تجارت فارکس

ابزار های مالی

بررسی آمار ۴ ماهه امسال معاملات بورس کالای ایران بیانگر آن است که رکوردشکنی های پیاپی این بورس در سال جاری نیز ادامه دارد به گونه ای که رکوردهای جدیدی در بازارهای مالی، مشتقه و فیزیکی به ثبت رسیده و ارزش کل معاملات با رشد ۷۵ درصدی به نسبت مدت مشابه سال گذشته از ۲۸۷ همت (هزار میلیارد تومان) گذشت.

اعلام تکمیل طرح های توسعه ای سایپا در گزارش میاندوره ای سه ماهه 1401

برنامه طرح توسعه محصولات سایپا به منظور افزایش سهم بازار و جبران زیان های تحمیل شده بر این شرکت، تا پایان سال 1401 در دستور کار قرار دارد و استفاده از ابزارهای نوین بازار سرمایه برای تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت نیز از جمله اهداف این شرکت است.

به گزارش خبرنگار نبض بورس، شرکت تولید اتومبیل ایرانی(سایپا) با سرمایه ثبت شده 19 هزار و 551 میلیارد تومان با نماد "خساپا" در بورس، گزارش صورت های مالی میاندوره ای سه ماهه 1401 حسابرسی نشده خود را در تاریخ 30 تیر 1401 منتشر کرد که این گزارش در کدال کلیه اطلاعات مربوط به درآمد عملیاتی، سود خالص و انباشته شرکت، فروش داخلی وصادراتی محصولات و همچنین برآورد تولید و فروش محصولات تا پایان سال 1401 را نشان می دهد. همچنین در این گزارش نکاتی در خصوص طرح توسعه محصولات برای جبران زیان و رشد شرکت تا پایان سال جاری مطرح شده است.

صورت های مالی

شرکت سایپا در دوره سه ماهه 1401 در خصوص درآمد عملیاتی خود رقمی معادل 11 هزارو 659 میلیارد تومان اعلام می کند درحالیکه این رقم برای دوره مشابه سال 1400 نزدیک به 7 هزار و 307 میلیارد تومان بوده است. درآمد عملیاتی شرکت برای سال 1400 نزدیک به 44 هزارو 110 میلیارد تومان اعلام می شود که این ارقام نشان دهنده رشدی 60 درصدی در این بازده زمانی در درآمد عملیاتی شرکت نشان می دهد.

سود ناخالص شرکت در این بازده های زمانی یعنی سه ماهه سال جاری 142 میلیارد تومان بوده در دوره مشابه سال قبل 107 میلیارد تومان و در سال مالی 1400 نزدیک به 3 هزارو 460 میلیارد تومان گزارش می شود که این ارقام رشد و درصد تغییرات 32 درصدی را نشان می دهد.

بر مبنای این گزارش منتشر شده، سود عملیاتی و سود خالص شرکت با کاهش نامحسوسی مواجه است که به نسبت تغییرات در سه بازده زمانی، رشد اندکی را در ابزار های مالی کاهش زیان انباشته نشان می دهد و این بدان معناست که شرکت با این رشد توانسته است تاحدودی زیان انباشته را در بازده زمانی سال مالی 1400 و شروع سال مالی 1401 جبران کند.

در حوزه سرمایه گذاری ها در بخش کوتاه مدت شرکت این طور به نظر می رسد که سرمایه گذاری کوتاه مدت صورت نگرفته است اما سرمایه گذاری بلند مدت آن در بازده زمانی سه ماهه 1401 31 هزارو 999 میلیارد تومان بوده است که این سرمایه گذاری در بازده زمانی سال مالی 1400 نزدیک به 23 هزارو 848 میلیارد تومان بوده است.

سفارشات و پرداخت ها نیز با 6 درصد رشد در سه ماهه سال جاری هزارو 974 میلیارد تومان است که این رقم در کل سال مالی 1400 رقمی معادل هزارو 393 را نشان می دهد.

سود انباشته شرکت با روند کاهشی در سه ماهه سال جاری مواجه بوده است و 25 هزارو 507 میلیارد تومان است.

جمع بدهی های شرکت 69 هزارو 304 میلیارد تومان در سه ماهه سال جاری گزارش می شود و در سه ماهه دوره مشابه این بدهی ها 65 هزارو 425 میلیارد تومان است و در کل سال مالی 1400 این رقم 50 هزارو 352 میلیارد تومان است که مقایسه این ارقام نشان می دهد جمع بدهی های شرکت در دوره سه ماهه سال جاری رشد اندکی را نسبت به کل سال 1400 نشان می دهد.

جریان خالص ورود نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی سایپا در سه ماهه سال جاری 219 میلیارد تومان است و سه ماهه سال قبل 233 میلیارد تومان و سال مالی 1400 این ورود نقدی 5 هزار و 354 میلیارد تومان اعلام می شود که این تغییرات در ارقام نشان از رشدی 25 درصدی در ورود نقدینگی به شرکت دارد.

با توجه به تحلیل فوق الذکر این طور به ابزار های مالی نظر می رسد که دریافت های نقدی شرکت حاصل از فروش سرمایه گذاری بلند مدت در بازده سه ماهه سال جاری 849 میلیارد تومان بوده این رقم در کل سال مالی 1400 نزدیک به 275 میلیارد تومان گزارش شده است. همچنین سایپا در گزارش جریان صورت های نقدی خود هر گونه معاملات غیر نقدی را در طول دوره ها منفی ذکر می کند.

اعلام تکمیل طرح های توسعه ای سایپا در گزارش میاندوره ای سه ماهه 1401

فروش داخلی و صادراتی محصولات سایپا

بر اساس گزارش میاندوره ای سایپا این طور به نظر می رسد که در سه ماهه سال جاری مبلغ فروش 11 هزار و 648 میلیارد تومان که سود خالص این فرایند 143 میلیارد تومان بوده است. این مبلغ فروش داخلی برای سال مالی 1400 نزدیک به 7 هزارو 297 گزارش می شود. براورد 9 ماهه آینده در سال جاری، از تعداد فروش 30 میلیارد تومان براورد می شود که این ارقام با مبلغ فروش 54 هزارو 603 میلیارد تومان برای 9 ماهه باقی مانده سال 1401 برآورد می شود.

این محصولات عبارتند از خانواده تیباX ( تیبا، کوئیک، ساینا)، شاهین، وانت 151 ، خانواده 100X ، سراتو، چانگان 35cs ، آریو و فروش قطعات داخلی است.

فروش صادراتی سایپا

بر اساس این گزارش میاندوره ای سایپا، فروش صادراتی محصولات عبارتند از SKD و SBU صادراتی است که تعداد فروش 93 و جمع فروش صادراتی 213 میلیون ریال به مبلغ 10 میلیارد تومان برای سه ماهه سال 1401 اعلام می شود که سود خالص این فروش صادراتی نیز هزار میلیارد تومان بوده است.

لازم به ذکر است که ابزار های مالی برآورد 9 ماهه از فروش صادراتی تا 29 اسفند 1401 تعداد تولید 800 و تعداد فروش 920 و مبلغ فروش در این دوره نیز 100 میلیارد تومان گزارش شده است

همچنین بر اساس گزارش شرکت، نرخ فروش محصولات در برآورد دوره 9 ماهه منتهی به 29 اسفند 1401 بر اساس شورای رقابت تعیین می شود و هدفگذاری سایپا در این گزارش اعلام می دارد که با توجه به شرایط اقتصادی کشور تغییرات نرخ ارز و نهاده های تولید، احتمال تغییر و ترکیب تولیدات و فروش محصولات برای سال آینده وجود خواهد داشت.

جمع کل هزینه های تولید سایپا در سه ماهه سال 1401 نزدیک به 12 هزارو 760 میلیارد تومان و برای براورده 9 ماهه سال 1401 رقمی معادل 48 هزارو 850 میلیارد تومان بوده است که با توجه به این ارقام کل هزینه های شرکت برای سال مالی 1400 نزدیک به 39 هزارو 320 میلیارد تومان بوده است.

گردش مقداری – ریالی موجودی براوردی برای 9 ماهه منتهی به 29 / 12 / 1401

اعلام تکمیل طرح های توسعه ای سایپا در گزارش میاندوره ای سه ماهه 1401

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

اعلام تکمیل طرح های توسعه ای سایپا در گزارش میاندوره ای سه ماهه 1401

وضعیت ارزی سایپا

مصارف ارزی سایپا برای سه ماهه 1401 به ریال 19 هزارو 787 میلیارد ریال بوده است که این رقم برای دوره 9 ماهه سال جاری 53 هزارو 262 میلیارد ریال برآورد می شود.

اعلام تکمیل طرح های توسعه ای سایپا در گزارش میاندوره ای سه ماهه 1401

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

طرح های عمده خساپا در دست اجرا عبارتند از :

1 – تولید محصول SP1 (سدان و کراس ) که تولید این محصول تا پایان سال 90 درصد پیشرفت فیزیکی خواهد داشت و هزینه برآورد ریالی آن 3 هزارو 758 میلیارد ریال است. ویژگی های این طرح ایجاد یک پلتفرم جدید با مقتضیات و استانداردهای روز دنیا، تزریق دانش طراحی و توسعه پلتفرم و بدنه در گروه سایپا، در نظرگرفتن خواسته های بازار داخلی و صادراتی، استفاده حداکثری برای مزیت های نسبی گروه و تامین قوای محرکه در داخل است.

2 – تولید محصولات ساینا و خانواده کوئیک که تکمیل این طرح تا پایان سال جاری است و هزینه برآوردی آن 827 میلیارد ریال است. ویژگی های این طرح نیز توسعه سبد محصولات گروه، استفاده حداکثری از مزیت های نسبی گروه، پوشش نیازهای بازارهای داخلی گیربکس اتوماتیک و مشخصه های الکترونیک، پوشش الزامات استاندارهای بین المللی، افزایش قدرت انتخاب مشتریان است.

3 – تولید محصولات اطلس و سهند است که این طرح تا پایان سال جاری 93 درصد پیشرفت خواهد داشت . این طرح با برآورد ریالی 972 میلیارد ریال است و از ویژگی های این طرح امکان برنامه ریزی ساخت داخل اجزا و قطعات منفصله محصولات، استفاده حداکثری از مزیت های نسبی گروه و تامین قوای محرکه در داخل، پوشش نیازهای بازارهای داخلی ( گیربکس اتوماتیک و مشخصه های الکترونیکی) پوشش الزامات استانداردهی بین المللی است.

برنامه توسعه محصولات به منظور افزایش سهم بازار و جبران زیان های انباشته تحمیل شده در دستور کار قرار دارد.

همچنین شرکت در گزارش میاندوره ای خود توضیحاتی در خصوص تامین مالی شرکت در پایان دوره 1401 اعلام می دارد. بر اساس این توضیحات شرکت سایپا برنامه اخذ تسهیلات از بانک های مختلف را نیز در دستور کار دارد که در کنار آن به دنبال کاهش نرخ سود تسهیلات دریافتی نیز است.

همچنین سایپا در برإورد تامین مالی خود در صدد است تا از ابزارهای مالی و نوین بازار سرمایه در پیشبرد طرح های خود استفاده کند.

بررسی جایگاه ابزارهای مالی در بورس ایران

شواهد حاکی از آن است که جعبه ابزارهای مالی در بورس ایران سال گذشته تکمیل شد و به جز چند مورد، همه ابزارهایی که در بازار بورسهای جهانی وجود دارد، در بورس ایران هم به کار گرفته می شود. چالشی که در این حوزه وجود دارد این است که هنوز سواد کافی برای به کارگیری این ابزار در بورس ایران وجود ندارد و بسیاری از این ابزارها بلااستفاده مانده اند.

اعتمادآنلاین| بورس‌های اوراق بهادار با راه‌اندازی ابزارهای مالی جدید می‌توانند گزینه‌های سرمایه‌گذاری جدیدی را در اختیار سرمایه‌گذاران، شرکت‌ها و نهادهای مالی قرار ابزار های مالی دهند تا هر یک از آنها مطابق با اهداف و نیازهای خود اقدام به سرمایه‌گذاری در این ابزارها کنند. بورس‌های اوراق بهادار از این طریق می‌توانند جذابیت بازارهای خود را افزایش داده و در نتیجه سرمایه‌گذاران و نهادهای مالی بیشتری را به سرمایه‌گذاری در بورس سوق دهند.

ابزارهای مالی نقش قابل توجهی را در گسترش بازار سرمایه ایفا می کنند و بازار سرمایه نیاز ضروری به ابزارهای بازارساز و ابزارهای جدید مالی دارد تا بتواند وظیفه اصلی خود جهت جلب سرمایه گذاران بالفعل و بالقوه ایفا کند تا بازار سرمایه از کارآمدی لازم در این زمینه برخوردار باشد. توجه به گستردگی این ابزارها که در حال حاضر در اکثر بورس های عمده جهان در حال معامله هستند، موجب گستردگی بازار سرمایه کشورها می شوند و موسسات نیازمند از راه بازارهای اولیه و ثانویه نیازهای مالی خود را تامین کنند.

ابزارها هستند، استفاده نمی شوند!

می توان گفت یکی از مهم ترین اهداف به کارگیری ابزارهای مالی در بورس، کاهش ریسک ناشی از نوسانان است. در این راستا کارشناسان بر این باورند که با شناخت ابزارهای مختلف مالی می‌توان همه افراد جامعه را که تمایل به سرمایه‌گذاری دارند به نحوی به سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه تشویق کرد.

درحال حاضر تقریبا جعبه ابزارهای مالی ایران به جز چند مورد شامل قراردادهای آتی ارزی، سواپ ارزی، اختیارهای معامله ارزی و. در بورس ایران تکمیل است. در حوزه اوراق بدهی به دلیل اقداماتی که در سازمان بورس وجود داشته ابزارهای مختلفی در دسترس قرار دارد و جعبه ابزار ما برای تامین مالی در حوزه بدهی تقریبا تکمیل است و چالشی که در این حوزه وجود دارد این است که به دلیل پیچیدگی‌هایی که این اوراق، مخصوصا اوراق رهنی، اوراق منفعت و اوراق خرید دین دارد نیازمند این هستیم که مدیران بنگاه‌ها در سمینارها و کلاس‌های آموزشی با این ابزار های مالی ابزارها بیشتر آشنا شوند تا بتوانند از آن ها استفاده کنند.

راه اندازی فروش استقراضی، فراموشی وارانت

در این راستا وعده راه اندازی فروش استقراضی و وارانت از اواخر سال 1397 داده شد، دو ابزاری که یکی از آن ها بنا بر حکم کمیته فقهی از فروش استقراضی به فروش تعهدی تغییر نام داده و در ماه پایانی سال 1398 راه اندازی شد و درمورد دیگری مسئولان زیر بار اینکه وعده راه اندازی وارانت را داده بودند نرفتند و به نظر نمی رسد به دنبال راه اندازی این ابزار باشند.

امکان عملیاتی شدن ابزارهای جدید وجود دارد

با این حال با وجود اینکه گفته میشود همه ابزارهای مالی که در دنیا است، در بورس ایران هم وجود دارد، حسن امیری-معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس- به ایسنا اعلام کرده بود:امکان عملیاتی شدن و به بازار آمدن ابزارهای جدید مالی وجود دارد. اما باید توجه داشت تنوع این ابزارها بسیار وسیع است. ممکن است برای صنعت خاصی ابزار و نواری جدیدی باشد. نقش شرکت‌های تامین سرمایه این است که مهندسی مالی کنند و ابزارسازی جدید کنند. حتی ممکن است ابزارهای مختلف را برای یک پروژه باهم استفاده کنند. این روشهایی است که می تواند مورد استفاده قرار گیرد. برای مثال ابزارهای حوزه بیمه هنوز راه اندازی نشده است و امکان عملیاتی شدن و به بازار آمدن آن‌ها وجود دارد.

وی درمورد اینکه با وجود اینکه برخی ابزارهای مالی مدت‌هاست وارد بازار شده‌اند اما سرمایه‌گذاران و کارگزاران دانش کافی برای استفاده از این ابازارها را ندارند، توضیح داد:به هر حال ابزارهای جدید که وارد بازار سرمایه می شود تا زمانی که عملیاتی شوند و عامه مردم بتوانند عانمه از آن استفاده کنند پروسه طولانی مدت است. نقش فرهنگ سازی و برگزاری سمینار و دوره‌هایی که بورس و فرابورس در شهرستان‌ها برگزار می کنند به توسعه این فرهنگ در سطح جامعه کمک می‌کند. می‌توان گفت بازار سرمایه از لحاظ ابزار مالی کامل است اما درمورد استفاده از این ابزارها باید کار بیشتری انجام شود.

ابزارهای مالی جدید در بورس معرفی شد

ابزارهای مالی جدید در بورس معرفی شد

ایسنا نوشت: مدیرعامل بورس تهران با بیان اینکه بورس در سال گذشته ۸۷ درصد بازده به سرمایه‌گذاران داده است، گفت: ابزارهای مالی اختیار معاملات و وارانت در ماه‌های آینده (احتمالا خرداد ماه) در بورس رونمایی خواهند شد.

علی صحرایی امروز (سه‌شنبه) در نشست خبری که در نمایشگاه بورس برگزار شد، اظهار کرد: شاخص کل بورس در سال گذشته ۸۷ واحد رشد داشته و شاخص کل هم وزن ۹۱ درصد افزایش داشته است که این نشان می‌دهد تمام شرکت‌ها در بازار سرمایه رشد قیمت سهام را تجربه کرده‌اند.

وی ادامه داد: از نظر ارزش معاملات، رشد بورس تهران ۶۲ درصد بوده که رشد مناسبی است. ارزش بازار سهام در پایان سال به ۶۸۰ میلیارد تومان رسیده است و ارزش اسمی به بازار به ۱۷۳ هزار میلیارد تومان رسیده که افزایش مناسبی را نشان می‌دهد.

مدیرعامل بورس تهران افزود: ارزش بازار ۳۰ شرکت بزرگ نیز ۶۲ درصد کل بازار را تشکیل بود. تعداد شرکت‌هایی که ما در سال ۱۳۹۷ عرضه شدند شش شرکت بودند و هفت شرکت هم از لیست شرکت‌های بورس تهران حذف شدند.

صحرایی درباره بازار بدهی نیز گفت: در بازار بدهی هفت اوراق درج شده و یک صندوق قابل معامله به ارزش ۵۰۰ میلیارد تومان درج و معامله شده است.

او افزود: در سال ۱۳۹۷ ابزار آتی سبد سهام را راه‌اندازی کردیم. معمولاً ۶۰ درصد معاملات مشتقه در جهان مربوط به این ابزار است. این محصول جدید در هفت نماد معاملاتی مورد استفاده قرار گرفت.

وی توضیح داد: تعداد کدهای معاملاتی در سال ۱۳۹۸ صادر شد بیش از ۳۲۷ هزار کد بود. درآمد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس ۶۲۷ هزار میلیارد ریال بوده است که سود تقسیم شده نسبت به سال قبل ۵۳ درصد افزایش یافته است.

صحرایی در پاسخ به این پرسش ایسنا که وارانت و اختیار معاملات چه زمانی رونمایی می‌شود؟ گفت: این ابزارها از کمیته فقهی مجوز گرفته‌اند و در بورس تهران مدت‌ها روی آنها کار شده است و احتمالاً خرداد ماه رونمایی می‌شوند.

نرم‌افزار مدیریت پروژه آنلاین ، ابزار دورکاری و مدیریت کسب‌وکار
با رویکرد شبکه اجتماعی

Get it on Google Play

۲۵ مهر ۱۴۰۰ - بهبود بخش‌های مختلف شامل: مدیریت اسناد مالی، وظایف و .

اضافه شدن نمودارهای مختلف مالی، بهبود رابط کاربری بخش وظایف، امکان پرینت از بخش‌های مختلف و .

۱۱ مرداد ۱۴۰۰ - امکان منشن افراد، کپی پروژه و .

هنگام گفتگو و یا گزارش وظیفه، همکارانتان را منشن کنید. وظایف با چند مسؤول انجام تعریف نمایید و .

۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ - امکان ویدئو کنفرانس، چک لیست وظایف و .

با همکارانتان به صورت تصویری ارتباط برقرار کنید. برای وظایف چک لیست و یا مهلت تعریف کنید.

۲۹ بهمن ۹۹ - نمایش وظایف در تقویم ماهیانه، دبیرخانه (دفتر اندیکاتور) و .

جهت مدیریت بهتر وظایف، آنها را در قالب تقویم، با قابلیت‌های مختلف مشاهده نمایید.

۲۹ شهریور ۹۹ - نمایش بورد وظایف مانند Trello

جهت مدیریت بهتر پروژه‌ها امکان تعریف بورد وظایف مانند ترلو به میزیتو اضافه شد.

۱۹ خرداد ۹۹ - اضافه شدن امکانات پروژه پیشرفته، صورتجلسات پیشرفته و .

امکانات جدیدی جهت مدیریت بهتر پروژه‌ها و صورتجلسات در میزیتو اضافه شدند.

۱۱ اردیبهشت ۹۹ - ایجاد پلن سازمانی

اضافه شدن قابلیت‌های جدید در پلن سازمانی مانند مانیتورینگ فروش، ثبت فرصت‌های مالی، افزوده شدن کاربر مهمان و .

۵ دی ۹۸ - امکانات جدید در مدیریت پروژه

پیشتیبانی از وظایف تکرار شونده، ایجاد وظیفه در پرونده مشتریان، گزارش کارهای انجام شده روزانه، آلارم سررسید وظایف و .

۲۴ مرداد ۹۸ - پشتیبانی از امکانات جدید مدیریتی

مانیتورینگ وظایف اعضای ابزار های مالی میزکار، تغییرات در قسمت داشبورد، پرونده مشتریان، نامه‌ها و .

۱۶ خردادماه ۹۸ - افزایش قابلیت‌های مختلف جهت مدیریت بهتر وظایف

اضافه شدن قابلیت‌های مختلف در قسمت وظایف از جمله ثبت پیشرفت، ثبت گزارشات، مدیریت بهتر وظایف در حال پیگیری و .

۲۵ اسفندماه ۹۷ - بهبود مانیتورینگ

اضافه شدن نمودارها و آمارهای مختلف در قسمت مانیتورینگ و همچنین قابلیت مانیتورینگ وظایف تیم

همکاران ما به صورت اختصاصی

جهت راه‌اندازی و آموزش رایگان در کنار شما هستند.

با میزیتو کسب‌و‌کار خود را بهتر مدیریت کنید

و با همکارانتان در محیطی اختصاصی ارتباط مستمر داشته باشید

با همکارانتان به صورت لحظه‌ای در ارتباط باشید

از این پس از شبکه اجتماعی اختصاصی میزیتو برای ارتباطات سازمانی خود استفاده نمایید. با همکارانتان به صورت آنلاین در قالب فردی و یا گروهی گفتگو کنید.

 • به راحتی با همکارانتان گفتگو و چت کنید.
 • فایل‌های خود را به اشتراک بگذارید.
 • جزئیات گفتگوها را با جزئیات زمان‌های دیده شدن پیام مشاهده کنید.
 • تمامی افراد را نسبت به پیشرفت کارها در جریان بگذارید.

مدیریت پروژه را به صورت آنلاین انجام دهید

در میزیتو می‌توانید برای کارهای گروهی خود، پروژه تعریف کنید و از طریق نمودارها از روند پیشرفت آنها مطلع باشید.

 • در مورد نحوه انجام وظایف با همکارانتان گفتگو کنید.
 • به صورت لحظه‌ای از روند پیشرفت پروژه مطلع شوید.
 • کارفرمای خود را جهت نظارت پروژه به صورت مهمان در پروژه دعوت کنید.
 • از مانیتورینگ پروژه جهت بررسی جزئیات کارها استفاده کنید.
 • همیشه و از همه جا به مستندات پروژه دسترسی دارید.
 • به صورت لحظه‌ای تغییرات وضعیت پروژه‌ها را مشاهده کنید. (نمودار پیشرفت، آخرین فعالیت و اطلاعات مربوط به هر پروژه به صورت لحظه‌ای به روز می‌شود)
 • دستیار میزیتو همیشه کارهایتان را به شما یادآوری می‌کند.

کارهایتان را سر وقت انجام دهید

اگر بدانید چه کاری را باید در چه زمانی انجام دهید، کار گروهی خیلی روان‌تر و سریع‌تر پیش می‌رود.

 • پروژه و یا دسته‌بندی دلخواه خود را ایجاد نمایید.
 • وظایف خود و همکارانتان را ایجاد و به آنها انتساب دهید.
 • زمان یادآوری برای وظایف تعریف کنید.
 • می‌توانید از زمان‌های یادآوری دوره‌ای (تکرار شونده) جهت یادآوری استفاده کنید.
 • برای هر وظیفه برچسب‌های دلخواه خود را بچسبانید.
 • کارتابل کاری خود را به صورت کامل مشاهده نمایید.
 • کارهایی که برای دیگران تعریف کرده‌اید را پیگیری کنید.

بورد پروژه را بر اساس نیاز خود ایجاد کنید

برای نمایش و مدیریت بهتر وظایف، بورد پروژه را بر اساس نیاز پروژه خود ایجاد کرده و وظایف را در لیست‌های آن بچینید.

 • هنگام ایجاد بورد، لیست‌های جدید را با رنگ دلخواه ایجاد کنید.
 • می‌توانید از الگوهای مختلف از جمله کانبان، واحدهای سازمانی، اعضای تیم و روزهای هفته جهت ایجاد لیست وظایف استفاده نمایید.
 • می‌توانید لیست‌ها را در بورد پروژه با یکدیگر جابجا کنید.
 • وظایف را از یک لیست به لیست دیگر انتقال دهید.
 • جهت تعیین اولویت وظایف در لیست‌ها، آنها را در لیست مربوطه جابجا کنید.

نامه‌های خود را ایجاد و گردش دهید

در صورت نیاز به داشتن فرآیند (مانند درخواست مرخصی)، می‌توانید نامه خود را ایجاد کرده و به شخص مربوطه ارسال نمایید.

 • نامه‌ها را با موضوعات و متن دلخواه ایجاد کنید.
 • نامه را به دریافت‌کنندگان دلخواه ارجاع دهید.
 • روی نامه‌ها پاراف بزنید و به نفر دیگر ارجاع دهید.
 • وضعیت دیده شدن نامه توسط دریافت‌کنندگان را بررسی کنید.
 • جهت طبقه‌بندی بهتر نامه‌ها، از برچسب‌ها استفاده نمایید.
 • بر اساس پارامترهای مختلف، نامه‌های خود را جستجو و پیدا کنید.
 • در صورت اتمام کار با نامه، آن را آرشیو نمایید.

به ازای هر مشتری، پرونده‌ای پویا تشکیل دهید

جهت مدیریت بهتر مشتریان، تیم مدیریتی و فروش می‌توانند اطلاعات مربوط به مشتریان را با یکدیگر به اشتراک گذاشته و از روند ارتباط با مشتری با خبر شوند.

 • کلیه وقایع، تماس‌ها و صورتجلسات مربوط به مشتری را ثبت و با تیم فروش به اشتراک بگذارید.
 • اسناد مالی مرتبط با مشتری را ثبت و گزارش آن را در پرونده مشاهده نمایید.
 • سرنخ‌ها و فرصت‌های فروش با مشتری را در پرونده آن ثبت و گزارش آن را نیز در پرونده مشاهده نمایید.
 • جهت طبقه‌بندی بهتر پرونده‌ها از برچسب‌ها استفاده کنید و هنگام نیاز بر اساس برچسب فیلتر کنید.

یادداشت‌های خود را همیشه همراه خود داشته باشید

به جای اینکه یادداشت‌های خود را به صورت برچسب‌های رنگی کنار مانیتور خود بچسبانید، از قابلیت یادداشت میزیتو استفاده کنید.

 • ثبت یادداشت در قالب متن
 • افزودن تصاویر به یادداشت‌ها
 • ایجاد یادداشت به همراه چک لیست انجام
 • تعیین رنگ برای هر برچسب
 • انتخاب برچسب‌های دلخواه روی هر یادداشت
 • امکان تعیین و تشخیص انجام یادداشت‌ها

در لحظه از فعالیت‌ها و ارتباطات تیم خود مطلع شوید

انواع آمار‌های مورد نیاز خود را از طریق مانیتورینگ به دست آورید و با رصد کسب‌و‌کار خود در هر زمان، نقاط قوت و ضعفتان را بیابید.

 • وضعیت کلی میزکار خود را در قالب نمودارهای مختلف مشاهده نمایید.
 • به ازای هر عضو به صورت جداگانه مانیتورینگ انجام دهید.
 • وضعیت همکاران خود و کارتابل وظایف آنها را می‌توانید مشاهده نمایید.
 • می‌توانید پروژه‌ها و وظایف میزکار خود را از زوایای مختلف مانیتور نمایید.
 • از وضعیت پرونده مشتریان و مانیتورینگ آن استفاده نمایید.
 • در صورت استفاده از صورتجلسات پیشرفته، از این قسمت آنها را مانیتور کنید.

دیگران در مورد میزیتو چه نظری دارند؟

میزیتو، ابزار بومی‌سازی شده و مؤثری برای اکوسیستم نوآوری و شرکتهای نوپا محسوب می‌شود که به صورت همزمان نیاز اتوماسیون اداری، داشبورد عملکرد و کنترل پروژه را پوشش داده و پاسخگو می‌باشد. امیدوارم تیم میزیتو هر روز در مسیر توسعه ابزارهای خدمت گام بردارند.

مدیرعامل مرکز نوآوری صبا

«میزیتو نبض مدیریت مجازی» در دنیای فراصنعتی امروز سازمان‌هایی در عرصه رقابت موفق‌اند که خلاقیت و نوآوری را شعار خود قرارداده و انعطاف در مقابل تغییرات محیطی را به عنوان بخشی از کسب و کار خویش قلمداد کنند. اعتقاد بنده نسبت به سامانه مدیریت مجازی «میزیتو» این است که آن مجموعه لازمه رسیدن به کیفیت عالی در ارایه خدمات؛ داشتن تجربه و تیمی متخصص؛ توان علمی بالا و از همه مهمتر داشتن اخلاقی نیکو و حسن مسئولیت‌پذیری را دارا است.

دکتر فرشاد فروغی

رئیس هیات مدیره گروه صنعتی درفام

افتخار می‌کنیم که از خدمات مدیریت پروژه میزیتو استفاده می‌کنیم و در رشد نیکارو و تسهیل ارتباط اعضای تیم نقش چشمگیری داشته است. ایده‌ها فراوان هستند و اجرا دشوار، خوشحالم که تیم میزیتو موفق شده در اجرا هم موفق باشه.

مدیرعامل شرکت نیکارو

مدتی بود به دنبال یک سامانه ارتباطی میان پرسنل جهت تبادل مباحث کاری و محول نمودن وظایف و پیگیری‌ها بودم. دیگه تقریباً منصرف شده بودم تا با یه تیم از بچه های زبر و زرنگ مشهدی آشنا شدم:)

پوشش گستردگی جغرافیایی محدوده کسب و کار ما در ایران و خارج از آن، کنترل و ارزیابی فعالیت کارکنان و دریافت و ارسال مراودات اداری با میزیتو به آسانی میسر شده است.

مدیر عامل شرکت فرانور گستر جنوب (بدیع نور)

عادت کرده‌ایم ابزارهای خوب خارجی باشند، اما ابزارهایی مثل میزیتو نشان داده‌اند که سرویس‌های آنلاین ایرانی می‌توانند هم متناسب با نیازهای بازار داخلی باشند و هم با کیفیت‌تر از نمونه‌های خارجی

دیجیتال مارکتر و دبیر انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی

در پی مشکلاتی که برای استفاده از ترلو پیش‌ آمده، با هدف پیدا کردن سرویس جایگزین، سرویس‌های ایرانی را جستجو کردم و میزیتو نظرم را جلب کرد. برای تیم میزیتو آرزوی موفقیت روزافزون دارم.

مشاور کسب و کار

همزمان با حرکت به سمت توسعه یافتگی جامعه ایران، نیاز به یک دستیار هوشمند در انجام مدیریت امور احساس می شود میزیتو توانست در پیشبرد اهداف مجموعه‌ها قدم بردارد و در میزان بازدهی اکثر پرسنل موثر باشد.

مدیر اجرایی بنیاد شتابدهی و فناوری اول

اگر نظر من رو بخواهید باید بگم برای رسیدن به یک هدف بزرگ به چند تا فاکتور مهم نیاز دارید؛ برنامه ریزی، نظم، تعامل کاری و تلاش من با میزیتو سه مورد اول رو دارم، فقط کافیه تلاش کنم.

مدیر استارت‌آپ رجیستر ۷۲۴

ایده ی خوب، طراحی دلپسند و کاربری ایده‌آل، چیزهایی هست که میشه با یه نگاه ساده به نرم افزار میزیتو بهش برخورد و بخش زیادی از کارهای سنتی داخل سازمان رو باهاش مدرن کرد و سامان داد.

مدیر سایت مشهدکالا

با میزیتو میتوان کسب و کار خود را به راحتی مدیریت کرد و یکی از مزایای عالی آن پشتیبانی سریع آن است و ساخت یک گروه ایرانی جوان نیز هم از مزایای دیگر آن محسوب میگردد

افزایش ۷۵ درصدی ارزش معاملات در ۴ ماهه امسال/ رکوردشکنی های بورس کالا ادامه دارد

بررسی آمار ۴ ابزار های مالی ماهه امسال معاملات بورس کالای ایران بیانگر آن است که رکوردشکنی های پیاپی این بورس در سال جاری نیز ادامه دارد به گونه ای که رکوردهای جدیدی در بازارهای مالی، مشتقه و فیزیکی به ثبت رسیده و ارزش کل معاملات با رشد ۷۵ درصدی به نسبت مدت مشابه سال گذشته از ۲۸۷ همت (هزار میلیارد تومان) گذشت.

افزایش ۷۵ درصدی ارزش معاملات در ۴ ماهه امسال/ رکوردشکنی های بورس کالا ادامه دارد

بورس24 : بررسی آمار ۴ ماهه امسال معاملات بورس کالای ایران بیانگر آن است که رکوردشکنی های پیاپی این بورس در سال جاری نیز ادامه دارد به گونه ای که رکوردهای جدیدی در بازارهای مالی، مشتقه و فیزیکی به ثبت ابزار های مالی رسیده و ارزش کل معاملات با رشد ۷۵ درصدی به نسبت مدت مشابه سال گذشته از ۲۸۷ همت (هزار میلیارد تومان) گذشت.

در ۴ ماهه ابتدایی امسال در مجموع نزدیک به ۳۴ میلیون و ۸۴۷ هزار تن انواع کالا و محصول به ارزش ۲۷۰ هزار و ۲۲۵ میلیارد تومان در بازار فیزیکی بورس کالا مورد دادوستد قرار گرفت که رشد ۱۶۲ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل در حجم و ۷۲ درصدی در ارزش معاملات داشته است.

بیشترین حجم و ارزش معاملات به تالار محصولات صنعتی و معدنی با معامله ۲۹ میلیون و ۳۰۶ هزار تن محصول به ارزش ۱۶۲ هزار و ۳۹۷ میلیارد تومان تعلق داشت. اکثر محصولات عرضه شده در این تالار شاهد رشد چشمگیر حجم و ارزش معاملات بودند و این موضوع به معنای اقبال خوب و استقبال مطلوب صنایع و خریداران به بازار شفاف بورس است.

در تالار محصولات پتروشیمی نیز رشد مطلوبی در معاملات به ثبت رسید به گونه ای که بیش از ۲ میلیون تن محصول به ارزش ۶۱ هزار و ۱۳۴ میلیارد تومان در این تالار مورد دادوستد قرار گرفت که رشد ۲۱ درصدی در حجم و ۵۳ درصدی در ارزش معاملات داشت.

در تالار فرآورده های نفتی نیز ۳ میلیون و ۲۵۴ هزار تن انواع محصول به ارزش ۴۱ هزار و ۵۲۱ میلیارد تومان مورد دادوستد قرار گرفت که اگرچه در حجم افت داشت اما به لحاظ ارزش رشد ۴۰ درصدی را به ثبت رسانده بود.

داده کاوی ها نشان می‌دهد در بازار فرعی نیز با رشد ۶۱۵ درصدی، حجم معاملات به بیش از ۲۷۲ هزار تن رسید و ارزش معاملات با رشد ۵۲۷ درصدی ۴ هزار و ۵۳۹ میلیارد تومان شد.

در این مدت همچنین ۱۸۱ کیلوگرم طلا فروخته شد که ارزشی بالغ بر ۳۲۸ میلیارد تومان داشت که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد قابل توجه ۱۴۱ درصدی در حجم و ۲۴۲ درصدی در ارزش معاملات داشت.

ثبت معامله ۱۰ تن زعفران در تالار کشاورزی از دیگر دستاوردهای بورس کالا در ۴ ماهه ابتدایی امسال بود به گونه ای که این میزان زعفران ارزش ۳۰۴ میلیارد تومانی را رقم زد و رشد ۳۰۰ درصدی در حجم و ۱۱۳۱ درصدی را در ارزش در کارنامه شرکت به ثبت رساند.

در بازار قراردادهای مشتقه نیز رشد ۲۴ درصدی ارزش معاملات گزارش شد و دست به دست شدن یک میلیون و ۳۴۵ هزار قرارداد در این بازار ارزشی معادل ۴ هزار و ۹۳۶ میلیارد تومان را رقم زد.

در این بازار قراردادهای اختیار معامله با رکورد های بی نظیری که از خود به ثبت رساندند خودنمایی می کردند به گونه ای که از ابتدای راه اندازی این ابزار هیچ گاه در دوره ۴ ماهه چنین ارقامی به ثبت نرسیده بود. بررسی ابزار های مالی ها نشان داد در ۴ ماهه امسال ۵۲۶ هزار قرارداد اختیار معامله به ارزش ۸۹ میلیارد تومان میان معامله گران دست به دست شد که ۴۹۰۱ درصد از نظر حجم و ۱۸۸۳ درصد از نظر ارزش بیشتر از مدت مشابه سال قبل است.

در این مدت ۸۱۹ هزار قرارداد آتی نیز منعقد شد و ارزشی بالغ بر ۴ هزار و ۸۴۶ میلیارد تومان را به ثبت رساند که اگرچه از نظر حجم کاهشی بود اما از نظر ارزشی با رشد ۲۲ درصدی همراه بود.

معامله گران در بازار ابزارهای مالی نیز رکوردشکنی کردند و توانستند ۲ میلیارد و ۲۱ میلیون و ۹۲۲ هزار قرارداد را دست به دست کنند و ارزشی بالغ بر ۱۲ هزار و ۲۸۸ میلیارد تومان را رقم بزنند. رشد حجم معاملات ۴۵۵ درصد و ارزش معاملات ۲۸۴ درصد گزارش شد. این میزان از معاملات هیچ گاه در این برهه زمانی در بورس کالای ایران تجربه نشده بود.

تا پایان تیر ۳۵۹ میلیون و ۴۳۱ هزار گواهی سپرده کالایی به ارزش ۷ هزار و ۴۹۷ میلیارد تومان مورد دادوستد قرار گرفته بود که ۱۱۸۹ درصد در حجم و ۳۱۸ درصد در ارزش رشد داشت.

معامله گران در این مدت همچنین نزدیک به یک میلیارد و ۶۶۲ میلیون و ۴۹۱ هزار قرارداد در صندوق های سرمایه گذاری منعقد کردند و ارزش این معاملات بیش از ۴ هزار و ۷۹۰ میلیارد تومان اعلام شده است که به لحاظ حجم ۴۰۶ درصد و از نظر ارزش ۵۶۱ درصد بیشتر از مدت مشابه سال قبل است.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا