگ سـازمانی نیـاز دارد.

سیستم‌های مدیریتی ترکیبی چه کاربردی در صنایع دارند؟/ طراحـی سیسـتم مدیریـت یکپارچـه در مراکـز تولیـدی

مدیر منابع انسانی ذوب‌آهن بیستون مطرح کرد: از مزایـای سیسـتم‌های مدیریـت یکپارچـه می‌تـوان بـه صرفه‌جویـی در زمـان و هزینـه، افزایـش بهـره‌وری، بهبـود سـازمانی و کاهـش حجـم مسـتندات اشـاره کـرد.

هوشیار افزود: مهم‌ترین فواید ادغام سیستم‌های مدیریتی اختصاص صحیح و منطقی منابع، ایجاد تصویری بهتر از سازمان، بهبود عملکرد سازمان، رضایت مشتری و کاهش پیچیدگی و سردرگمی مدیریـت عملکـرد که اصطلاح عامـی بـرای آن دسـته از فعالیت‌های سـازمانی بوده و بـا مدیریت امـور و مسـئولیت‌های شـغلی و رفتـاری کارکنـان سـر و کار دارد، راهی برای تسـهیل در برقراری ارتبـاط و ایجـاد تفاهـم بیـن کارکنان و سرپرسـتان اسـت و به پیدایـش محیـط مطلوب‌تر کاری و تعهد بیشـتر نسـبت بـه کیفیـت خدمات منجر می‌شـود.

وی اضافه کرد: مدیریـت عملکـرد را بایـد رویکـردی دانسـت که با اسـتفاده از ارتباطـات دوجانبه بین سرپرسـتان و کارکنـان موجب تفهیـم خواسـته‌ها و انتظـارات سـازمان از کارکنان از یکسـو و انتقـال تقاضاهای کارکنـان بـه سرپرسـتان و مدیریـت سـازمان از سـوی دیگـر، محیطـی را برای اسـتفاده بهینه از امکانـات و منابـع در راستای تحقـق اهداف سـازمان پدیـد می‌آورد و عملکـرد سـازمانی یـک مفهوم کلی اسـت که بـه چگونگی انجـام عملیات سـازمانی اشـاره دارد.

مدیر منابع انسانی ذوب‌آهن بیستون عنوان کرد: عصـر حاضـر، عصـر تغییرات سـریع و اطمینان نداشتن به به آینـده و نبود اطلاعات در دسـترس کافـی در راستای تصمیم‌گیـری بـرای مدیـران اسـت.

لزوم بهبـود تحقق پروژه‌هـای و بهبود نظرات مشـتریان

هوشیار بیان کرد: کانـون ایـن تصمیم‌گیـری، منابع انسـانی که سـرمایه اصلی سـازمان‌ها هسـتند، است و هرچـه را نتوانیـم اندازه‌گیـری کنیـم، نخواهیم توانست کنترل کنیـم و هرچـه را که نتوانیـم کنترل کنیـم، مدیریـت آن امکانپذیـر نخواهـد بـود.

وی توضیح داد: موضـوع اصلـی در تمـام تجزیـه و تحلیل‌هـای سـازمانی، عملکـرد اسـت و بهبـود آن مسـتلزم اندازه‌گیـری اسـت، از ایـن رو سـازمانی بـدون سیسـتم ارزیابـی عملکـرد قابـل تصـور نیست.

کارشناس ارشد مدیریت صنعتی ذوب آهن بیستون مطرح کرد: هیـچ شـکی در نقـش اسـتانداردها در هدایت و هماهنگ کردن فعالیت‌های سـازمان وجود نــدارد، امــا ایــن امر به اثبات رسـیده که تعداد سیستم‌ها می‌تواند موجب پیچیــدگی و سـردرگمــی ســازمان، بــه هــدر رفتن منابـع، افزایـش دوبـاره‌کاری‌هـا، ایجـاد تضـاد بیـن سیاسـت‌هـا و اهـداف تعریف شـده شـود.

مدیر منابع انسانی ذوب‌آهن بیستون گفت: در همیـن راسـتا ادغـام سیســتم‌های مختلـف در سـازمان امـری ضـروری بـه نظر می‌رسـد.

هوشیار یادآور شد: مدیریـت عملکـرد سـازمان‌ها مسـیر دسـت یافتـن بـه اهـداف سـازمانی را تعییـن می‌کنـد و بـه ایـن علـت متغیرهایـی کـه سـبب بهبـود عملکـرد سـازمان می‌شـوند، از اهمیـت قابـل توجهـی برخوردارند و اسـتقرار سیسـتم مدیریـت یکپارچـه در کارخانـه تولیدکننـده محصـولات فـولادی موجب بهبـود شـاخص‌های تولیـد، انسـانی و بهره‌وری شـده اسـت.

وی با بیان اینکه نتایج این تحقیق نشـان داد تحقـق برنامه‌هـای تولیـد، آگاهـی کارکنان، بهبـود تحقق پروژه‌هـای و بهبود نظرات مشـتریان در اثـر اجـرای ایـن سیسـتم افزایـش و تعداد افراد آسـیب دیـده و میزان مصـرف برق در ایـن کارخانه کاهـش یافته اسـت، ادامه داد: برای دسـتیابی بـه این اهـداف نیـاز به مشـارکت همگانـی کارکنـان در تمامی سـطوح سـازمان داریم.

مدیر منابع انسانی ذوب‌آهن بیستون بیان کرد: مسـئولیت بسترسـازی، نرم افزار مدیریت حسابها فارکس تأمیـن منابـع و زیرسـاخت‌ها و برنامه‌ریـزی و حمایـت لازم برای اسـتقرار، حفـظ و بهبـود مـداوم ایـن سیسـتم و تحقـق اهـداف آن برعهده مدیـران است.

هوشیار با اشاره به سیستم مدیریت کیفیت گفت: برای درک صحیـح خـط‌مشـی‌های این سیسـتم و بـه‌کارگیـری مفاد آن در تمامـی فعالیت‌ها در راستای اجـرای دقیـق ایـن سیسـتم، پویایـی و بهبـود مسـتمر اثربخشـی سـازمان باید تلاش شود و بـا پیاده‌سـازی ایـن سیسـتم می‌توان با ایجاد چشـم‌اندازی شـفاف، ایجـاد یک تیم اسـتقرار قوی، شـناخت و آمـوزش لازم و ملزومـات، یکپارچه‌سـازی فرآیندهـا و کنترل اجـرا و تغییرات به اسـتقرار سیسـتم مدیریـت یکپارچـه کمـک و از نتایج این اسـتقرار در سـازمان اسـتفاده کـرد و گامی مؤثر در جهت دسـتیابی به اهداف سـازمان برداشـت.

راهنمای خرید صندوق فروشگاهی

راهنمای خرید صندوق فروشگاهی

امروزه صندوق‌های فروشگاهی یکی از مهم‌ترین و کاربردی‌ترین وسایل در فروشگاه‌ها و سورپرمارکت‌ها هستند. همچنین برای هر کسب‌وکار فروشگاهی بسته به نیازهایش نوع خاصی از صندوق فروشگاهی مناسب است. برای خرید هوشمندانه صندوق فروشگاهی باید اطلاعات کاملی از انواع صندوق و استقرار آن‌ها داشته ‌باشید. در این مقاله سعی داریم به مبحث راهنمای انتخاب و خرید صندوق فروشگاهی بپردازیم.

صندوق فروشگاهی چیست؟

صندوق فروشگاهی نقش یک سیستم مرکزی را در فروشگاه ایفا می‌کند که می‌توان فروشگاه را با آن مدیریت کرد. این مدیریت شامل فروش انواع محصولات، حسابرسی فروشگاه، ارائه فاکتور فروش به مشتریان، اتصال به کارت‌خوان و. می‌شود. حتی ساده‌ترین صندوق‌های فروشگاهی نیز این خدمات را ارائه می‌دهند.

از جدیدترین مدل‌ این صندوق‌ها در واقع کامپیوتر کوچکی است که نرم‌افزار حسابداری روی آن نصب می‌شود و ثبت خرید و فروش، محاسبه سود و زیان و موجودی کالاها را انجام می‌دهد. هم‌چنین یک کشو برای نگهداری اسکناس به آن متصل می‌شود و قابلیت اتصال به بارکدخوان و یا فیش پرینتر برای تسریع و تسهیل کارها و مدیریت بهتر دارد. با روی کار آمدن صندوق‌های مکانیزه دیگر به استفاده از فاکتورهای فروش دست‌نویس و حساب‌وکتاب‌های زمان‌بر نیازی نیست و مدیریت فروش و هزینه فروشگاه‌های کوچک و بزرگ به آسانی انجام می‌شود.

انوع صندوق‌های فروشگاهی

امروزه و با پیشرفت تکنولوژی تحولی در تولید و مکانیزم صندوق‌های فروشگاهی به‌وجود آمده و روز به روز انجام امور فروشگاهی آسان‌تر، سریع‌تر و دقیق‌تر شده است. آشنایی با انواع صندوق‌های فروشگاهی به شما این امکان را می‌دهد تا بتوانید متناسب با نیاز خود خریدتان را انجام دهید:

 • صندوق فروشگاهیECR: این صندوق‌ها که ساده‌ترین نوع صندوق‌های فروشگاهی هستند در واقع ماشین حسابی دارای نرم‌افزار فروشگاهی است که قابلیت ارتقا ندارد. اجزای اصلی این نوع صندوق یک مانیتور 4 اینچی، کشویی جهت گذاشتن و برداشتن اسکناس و سکه و دکمه‌هایی مانند دکمه‌های ماشین حسابی بزرگ است. این صندوق می‌تواند به پرینتر و بارکدخوان متصل شود که این کار باعث بالا رفتن سرعت فروش می‌شود. برای فروشگاه‌های کوچک که نیاز به سیستم‌های پیشرفته ندارند این نوع صندوق انتخاب مناسبی است.
 • صندوق فروشگاهیPOS: بهترین نوع صندوق از نظر عمر و استفاده چندکاربره صندوق فروشگاهی POS است. این صندوق دارای نرم‌افزار فروشگاهی قابل تنظیم، تغییر و ارتقا است که روی سیستم‌عامل ویندوز نصب می‌شود. هسته اصلی این صندوق یک کیس کامپیوتر است که توسط نرم‌افزارهای فروشگاهی و اضافه کردن تجهیزاتی مانند بارکدخوان، فیش پرینتر، کشوی پول، دستگاه کارت‌خوان و. به صندوق فروشگاهی تغییر کاربری می‌دهد. از مزایای این نوع صندوق می‌توان به قابلیت ارتقای سخت‌افزاری و نرم‌افزاری آن اشاره کرد.
 • صندوق فروشگاهیTouch POS: جدیدترین و به‌روزترین نوع صندوق‌های فروشگاهی صندوق Touch POS یا POS لمسی است که شباهت بسیاری به تبلت دارد. همه امور در این صندوق فروشگاهی با صفحه نمایش‌گر لمسی مدیریت می‌شود و نیازی به موس و کیبورد وجود ندارد. کیس این صندوق فروشگاهی نیز در مانیتور جاگذاری شده‌است که باعث ظاهری زیباتر و اشغال جای کمتر می‌شود.

7

مزایای صندوق فروشگاهی

در گذشته اشتباهات محاسباتی، عدم اطلاع دقیق از موجودی اجناس و سختی ثبت عملکرد فروش باعث متضرر شدن فروشگاه‌ها می‌شد. راهکاری که صندوق‌های فروشگاهی در کنار نرم افزار فروشگاهی برای جلوگیری از این متضرر شدن ارائه داد باعث شد که امروزه تقریباً همه فروشگاه‌ها از یکی از انواع این صندوق‌ها استفاده کنند. از مزایای استفاده از صندوق‌های فروشگاهی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • کاهش هزینه‌ها توسط نیاز کمتر به نیروی انسانی
 • کاهش خطاهای محاسباتی ناشی از شلوغی و حجم بالای فروش
 • سهولت استفاده به دلیل رابط کاربری ساده
 • پیگیری ساده لیست کالاها و موجودی انبار
 • ایمنی بیشتر به دلیل قفل شدن خودکار کشوی پول
 • گزارش‌های دقیق حسابداری و ثبت دقیق همه تراکنش‌ها
 • عدم استفاده زیاد از کاغذ و چاپ نکردن رسید براساس درخواست مشتری
 • توانایی پرداخت مشتری به شیوه‎های گوناگون
 • ارتقای ارتباط با مشتری و بهره‌مندی از استراتژی‌های بازاریابی

نکات مهم در خرید صندوق فروشگاهی

هر فروشگاه براساس نیازهای خود باید نوعی از صندوق‌های فروشگاهی را انتخاب و خریداری کند. برای خرید صندوق فروشگاهی باید به نکات زیر توجه کرد:

 • امنیت صندوق موردنظر را چک کنید: از آن‌جا که صندوق فروشگاهی تمام اطلاعات فروشگاه از جمله اطلاعات مشتریان و هم‌چنین وجه نقد حاصل از فروش را در خود جای داده‌است، توجه به امنیت دستگاه بسیار مهم و ضروری است.
 • اندازه و نیاز خود را در نظر بگیرید: با بررسی میزان بزرگی فروشگاه و پیش‌بینی پیشرفت کسب‌وکار در چند سال آینده، درباره نیازهای سیستم خود تصمیم‌گیری کنید و صندوق خود را با توجه به ابعاد فیزیکی و عملکرد انتخاب کنید.
 • مزایای ردیابی موجودی‌ها را بررسی کنید: سیاست‌های فروشگاه را برای انتخاب در نظر بگیرید و اگر سیاست خاصی را دنبال می‌کنید (مثلاً بازگشت کالا با فاکتور، مبادله کالا و. ) مطمئن شوید صندوق مورد نظر این سیاست‌ها را پشتیبانی می‌کند.
 • گزینه‌های چاپ رسید را در نظر بگیرید: چاپگرهای مختلف را پیش از خرید بررسی کنید و سپس انتخاب کنید.
 • شیوه خریدتان را مشخص کنید: تصمیم بگیرید که می‌خواهید آنلاین خرید کنید یا حضوری و از یک مغازه محلی.
 • هزینه‌ای که می‌توانید بکنید را تعیین کنید: ‌صندوق‌ها قیمت‌های متفاوتی دارند. ببینید چقدر می‌توانید هزینه کنید.

جمع بندی

اکنون شما با خواندن این مطلب می‌توانید تصمیم آسان‌تری برای خرید نرم افزار فروشگاهی بگیرید. اما در این بین باید توجه داشته باشید که نرم افزار فروشگاهی شما هم باید با این صندوق هماهنگی لازم را داشته باشد و سخت‌افزارهای لازم امکان اتصال به آن را داشته باشد.

پوتین استفاده از ارزهای دیجیتال به عنوان ابزار پرداخت در روسیه را ممنوع اعلام کرد

رئیس‌جمهور روسیه لایحه‌ای را امضا کرد که بر اساس آن، استفاده از ارزهای دیجیتال به عنوان وسیله پرداخت در روسیه ممنوع شده و تنها ارز قانونی این کشور را روبل معرفی می کند.

به گزارش بازار، ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه لایحه‌ای را امضا کرد که بر اساس آن، استفاده از ارزهای دیجیتال به عنوان وسیله پرداخت در روسیه ممنوع شده و تنها ارز قانونی این کشور را روبل معرفی می کند.

بر اساس اعلام رسمی وب سایت سیستم پشتیبانی قانونگذاری روسیه، با امضای فرمان پوتین، قانون فدرال ممنوعیت جدید، استفاده از دارایی های دیجیتال به عنوان وسیله پرداخت را ممنوع خواهد کرد.

بر اساس قانون جدید، دارایی‌های دیجیتال و سیستم پرداخت حقوق دیجیتال دیگر به عنوان «جانشین پول» در روسیه پذیرفته نخواهند شد و بنابراین استفاده از آنها برای پرداخت بهای کالا یا خدمات ممنوع خواهد بود.

همچنین استفاده از سایر واحدهای ارزی خارجی برای پرداخت در روسیه نیز ممنوع شده اند و مجدداً جایگاه روبل به عنوان تنها ارز رسمی پذیرفته شده در فدراسیون روسیه تأیید می شود.

در خصوص صرافی های رمزارزی فعال در روسیه نیز هشدار داده شده که باید مقررات مذک.ر را کاملا رعایت نموده و از دریافت و پرداخت بر اساس واحدهای دیجیتال یا غیر دیجیتال به جز روبل، اجتناب نمایند.

با اینحال، به گفته کارشناسان اقتصادی، موضع روسیه در قبال دارایی های دیجیتال کاملا مبهم است. در ماه مه، بانک مرکزی روسیه اعلام کرد که از ایده استفاده از ارزهای دیجیتال برای تسویه حساب‌های بین‌المللی استقبال می‌کند. از سوی دیگر، وزیر صنعت و تجارت روسیه اعلام کرده است که پرداخت‌های رمزارزی در این کشور، دیر یا زود قانونی خواهد شد.

توثیق سهام عدالت چیست؟ | چگونه می توان با سهام عدالت وام گرفت؟

مدیر پروژه کارت‌های اعتباری شرکت سپرده‌گذاری مرکزی گفت: تاکنون بیش از ۳۰۰ هزار درخواست توثیق سهام عدالت ثبت شده است.

استفاده از سهام عدالت به عنوان وثیقه برای دریافت وام امکان‌پذیر است. نحوه دریافت کارت اعتباری وام سهام عدالت 1401، به دو روش حضوری، با مراجعه به شعب بانک های عامل و غیر حضوری، از طریق اپلیکیشن های ایوا، بله و شصت، امکان پذیر است. از شرایط دریافت وام سهام عدالت ، می توان به داشتن کارت ملی هوشمند اشاره نمود. شناسنامه و کارت ملی نیز از جمله مدارک لازم، برای دریافت این وام می باشد. مبلغ وام و نحوه پرداخت اقساط وام سهام عدالت چقدر است؟ آخرین خبر در خصوص وام سهام عدالت را در ادامه بخوانید.

به گزارش جام جم آنلاین از باشگاه خبرنگاران، خانم سمیه محمدی گفت: تا کنون بیش از ۳۰۰ هزار درخواست توثیق هوشمند سهام عدالت از طریق بانک‌های عامل بدون مراجعه حضوری انجام شده است. ضمانت این کارت‌های اعتباری به پشتوانه سهام عدالت و بدون نیاز به ضامن است.

به گفته او، متقاضیان دریافت کارت اعتباری با مراجعه به سامانه نرم افزار مدیریت حسابها فارکس جامع اطلاع مشتریان بازار سرمایه (سجام) می‌توانند در این سامانه ثبت نام و احراز هویت کنند و بعد از نهایی شدن فرآیند ثبت نام در سجام با مراجعه به نرم افزار بانک ملی ایران در خواست توثیق خودشان را ثبت کنند. در این طرح سهامداران ضمن نگه داشت دارایی با ارزش خود می‌توانند از مزایای سهامدارای از قبیل سود سهام، افزایش سرمایه و مشارکت در مجامع بهره‌مند شوند.

شرکت سپرده گذاری به عنوان یکی از ارکان اجرایی بازار سرمایه از اسفند سال ۱۳۹۹ تا کنون اقدام به توثیق هوشمند سهام عدالت کرده است.

چگونه با سهام عدالت وام بگیریم

دارندگان سهام عدالت می‌توانند به واسطه ضمانت این سهام وام دریافت کنند. شرایط دریافت و بازپرداخت وام با ضمانت سهام عدالت چگونه است؟

به گزارش تجارت‌نیوز، بخشی عمده‌ای از افراد جامعه سهامدار سهام عدالت هستند و اکنون بانک‌ها به واسطه کارت اعتباری سهام عدالت وام می‌دهند.

البته در ماه‌های اخیر بانک‌های ملی و تجارت کارت اعتباری سهام عدالت به مبلغ هفت میلیون به دارندگان سهام عدالت پرداخت می‌کردند.

محسن خدابخش، نایب رییس هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار نیز چند هفته قبل گفت که هر بانک با توجه به منابع خود می‌تواند به سهامداران وام دهد. البته سهام عدالت ضمانت وام است.

از سوی دیگر مجید عشقی، رئیس سازمان بورس نیز زمستان سال گذشته گفته بود که صاحبان ETF و همچنین اوراق بدهی می‌توانند از اولین ماه سال ١۴٠١ اقدام به دریافت وام کنند. قرار بر این بود که از فروردین ۱۴۰۱ با همکاری شرکت سپرده‌گذاری مرکزی، این امکان فراهم شود تا اوراق بهادار، سهام و تمام دارایی‌های مالی در بازار مالی بتوانند پشتوانه و توثیق وام‌های بانک به صورت الکترونیکی قرار گیرند.

سهام عدالت چه کسانی را ضمانت می‌کند؟

همه اشخاص حقیقی که سهام عدالت دارند می‌توانند وام سهام عدالت بگیرند. اما به شرط اینکه هیچ بخشی از سهام عدالت خود را نفروخته باشند. حتی اگر افراد یک سهم از سبد سهام خود را فروخته باشند، نمی‌توانند وام سهام عدالت را بگیرند.

متقاضیان دریافت کارت اعتباری سهام عدالت پس از ثبت‌نام در سجام، باید اقدام به بازگشایی حساب در دو بانک ملی و تجارت کرده و از طریق اپلیکیشن‌های دو بانک ایوا و زمرد اقدام به ثبت‌نام کنند.

نکته مهم اینجاست که مبلغ وام، ۵۰ درصد ارزش سهام عدالت افراد است. همچنین سهامدارانی که متقاضی دریافت کارت اعتباری سهام عدالت هستند، باید پیش از ورود به سامانه بانک حتما تغییر کارگزاری ناظر را در پرتفوی سهام عدالت خود فعال کنند.

از طرف دیگر باید این افراد مشمول یارانه باشند. یعنی باید یارانه نقدی یا یارانه معیشتی بگیرند. اگر سهامداران عدالت بتوانند تا یک ماه مبلغ را به بانک بازگردانند، این مبلغ قرض‌الحسنه خواهد بود. اما اگر از یک ماه عبور کرد و قادر به بازپرداخت وام نبودند، این اعتبار به تسهیلات سه ساله تبدیل خواهد شد.

نرخ سودی که برای کارت‌های اعتباری سهام عدالت در نظر گرفته شده ۱۸درصد است. اما اگر مشمولان تا پایان ماه اول مبلغ کارت را تسویه کنند، هیچ سودی از آنها دریافت نمی‌شود.

با سهام عدالت چقدر وام می دهند؟

استفاده از سهام عدالت به عنوان وثیقه برای دریافت وام امکان‌پذیر است.

به گزارش اقتصادآنلاین، به گفته نایب رییس هیات مدیره سازمان بورس، نرم افزار مدیریت حسابها فارکس هر بانک با توجه به منابعی که در اختیار دارد، می‌تواند به سهامداران وام دهد و سهام آن‌ها را به‌عنوان وثیقه بپذیرد. به همان صورت که اکنون کارت اعتباری سهام عدالت از طریق بانک‌ها به مشمولان این سهام اختصاص پیدا کرده است.

خدابخش تصریح کرد: بانک‌ها با ارتباطی که با شرکت سپرده‌گذاری دارند، این اقدام را به طور حتم انجام می‌دهند و سهام را به عنوان وثیقه می‌پذیرند. تاکنون حداقل و حداکثری برای آن در نظر گرفته نشده و این امر وابسته به سیاست‌های مربوط به نرم افزار مدیریت حسابها فارکس بانک‌ها است.

پیش از اینکه موضوع پرداخت وام اعتباری سهام عدالت مطرح شود، دو بانک کارت اعتباری سهام عدالت پرداخت کردند که مبلغ آن حدود هفت میلیون تومان بود. به همین دلیل گفته می‌شود احتمالا مبلغ وام اعتباری سهام عدالت هم همین حدود است. برخی از گزارش‌ها هم می‌گوید مبلغ وام سهام عدالت، نصف ارزش سهام عدالت است.

قسط وام سهام عدالت چقدر است؟

قرار است صاحبان سهام عدالت وام ۵ تا ۱۰ میلیون تومانی بگیرند. اگر سهامداری نتواند ظرف مدت یک ماه این مبلغ را پس بدهد باید ظرف ۳۶ ماه آن را تسویه کند و سود آن را هم بپردازد. اما میران سود وام سهام عدالت و مبلغ هر قسط آن چقدر است؟

به گزارش تجارت‌نیوز، به نظر می‌رسد بالاخره پس از گذشت ۹ ماه موضوع اعطای کارت اعتباری سهام عدالت از سوی مسئولان جدی‌ گرفته شده است. اگر چه در این مدت نیز سهامداران بارها با وعده‌های مختلف مسئولان سرگردانده شدند.

توثیق سهام عدالت چیست؟ | چگونه می توان با سهام عدالت وام گرفت؟

محمدعلی دهقان دهنوی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار هفته گذشته اعلام کرد: با تصویب هیات مدیره سازمان بورس، مقرر شد اعطای کارت اعتباری به دارندگان سهام عدالت توسط بانک‌ها طی هفته پیش رو عملیاتی شود.

حسین فهیمی، مدیر عامل شرکت سپرده‌گذاری مرکزی نیز این موضوع را تایید کرده و می‌گوید: با کارت اعتباری سهام عدالت، امکان خرید وجود دارد و در صورت برگشت نرم افزار مدیریت حسابها فارکس مبلغ استفاده‌ شده تا ۲۹ روز، سود به آن تعلق نخواهد گرفت. در غیر این‌ صورت پول دریافت شده به وام سه ساله تبدیل می‌شود که سود آن هم باید پرداخت شود.

به گفته او برای کسانی که نیازهای فوری و ضروری در حد ۵ تا ۱۰ میلیون تومان دارند یک کارت اعتباری یا کارت خرید صادر شود.

نرخ سود وام سهام عدالت چقدر است؟ مدیر فنی سهام عدالت به تجارت‌نیوز می‌گوید بانک مرکزی و خود بانک‌ها تعیین‌کننده نرخ سود این وام هستند.

اگر سهامداران نتوانند ۲۹ روزه پول را برگردانند باید اقساط آن را به صورت ماهانه بپردازند.

در حال حاضر بالاترین نرخ سود بانکی ۱۸ است. در صورت عدم برگشت پول در ماه اول سهامدار باید وام ۱۰ میلیون تومانی را ۱۳ میلیون تومان و طی سه سال پس دهد. وام ۵ میلیون تومانی نیز ۶٫۵ میلیون تومان برآودر می‌شود.

سهامدارانی که وام ۱۰ میلیون تومانی را دریافت می‌کنند باید اقساط ۳۶۲ هزار تومانی بپردازند. مبلغ قسط این وام برای کسانی که پنج میلیون تومان را می‌گیرند ۱۸۱ هزار تومان است.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا