تجارت فارکس

تفاوت ایقاع با قرارداد

یاسر شاکری

ایقاعات

ایقاعات یا ایقاع صیغه و قراردادی یک‌طرفه‌ که فقط با الفاظ ایجاب حاصل می‌شود و احتیاجی به الفاظ قبول ندارد. بنا به عقیده برخی فقها، معاطات، فضولیت و خیار شرط که در عقود جاری می‌شوند در ایقاعات جریان ندارند. ایقاعات مشتمل بر یازده مورد است. در ایقاع یا عقد بودن جعاله، وصیت و وقف، میان فقها اختلاف است.

محتویات

مفهوم‌شناسی

ایقاعات جمع ایقاع، مقابل عقد و نوعی صیغه شرعی یک‌طرفه است؛ یعنی فقط با الفاظ ایجاب حاصل می‌شود و احتیاجی به الفاظ قبول ندارد؛ [۱] مثلاً در ابراء که از ایقاعات شمرده شده، اگر طلبکار از حق خودش نسبت به بدهکار گذشت کند، موجب برداشته شدن تعهدات و بدهی بدهکار می‌شود و به پذیرفتن بدهکار نیازی نیست؛ [۲] برخلاف عقد که قراردادی دوطرفه و نیازمند ایجاب و قبول طرفین است. [۳] بنا به گفته برخی فقها، ایقاع به معنای رفع و ازاله چیزی است؛ مثلا در طلاق که نوعی ایقاع است، رابطه ازدواج قطع می‌شود و یا در «ابراء»، طلبکار از دِین خودش صرف‌نظر کرده و بدهکار را آزاد از دین می‌کند. [۴] ایقاع در لغت به معنای افکندن و در انداختن است. [۵]

جایگاه ایقاعات در فقه

محقق حلی در کتاب شرایع الاسلام، ابواب فقهی را به عبادیات، احکام، عقود و ایقاعات تقسیم‌بندی کرده است. [۶] از نظر او مسائلی که در کتاب‌های فقها می‌آید یا نیاز به قصد تقرب دارند و غایت آنها فقط آخرت است این دسته عبادیات هستند و یا این که قصد قربت شرط صحت آنها نیست و غایت آنها دنیوی است که این دسته خودش بر دو قسم است: یا متوقف بر صیغه خاصی نیست که به آنها احکام گفته می‌شود و یا اینکه آن متوقف بر صیغه خاصی‌اند این دسته نیز بر دو قسم است: یا نیازمند صیغه و قراردادی بین دو طرف هستند این قسم را عقود می‌گویند و یا اینکه نیازی به دو طرف ندارد و صیغه‌ای یک‌طرفه است و این قسم را ««ایقاعات»» می‌گویند. [۷]

گستره

ایقاعات، یازده باب از ابواب فقهی را شامل می‌شود. این ابواب عبارتند از: طلاق، خلع و مبارات، ظهار، ایلاء، لعان، عتق، تدبیر و مکاتبه و استیلاد، اقرار، جعاله، أیمان، نذر [۸] البته گفته می‌شود در ایقاع یا عقد بودن جعاله، وصیت [۹] و وقف، میان فقها تفاوت ایقاع با قرارداد اختلاف است. [۱۰]

احکام

برخی از احکام ایقاعات عبارتند از:

عدم جریان معاطات

در ایقاعاتی مانند طلاق، ظهار، لعان، ایلاء، عتق، نذر، عهد و یمین معاطات جریان ندارد؛ زیرا:

 1. فقها اجماع دارند که در ایقاعات مذکور، لفظ یا صیغه خاص شرط است و معاطات فاقد لفظ و صیغه است.
 2. اصل بر عدم ترتب اثر موارد مذکوراست؛ یعنی بیرون کردن زن از منزل یا رها کردن برده از خدمت؛ اگر بدون لفظ خاص باشد، طلاق و عتق شمرده نمی‌شود. [۱۱]

در جریان معاطات نسبت به سایر ایقاعات، مانند شفعه، ابراء و فسخ، اختلاف است. [۱۲] مقصود از معاطات، -در بیع- آن است که به جای ایجاب و قبول لفظی، فعل؛ یعنی اعطاء (داد و ستد) واقع شده باشد. [۱۳]

جاری نشدن احکام فضولی

در ایقاعات، برخلاف عقود، [۱۴] احکام فضولی جاری نمی‌شود و برای این مساله، ادعای اجماع شده است. [۱۵] اما برخی، احکام فضولیت را در ایقاعات نیز جاری دانسته‌اند؛ مگر آنچه به دلیل خاص خارج شده باشد، مانند: عتق و طلاق که تفاوت ایقاع با قرارداد برخی بر عدم جریان احکام فضولی در آن دو، ادعای اجماع کرده‌اند. [۱۶]

فضولیت در اصطلاح، تصرف در حق غیر، بدون اذن شرعی است. به عبارت دیگر؛ هر گاه کسی در امور متعلق به غیر، بدون اذن و ولایت، دخالت یا تصرفی نماید آن را فضولی می‌نامند. [۱۷]

جاری نشدن خیار شرط

در اینکه در ایقاعات همچون عقود، شرط خیار صحیح است یا نه،اختلاف‌است. فقیهانی همچون شیخ طوسی، محقق حلی، شهید ثانی [۱۸] و امام خمینی [۱۹] شرط خیار در ایقاعاتی مانند طلاق، عتق و ابراء را صحیح نمی‌دانند. صاحب جواهر عدم صحت خیار شرط را به این سه مورد محدود نمی‌داند و آن را شامل سایر ایقاعات هم می‌داند. [۲۰] شیخ انصاری می‌گوید: «در عدم ورود خیار شرط در ایقاعات، ظاهراً خلافی نیست.» [۲۱] و یکی از ادلهٔ عدم جریان شرط خیار در ایقاعات را اجماع فقها می‌داند. [۲۲]

طبیعت بیشتر خیارات، وابسته به وجود دادوستد و طرفین معامله و قرارداد است و از آنجا که ایقاع یک طرفه است و به صرف اراده ایقاع‌کننده ایجاد می‌شود جریان خیار با ایقاعات تناسب ندارد؛ زیرا دو مبنای اصلی خیار یعنی «تخلف از رضایت طرفین» و «ایجاد ضرر ناروا» در ایقاع تحقق نمی‌پذیرد و اگر ضرری به بار آید، نتیجه اقدام ایقاع‌کننده است. [۲۳]

مقصود از خیار شرط در عقود و ایقاعات، اختیاری است که در ضمن عقد یا ایقاع، به واقع کننده آن داده می‌شود تا بتواند در مدت معینی آن عقد یا ایقاع را فسخ کند. [۲۴]

فسخ در ایقاعات

احکام فسخ در ایقاعات جاری نمی‌شود چراکه منظور از فسخ گسسته شدن یک قرارداد دو طرفه با انشای اراده یک طرف است. این عمل در ایقاعات که یک طرفه است، موضوعیتی ندارد. [۲۵] فسخ به معنی بر هم زدن معامله یا قرارداد از سوی طرفین است. [۲۶]

تفاوت عقد و ایقاع چیست؟

تفاوت عقد و ایقاع چیست؟ عقد و ایقاع دارای چه اقسامی هستند؟ این ها سوالات بسیار مهمی بوده که شاید برای بسیاری از افراد پیش آمده باشد. البته اکثر افراد نیز تصور می کنند که عقد و ایقاع کاملا یکسان بوده و با یکدیگر هیچ تفاوتی ندارند، در حالی که اینگونه نبوده و این دو مقوله ای کاملا مجزا هستند.

تفاوت عقد و ایقاع چیست؟

در این مقاله قصد داریم در رابطه با تفاوت عقد و ایقاع صحبت کنیم و اطلاعات کامل و جامعی

را در رابطه با آن ها ارائه نماییم. البته قبل از بیان تفاوت های عقد و ایقاع لازم است ابتدا عقد

و ایقاع را به صورت اختصاصی و کاملا جدا تعریف نموده و با آن ها آشنا شویم.

عقد یا همان قرارداد زمانی ایجاد می شود که میان دو یا چند نفر تعهداتی وضع شده و این تعهدات

کاملا مورد تایید و پذیرش طرفین می باشد. به عبارت ساده تر می توان گفت زمانی که بین دو شخص

بر سر موضوع خاصی توافق حاصل شده و دو طرف شرایط و تعهدات مربوط به توافق حاصل شده را

قبول می کنند، عقد یا قرارداد بین آن ها ایجاد شده است. از رایج ترین و مهم ترین تفاوت ایقاع با قرارداد نمونه های عقد یا

قرارداد می توان به عقد اجاره، قرارداد وکالت، عقد بیع و… اشاره کرد.

تفاوت عقد و ایقاع چیست؟

در ایقاع شرایط به اینگونه نبوده و تنها یک فرد با اراده خود می تواند امور حقوقی را انجام دهد و در ایقاع

نیاز به وجود دو یا چند نفر نخواهد بود. برای بیان بهتر و واضح تر ایقاع از یک نمونه مثال رایج و واضح استفاده

می کنیم که حق فسخ قرارداد نام دارد. در فسخ قرارداد فردی که از این حق برخوردار است این اختیار را دارد

که بدون اجازه طرف دیگر اقدام به فسخ قرارداد نماید. به عبارت دیگر می توان گفت در ایقاع یک فرد از این

حق برخوردار است که به صورت کاملا یک جانبه یا یک طرفه یک فعالیت حقوقی را ایجاد یا تفاوت ایقاع با قرارداد فسخ نماید. از دیگر

موارد ایقاع می توان به طلاق و همچنین فرزند خواندگی اشاره کرد که امروزه بسیار رایج هستند.

از مهم ترین تفاوت ها می توان موارد زیر را نام برد:

 • فعالیت حقوقی در ایقاع تنها با اراده تفاوت ایقاع با قرارداد یک شخص انجام می گیرد اما در عقد نیاز به اراده دو یا چند نفر خواهد بود.
 • برای عقد یا قرارداد حتما توافق طرفین لازم و ضروری است اما در ایقاع نیازی به توافق طرفین نمی باشد.
 • چون در ایقاع یک فعالیت حقوقی به صورت یک طرفه انجام می گردد باید به طرف دیگر قرارداد اعلام گردد اما در قرارداد ها به دلیل وجود توافق نیاز به اعلام نمی باشد.
 • نکته ای که باید به آن توجه داشت این است که برای اثرگذاری ایقاع، اطلاع رسانی و اعلام آن حتما لازم و ضروری است.

تفاوت عقد و ایقاع چیست؟

اقسام عقد و ایقاع

در رابطه با تفاوت عقد و ایقاع به صورت مفصل صحبت کردیم و حال قصد داریم در رابطه با اقسام

عقد و ایقاع نیز اطلاعاتی را به صورت کلی ارائه نماییم. از جمله اقسام عقد در قوانین و مقررات

می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • عقد لازم
 • عقد خیاری
 • عقد جایز
 • عقد منجّز
 • عقد مطلق
 • عقد معوّض
 • عقد غیر معوّض
 • عقد تملیکی
 • و…

اقسام مختلف ایقاع نیز شامل موارد زیر می باشند:

 • ایقاع موجد حق و مسقط حق
 • ایقاع فوری و مستمر
 • ایقاع معین و نامعین و نیمه معین
 • ایقاع تشریفاتی و رضایی
 • و…

برای هر کدام از اقسام عقد و ایقاع شرایط، قوانین و مقررات خاصی وجود دارد که برای کارشناسان حقوقی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار می باشد.

یاسر شاکری

ایقاع چیست و چه خصوصیاتی دارد؟

ایقاع چیست؟ در این مطلب از سایت حقوق گستر به بررسی موضوع ایقاع و خصوصیات آن پرداخته شده است. در تعریف ایقاع می توان گفت: «انشای اثر حقوقی است که با یک اراده انجام می شود». در برابر عقد که اثر حقوقی مطلوب آن نتیجه تراضی است و با یک انشا تحقق نمی یابد. پس می توان از این تعریف نتیجه گرفت که:

1- آنچه صورت می پذیرد کاری ارادی است که به منظور رسیدن به هدف خاص انجام می پذیرد و نباید آن را با رویدادهای طبیعی و قهری اشتباه کرد.

2- اثر حقوقی کار ارادی انشا می شود و نتیجه اخبار از واقع نیست. پس اقرار را که کاری اراده است و اثر حقوقی دلخواه را هم دارد، نباید در شمار اعمال حقوقی آورد.

3- ایقاع با یک اراده واقع می شود و نیاز به توافق ندارد. امتیاز ایقاع بر عقد در این است که با اراده فاعل آن واقع می شود و کارگزار است هرچند که با اراده دیگری از بین برود.

تعریف عقد و تفاوت آن با قرارداد

فسخ چیست و چه آثاری دارد؟

ایقاع معین و نامعین

ایقاع چیست – پاره ای از ایقاع ها نیز مانند قراردادها در قانون نام معین و احکام خاص دارد و به همین اعتبار آن را «ایقاع معین» می نامیم. مانند طلاق که احکام و تشریفات ویژه ای دارد و شرایط وقوع و آثار آن در قانون مدنی معین است یا فسخ قراردادها و فسخ نکاح و اخذ به شفعه و احیای اراضی موات و حیازت مباحات و مانند اینها. در برابر ایقاع های معین، گروهی ایقاع دیده می شود که نام و احکام ویژه ای در قانون ندارد ولی بر طبق قواعد عمومی نافذ است. مانند ایقاع های اذنی. گروه سومی هم در ایقاع ها دیده می شود که میانه ایقاع معین و نامعین است؛ گروهی که نام و نفوذ آن در قوانین آمده ولی دارای احکام روشنی نیست و باید از قواعد عمومی استنباط شود. مانند اجازه و رد مالک در معامله فضولی و اذن عبور و نهادن سرتیر بر روی دیوار.

دانشورفقه وحقوق(اعظمی)

بررسی مختصری در مورد قراردادهای اداری و تفاوت آن با قراردادهای غیر اداری

مقدمه:
با توجه به اینكه عقد در اصطلاح حقوقی تفاوتی با معامله ندارد لذا تعریفی كه ارائه می شود هردو عبارت را دربر می گیرد. معامله لفظی عربی است ودر فقه و مفهوم عام عبارت است از هر عملی كه احتیاج به قصد قربت نداشته باشد ودر معنای خاص معامله شامل عقود اعم از مالی و غیر مالی و ایقاعات می شود.
براساس ماده ١٩٤ قانون مدنی عقود و معاملات بر٥ قسم می باشد :« لازم- جایز- خیاری- منجر و معلق» از سوی دیگر عقد مترادف است به طوری كه در معنا ومفهوم تفاوتی نداشته باشد وتنها یك ارتباط عموم و خصوص دیده می شود.
مفهوم قرارداد در حقوق خصوصی
مفهوم قرار داد در حقوق عبارت است از توافق دو یا چند نفر در موضوع معین به قصذ ایجاد اثر حقوقی مطلوب ومشترك. در تعریف جامع می توان گفت كه: «عقد عبارت است از توافق یك یا چند نفر در مقابل یك یا چند نفر دیگر جهت ایجاد امر حقوقی».
لازم به ذكر است كه قرارداد با مفاهیم دیگر همچون واقعه حقوقی، ایقاع وبا قراردادهای عادی الحاقی تفاوت بسیاری دارد.
مفهوم قرارداد در حقوق عمومی
در تعریف حقوق عمومی می توان گفت:« حقوق عمومی مجموعه قوانینی است كه برروابط دولت با افراد جامعه حاكم است.» بنابراین می توان گفت:«قراردادهای اداری از جمله قراردادهای حقوق عمومی اند كه دارای جایگاه مهمی در محاسبات اداری حكومتی می باشند.»
این قراردادها در یك تعریف كلی عبارتند از:« قراردادهایی كه بین دستگاههای اداری اعم از دولتی وعمومی با هر شخص اعم از حقیقی وحقوقی ونیزر داخلی یا بین المللی منعقد می شود.
قراردادهای دولت به اعتبار تبعیت از قانونی كه حاكم بر آن است متنوع می باشد به طوری كه بر یك قرارداد ممكن است قوانین مدنی یا تجارت یا كار وحتی قوانین اداری حاكم باشد. قراردادهای غیر اداری دولت غالباً شامل قراردادهای موضوع حقوق خصوصی بوده وقراردادهای اداری دارای قواعد حقوقی خاص خود می باشد وغالباً شامل جنبه امتیاز یا اقتداری وبعضاً جنبه حمایتی دارد. یعنی دارای خصایص ترجیحی مانند حق تفاوت ایقاع با قرارداد تقدم در فسخ حق تعلیق، حق جانشینی بدون مراجعه به دادگاه وغیره می باشد.
تعریف قرارداد اداری وانواع آن
«قرارداد اداری عقد یست كه به وسیله یكی از سازمانهای اداری ازیك طرف و اشخاص حقیقی ویا حقوقی از طرف دیگر وبه منظور انجام یك عمل یا خدمت مربوط به منافع عمومی بر طبق احكام خاص منعقد می شود.
بر طبق تعریف فوق عناصر متشكله قراردادها عبارت است از:
١- یك طرف قراردادهای اداری همیشه یك سازمان عمومی است.
٢- اهداف قراردادهای اداری حفظ منافع عمومی وعموم مردم است
٣- قرارداد اداری دارای احكام خاص بوده واز احكام قراردادهای مدنی، تجاری وكار متمایز است .
٤- رسیدگی به اختلافات قراردادهای اداری در صلاحیت دادگاههای اداری می باشد.
انواع قرارداد اداری
قراردادهای اداری متنوع می باشند اما مهمترین آنها عبارتند از:
١-قرارداد مقاطعه عمومی، ٢- قرارداد قرضه عمومی، ٣- قرارداد امتیاز امر عمومی، ٤- قرارداد(پیمان) استخدامی، ٥- قرارداد عاملیت.
خصوصیات قرارداد اداری
انعقاد قراردادهای اداری همانند سایر عقود نمی باشد بلكه مشروط به رعایت پاره ای قواعد مهم اختصاصی است. از مهمترین خصوصیات قراردادهای اداری وجود محدودیت ها نسبت به اصل آزادی قراردادها است. وویژگی دوم در نظام خود قراردادهاست. از دیگر ویژگیهای قراردادهای اداری تنوع احكام وقواعد حقوقی نسبت به اقسام گوناگون آن است.
تفاوت قرارداد های اداری با قراردادهای غیر اداری
١- تفاوت قرارداد اداری با قرار داد مدنی
الف) از نظر تشریفات: قراردادهای مدنی از عقود غیر تشریفاتی هستند ولی قراردادهای اداری از عقود تشریفاتی محسوب می شوند. مانند تشریفات مزایده ومناقصه.
ب)از نظر اعتبار هدف: قراردادهای اداری علی الحصول برای تامین هدف عمومی ومنافع منعقد می گردند ودر قراردادهای مدنی هدف منافع شخصی است.
ج) از نظر صلاحیت: در انعقاد قراردادهای مدنی اهلیت طرفین قرارداد مطرح می باشد نه صلاحیت آنها مانند عقد بیع، لكن در قرارداد علاوه بر داشتن اهلیت صلاحیت نیز شرط است. و صلاحیت به معنای اقتدار و اختیار است كه براساس قانون به یك سازمان یا شخص حقیقی اعطا می گردد.

د) از نظر مرجع رسیدگی به اختلافات: رسیدگی به اختلافات ناشی از قراردادهای مدنی در صلاحیت دادگاههای عمومی می باشد. (دادگاههای عمومی و مدنی) در صورتیكه رسیدگی به اختلافات حاصل از قراردادهای اداری غالباً در دادگاههای اداری می باشد دیوان عدالت اداری مصداق بارز دادگاههای اداری می باشد.
٢- تفاوت قرارداد اداری یا بین المللی
«قرارداد بین المللی قراردادی است كتبی كه بین مراجع صلاحیتدار دو یا چند دولت (كشور) در خصوص موضوع معین كه جنبه بین المللی دارد. با تشریفاتی مشخص تنظیم، امضا ومنتشرمی شود.
بنابراین قراردادهای اداری، داخلی، غیرتجاری وغیر سیاسی است در صورتی كه قراردادهای بین المللی خارجی، سیاسی و تجاری است و حتی قواعد حقوقی حاكم بر آنها وهمچنین مراجع رسیدگی كننده به اختلافات آنها متمایز است.«مانند دادگستری لاهه.»
٣- تفاوت قراردادهای اداری با قراردادهای تجاری
قرارداد تجاری قراردادی است كه موضوع تعهد حداقل یكی از طرفین،یك عمل تجاری است وعلی الاصول این قراردادها تحت تاثیر و اصل «سرعت» و «تضمین اجرا» قرارگرفته ودر نتیجه فارغ از بعضی تشریفات حقوق مدنی هستند. ملاك اداری یا تجاری بودن قرارداد بایستی وضعیت مصرف كننده را در نظر گرفت، اگر دسترسی مردم به خصوص طبقه ضعیف جامعه ، از لحاظ اقتصادی و به طور عمومی و همگانی ، ارزان و بدون تبعیض میسر گردد. باید حقاً به آن صفت « خدمت عمومی» داد و ماهیت آن قرارداد اداری دانست در غیر اینصورت وصف«تجاری» خواهد داشت و ماهیت قراردادی نیز برحسب مورد تجاری تلقی خواهد شد.
ملاك تشخیص قرارداد اداری از قرارداد غیر اداری
به طور كلی برای تشخیص وتفكیك قراردادهای اداری از غیر اداری سه معیار یا ضابطه وجود دارد كه عبارتند از: معیار قانونی، معیار قانونی معیار علمی.
١- ضابطه قانونی: یكی از معیار های تشخیص قرارداد اداری از غیر اداری مراجعه به قانون است، یعنی قانون نوعی خاصی از قرارداد را اداری دانسته و مقررات خاصی برای آن وضع كرده است قراردادهای مقاطعه و قراردادهای استخدام عمومی
نمونه هایی از قراردادهای اداری هستند.
٢- ضابطه قضایی: علیرغم آنكه در برخی از كشورها رویه قضایی نقش مهم وموثری در تعیین معیارهای تشخیص قرارداد اداری دارد ولی در ایران رویه قضایی در این ارتباط نقشی را ایفا نمی كند.
٣- ضابطه دكترین(علمی):نظریه حقوقدانان در تشخیص قراردادها از یكدیگر واز جمله قرارداد اداری از سایر قراردادها بسیار مهم وتعیین كننده است در حالی كه در ایران همانند ضابطه قضایی نقشی در تمیز قراردادها از یكدیگرندارند.
در تشخیص قرارداد اداری از سایر قراردادهای در برخی كشورها علاوه بر معیار قانون، معیارهای رویه قضایی ودكترین نقش داشته وصرفاً به ضابطه قانونی اكتفا نمی كنند در حالی كه در ایران ملاك ومعیار ضابطه قانون است اگر چه نباید ونمی توان به یك ضابطه ومعیار اكتفا نمود.

ایقاع چیست

ایقاع به یک نوع عمل قانونی و حقوقی گفته می شود که فقط به خواست یک شخص انجام می شود. این عمل برخلاف قرارداد یا عقد احتیاجی به موافقت دو یا چند نفره نخواهد داشت؛ اما امکان دارد با خواست شخصی دیگر از بین برود. معمولا این عمل برای امور متنوعی نظیر طلاق، فرزند خواندگی، لعان، ابطال قرارداد، اعراض، نذر، ابراء، حیازت، رجوع شوهر، تملک به شفعه و. به کار برده می شود.

در خصوص با ایقاع بودن برخی از امور حقوقی نظیر اقرار، وصیت تملیکی و ابرا در میان کارشناسان اختلاف نظر وجود دارد. این نوع تمایز در بعضی موارد حاکی از تاثیر نفی ذی نفع در محقق شدن این عمل و در بعضی دیگر به دلیل تعریف این عمل است.

انواع ایقاع

ایقاع در دو نوع، یک طرفه و دو طرفه می باشد که در هر دو مورد تنها یک خواست، ضروری است با این اختلاف که در نوع یک طرفه اثر این عمل فقط برای صاحب اراده می باشد ولی در نوع دو طرفه، اثر این عمل حقوقی هم برای درخواست کننده هست هم برای طرف ایقاع می باشد.

• ایقاع یک طرفه

یکی از انواع ایقاع، یک طرفه می باشد. اعراض معمولا مربوط به نوع یک طرفه می باشد و به مفهوم گذشتن مالک از دارایی خود است. شخصی صاحب یک دستگاه خودرو مدل پایین است که می خواهد آن را در یک جایی رها کند و دیگر صاحب این اتومبیل نباشد و از آن اجتناب می کند. در این صورت نقش اعراض، ابطال مالکیت است که فقط بر روی اعمال کننده این عمل حقوقی اثر می گذارد.

•ایقاع دو طرفه

یکی دیگر از انواع ایقاع، دو طرفه می باشد. معمولا ابراء از این نوع می باشد و به مفهوم این است که طلبکار از بدهی که در دست بدهکار دارد می گذرد که به اراده طلبکار واقع تفاوت ایقاع با قرارداد می شود و در این صورت پذیرش و قبول بدهکار شرط نیست؛ اما تاثیرات آن هم برای بدهکار هم برای طلبکار می باشد.

نکات مهم در خصوص ایقاع

نکات مهم در خصوص ایقاع

انواع ایقاع

در این مبحث قصد داریم چندین نکات مهم در خصوص ایقاع را بیان کنیم که عبارتند از:

•هر چند می دانید که این عمل حقوقی با اراده یک شخص انجام می شود ولی باید آشکار شود، چرا که حقوق به واقعه های اجتماعی می پردازد و شخص باید به گونه ای اراده اش را ابراز نماید.

•رجوع، ابطال، ابراء و طلاق از مهم ترین نمونه های این عمل حقوقی به حساب می آیند که با خواست فاعل آن، وضع می شوند و تاثیر می گذارند و تاثیرات آنها به جا می مانند.

•تاثیرات این عمل حقوقی در حق سایرین در وصیت های عهدی بیشتر به چشم می آید و آشکار می شود. در این نوع وصیت، وصیت کننده انجام کاری برای بعد از مرگ خود را بر دوش کفیل می گذارد. این گونه وصیت با نفی مخاطب آن ابطال می شود. به شیوه روشن تری این نوع وصیت به وسیله اراده وصیت کننده وضع می شود ولی با نفی کفیل در زمان حیات وصیت کننده رد می شود.

•بهتر است بدانید که حق نفی، مختص وصیت عهدی است و در سایر ایقاعات صورت نمی گیرد.

معرفی نمونه های بارز ایقاع

نمونه های بارز ایقاع

نکات مهم در خصوص ایقاع

در این قسمت از مقاله قصد داریم به معرفی نمونه های برجسته و بارز ایقاع بپردازیم. این نمونه ها عبارتند از:

•طلاق

این اصطلاح که طلاق به خواست و اختیار آقایان صورت می گیرد را معمولا همه شنیده ایم. با مدنظر قرار دادن این مثال می توان بیان کرد که مولفه و خصوصیت این عمل حقوقی این است که به خواست یک فرد اتفاق می افتد و در حقیقت برعکس عقد است که مستلزم دو اراده است.

•فسخ

با مدنظر قرار دادن نوع قولنامه همواره شرایط و وضعیتی ایجاد می شود که اگرچه به حقیقت تبدیل نشوند فردی که وضعیت به سود او ایجاد شده، این احتمال ممکن است برای او ایجاد شود که قولنامه را پایان دهد و یا به اصطلاح آن را باطل کند.

•وصیت عهدی

در این نوع وصیت، وصیت کننده بعضی امور و یا کار هایی را برای پس از مرگ خود به شخص کفیل می سپارد. بهتر است بدانید که با رد شخص کفیل این وصیت فسخ و باطل می شود. مسئله حائز اهمیت این است که حق نفی یک جانبه به وسیله کفیل تنها به این نوع وصیت نامه اختصاص دارد و در دیگر موارد این عمل حقوقی مطرح نشده است.

تفاوت قرارداد با ایقاع

تفاوت قرارداد با ایقاع

حال که با چند مدل ایقاع آشنا شدید بایستی عرض شود که در دنیای حقوق اموری که به اراده انسان صورت می گیرد به دو گروه ایقاعات و قرارداد ها تقسیم می شوند.

قرار دادها مانند ابتیاع و اجاره با توافق دو نفر واقع می شوند و تاثیرات حقوقی آنها هدف مشترک افرادی است که به عقد قرارداد می پردازند. برای مثال دو نفری که قولنامه اجاره را با رضایت و توافق همدیگر منعقد می کنند، مقصودشان اعمال ارتباط استیجاری است که با قولنامه شکل می گیرد. نمونه های متنوع ایقاع با خواست یک فرد صورت می گیرند و همانند قرار داد همان تاثیری را دارند که فرد اعمال کننده مدنظر داشته است.

به عنوان مثال مردی که زن خود را طلاق می دهد در حقیقت تقاضای او از بین رفتن رابطه زناشویی است و با طلاق تقاضای او به حقیقت تبدیل می شود.‌ در این صورت با ملاحظه به تعریفات ذکر شده عمده ترین تفاوت این اعمال حقوقی آن است که در قرارداد به توافق دست کم دو شخص نیاز است در صورتی که در عمل حقوقی دیگر با خواست یک شخص محقق می شود. در این صورت به منظور آنکه قرارداد اجاره ای شکل گیرد حتما باید طرفین (موجر، مستاجر) حضور داشته باشند و توافق هر دو نفر به وقوع قرارداد اظهار شود. هیچ وقت یک شخص نمی تواند به تنهایی و بدون توافق شخص دیگر ملک خود را به او اجاره دهد و به منظور اینکه استجاره به شیوه درستی انجام شود باید توافق و تراضی طرف دیگر نیز اخذ شود. در صورتی ‌که این موضوع در مورد طلاق صدق نمی کند. مرد می تواند همسر خود را بی آنکه موافقت او را بدست آورد طلاق دهد. به بیان دیگر برای رویداد طلاق احتیاجی به توافق زن نیست و مرد می توان به تنهایی این کار انجام دهد.

از تعاریف ذکر شده پیداست که ایقاع یک عمل حقوقی ارادی است و به اعمال یا از بین بردن حق یا تحول شرایط حقوقی منتهی می شود. در حقیقت این عمل حقوقی هم مانند عقد، اثر حقوقی دارد. بهتر است بدانید این عمل اگرچه با یک خواست شکل می گیرد اما باید اظهار شود، زیرا که حقوق معمولا به واقعه های اجتماعی می پردازد و فرد هم باید به شیوه ای خواست خود را بیان کند. به عنوان مثال در ابطال قرارداد، فردی که قرارداد را ابطال می کند باید به طرف دیگر این قرارداد اطلاع دهد.

جمع بندی

در این مقاله سعی شده به صورت جامعی در خصوص ایقاع مطالبی را در اختیار شما عزیزان قرار دهیم. همانطور که گفته شده این عمل حقوقی به خواست یک فرد صورت می گیرد. این عمل برعکس قرارداد نیازی به توافق دو یا چند نفر ندارد ولی احتمال دارد با خواست فردی دیگر ابطال شود. در این مقاله به بررسی نمونه های مهم و بارز این عمل حقوقی پرداخته ایم، علاوه براین انواع آن را نیز بررسی کرده ایم که بهتر است برای شناخت هر چه بیشتر این موضوع این مقاله را مطالعه نمایید.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا