فارکس برای مبتدی ها

ده قانون تجزیه و تحلیل فنی جان مورفی

معرفی کتاب مرجع کامل و بین المللی تحلیل تکنیکال

“ایران” ما که روز به روز شاهد مشارکت و رقابت اقتصادی هر چه بیشتر عامه ی مردم جهت رسیدن به توسعه ی پایدار است نیازمند آموزش پایه ای اقتصاد و مدیریت مالی است. منظور از آموزش پایه، انتقال آگاهی ها و دیدگاه های مختلف مالی به عموم مردم در سطح آموزش عالی و حتی در سطح آموزش و پرورش است. چرا که تنها با این ترتیب شاید جوانان پویا و شاداب را بتوان استعدادیابی کرد و هر چه زودتر برای احراز شهروندی شان در جامعه آماده ساخت. اهمیت آموزش پایه از این جهت که داشتن قدرت مالی در سطحی ده قانون تجزیه و تحلیل فنی جان مورفی گسترده میتواند بر انتخابهای تک تک افراد جامعه در هنگام تصمیم گیری های سرنوشت ساز در زندگی فردی و اجتماعی شان تأثیر بگذارد نیز شایان توجه است. چه بسا جوانانی با استعدادهای شگرف که به دلیل عدم آگاهی جامعه ی اطراف و خانواده ها در طول نسلها به هدر رفته اند.

مسلماً حوزه ی بورس ده قانون تجزیه و تحلیل فنی جان مورفی و بازارهای مالی که در همه ی کشورها به قلب تپنده ی اقتصاد تشبیه میشود از نظر نیاز به آموزش در اولویت است. از طرفی ارکان مختلف ده قانون تجزیه و تحلیل فنی جان مورفی بازار سرمایه ایران نیز همیشه با مشکل کمبود نیروی انسانی جوان و آموزش دیده مواجه بوده است. در این میان فراگیری درست تحلیل تکنیکال یکی از پیش نیازهای اساسی کار در بورس و بازارهای مالی به شمار میرود. در این باره کتب بسیاری توسط افرادی بیشمار به زبان فارسی برگردانده شده اند که هیچ یک کامل نیستند و به شکل دسته بندی شده مطالب را در دسترس خوانندگان نمیگذارند . برخی دیگر هم مانند کتاب معروف جان مورفی بسیار قدیمی شده اند و با دیدگاه های نوین و جاری در بازارهای مالی هماهنگی ندارند.

پس از کسب بیش از دو دهه تجربه در بازارهای مالی داخلی و جهانی و بررسی های عملی و پژوهش بسیار در این باره بهترین کتابی که در سطح جهان مطالعه کرده ام کتاب مرجع تحلیل تکنیکال اندرو لیم میباشد که مرجع اصلی امتحانات بین المللی انجمن تحلیلگران تکنیکال انگلستان نیز هست. همه ی آنها که با هنر تحلیل فنی نمودارهای بورس آشنا هستند شاید با من هم عقیده باشند که این کتاب بسیار کامل است و براساس شرایط جدید بازار خواننده را با به روزترین موارد در این علم به شکل بسیار مدونی آشنا میکند.

بخش هایی ده قانون تجزیه و تحلیل فنی جان مورفی ده قانون تجزیه و تحلیل فنی جان مورفی که به بررسی اندیکاتور ها و شاخص ها میپردازد به نظر من کامل و دقیق است و از آن مهم تر بررسی خوبی ها و بدی های هر یک و شیوه ی ترکیب آنها با هم است. بخشی از کتاب که به کنار هم نهادن سه ابزار فیبوناچی و گن و پیووت پوینت تخصیص داده شده بسیار جذاب است. یا بخشهای دیگری که به مفاهیم پایه و چیستی مفهوم “حجم در بازارهای سهام” می پردازد بسیار راه گشا و قابل بررسی است. در کمتر کتابی اطلاعاتی با این دقت و درستی درباره ی “وسعت بازار” و یا “عمق بازار” و یا مفاهیمی کلیدی ولی مهجور مانده، مانند “مدیریت سرمایه” میتوان یافت. مسلم است که خواننده ای که از قبل آشنایی خوبی با موارد مطرح شده داشته باشد پس از پایان هر فصل به وجد خواهد آمد و این گفته را تأیید خواهد کرد.

سال ها بود که در پی یافتن زمانی برای ارائه این کتاب به جامعه علمی کشور بودم که در زمان فراغتی که در هنگام گسترش ویروس 19 Covid به دست آمد با همه توان بر روی آماده سازی آن کار کردم و تلاشم بر این بود که چکیده ی سال ها کار در بازارهای مالی به دوستداران این دانش پیشکش شود. شوربختانه هرچند فعالان و دوستداران بازارهای بورس در ایران بسیارند ولی شمار آن هایی که عضو انجمن جهانی تحلیل تکنیکال هستند و آزمون های CFTE را پشت سر نهاده اند ، انگشت شمار است.

انگیزه ی من در هنگام آماده سازی این کتاب هر چند بیش از اینها بود اما شامل موارد زیر هم هست:

١- مدون ساختن برترین مرجع تحلیل تکنیکال در میان همه ی منابع آموزشی جهان به زبان فارسی.

٢- آمادگی هرچه بیشتر فعالان بازارهای سرمایه برای شرکت در آزمون جهانی CFTE و آسانتر شدن کسب مدارک بین المللی جهت کاریابی بین المللی برای دانش آموختگان و دوست داران فارسی زبان بورس و بازارهای مالی .

٣- گردآوری کتابی که در زمینه ی تحلیل تکنیکال به تنهایی کافی باشد و علاقه مندان را از پراکندگی فکری و هدر دادن زمان برهاند.

فهرست جلد اول

فصل اول: مقدمه ای بر هنر و دانش تحلیل تکنیکال (فنی)

 • هدف اصلی تحلیل تکنیکال
 • کاربرد دوگانه ی تحلیل تکنیکال
 • پیش بینی قیمت و رفتار بازار
 • طبقه بندی تحلیل تکنیکال
 • فردگرایی در تحلیل تکنیکال
 • فرضیات اولیه ی تحلیل تکنیکال
 • چهار فرض اصلی در کاربرد تحلیل تکنیکال
 • شرکت کنندگان در بازار
 • خلاصه ی فصل

فصل دوم: مقدمهای بر نظریه ی داو

 • مبدا و مبانی استدلالی تئوری Dow
 • مفروضات اولیه ی تئوری داو
 • چالش های تئوری داو
 • خلاصه ی فصل

فصل سوم: ساختار و شیوه ی حرکت نمودارها

 • ساختار و شیوه ی حرکت نمودارها
 • رفتار گپ : انواع چهارگانه ی گپ (فاصله ی بدون قیمت)
 • نمودارهایی با مقیاس ثابت
 • قراردادهای آت
 • خلاصه ی فصل

فصل چهارم: تحلیل فازی بازار

 • در خصوص فاز بازار Dow – تئوری
 • تفسیر الگوی نموداری فاز بازار
 • تفسیر حجم و تقاضای بازار از فاز بازار
 • تفسیر میانگین متحرک از فاز بازار
 • تفسیر واگرایی و مومنتوم از فاز بازار
 • تفسیر احساسی از فاز بازار
 • تفسیر ساکاتا از فاز بازار
 • تفسیر الیوت از فاز بازار
 • تفسیر تحلیل چرخه ای از فاز بازار
 • خلاصه ی فصل

فصل پنجم: تحلیل روند

 • تعریف روند
 • کیفیت روند: ١۶ مشخصه ی قیمت که بر عملکرد قیمت و قدرت روند در آینده تاثیر میگذارند
 • فیلترهای روند و قیمت
 • شرکت در روند
 • نقاط خمیدگی یا انحنای قیمت
 • خطوط روند، کانالها، و خطوط بادبزن
 • بازگشتهای روند
 • گپها و روندها
 • جهت دهی روند
 • هندسه دراموند
 • پیش بینی بازگشت های روند
 • خلاصه ی فصل

فصل ششم: حجم و تقاضای بازار

 • مکانیک رفتار حجم
 • اسیلاتورهای حجم
 • خلاصه ی فصل

فصل هفتم: تحلیل نمودارهای میله ای

 • ویژگیهای الگوی میله ای قیمت
 • ویژگیهای الگوی میله ای قیمت
 • الگوهای بازگشتی نمودارهای میله ای مشهور
 • الگوهای برکاوت مبتنی بر نوسان

فصل هشتم: اسیلاتورهای پنجره ای و اندیکاتورهای پوششی

تعریف اسیلاتورها و اندیکاتورها

هشت روش برای تحلیل یک اسیلاتور

دوره ی چرخشی، قاب زمانی چندگانه و اندیکاتورهای تأخیری (lagging)

معامله در روندها با استفاده از اسیلاتورها

اُسیلاتورهای پنجره ای

فصل نهم: تحلیل با استفاده از واگرایی

 • تعریف واگرایی
 • مفهوم کلی واگرایی
 • واگرایی استاندارد و معکوس
 • گرفتن تایید از قیمت در تحلیل واگرایی
 • سیگنالهای پشت سرهم ناشی از واگرایی استاندارد و معکوس
 • مثالهای بیشتری از واگرایی
 • خلاصه ی فصل

فصل دهم: عدد فیبوناچی و تحلیل نسبت

 • سری اعداد فیبوناچی
 • فیبوناچی EXPANSIONS ،PROJECTIONS ،EXTENSIONS ،RETRACEMENTS
 • خطوط فیبوناچی Retracement درصدی (مبتنی بر Φ ) درون محدودۀ قیمت مورد بررسی
 • سطوح ادامه یافتن درصدی (مبتنی برΦ ) فیبوناچی فراتر از محدوده ی قیمت مورد مطالعه
 • سطوح پیش بینی درصدی (مبتنی برΦ ) فیبوناچی از یک قله یا دره ی مشخص
 • چه کسی گفته نسبت ها و اعداد فیبوناچی جواب میدهند و در اصل، چرا باید جواب بدهند؟
 • عملیات هندسی فیبوناچی در برابر عملیات عددی
 • جعبه ابزار تکنیکال فیبوناچی معامله گر
 • ناحیه ی کاربرد
 • سطوح پیووت فیبوناچی floor trader- gann – dow
 • احتمال ادامه یافتن و بازگشت در فیبوناچی های Extension و Retracement
 • فیبوناچی Retracement دو و سه بخشی
 • فیبوناچی FAN LINES
 • فیبوناچی Channel Expansions
 • فیبوناچی کمان فیبوناچی Arcs
 • هم پوشانی حمایتی و مقاومتی فیبوناچی
 • موانع بالقوه در فیبوناچی Projection
 • تحلیل پیش بینی نسبت و زمان فیبوناچی در امواج اِلیوت
 • خلاصه ی فصل 10

فهرست جلد دوم

فصل 11 : میانگین متحرکها

 1. هفت بخش ده قانون تجزیه و تحلیل فنی جان مورفی اصلی میانگین های متحرک
 2. نه کاربرد اصلی میانگین های متحرک
 3. خلاصه ی فصل

سوالاتی برای مرور فصل ۱۱

فصل ۱۲: انولوپ ها و روشهای مهار قیمت

 1. مهار عملکرد ده قانون تجزیه و تحلیل فنی جان مورفی قیمت و نوسانات پیرامون یک مقدار اصلی
 2. تنظیم بائدها برای مهار قیمت به شکلی موثر
 3. روش های مهار قیمت
 4. خلاصه ی فصل
 5. سوالاتی برای مرور فصل ۱۲

فصل ۱۳: تحلیل الگوهای نمودار

 1. عناصر تحلیل الگوی نمودار
 2. پیش شرط های مورد نیاز برای بازگشت های الگوی نموداری به شکلی مطمئن
 3. الگوهای نموداری معروف
 4. خلاصه ی فصل

سوالاتی برای مرور فصل ۱۳

فصل ۱۴: تحلیل نمودار شمعی ژاپنی

 1. عناصر تحلیل نمودار شمعی
 2. الگوهای محبوب نمودار شمعی و روانشناسی آنها
 3. یکپارچه سازی تحلیل نمودار شمعی
 4. مودار شمعی های فیلترشده
 5. خرید و فروش با استفاده از نمودار شمعی ها
 6. خلاصه ی فصل

سوالاتی برای مرور فصل 14

فصل ۱۵: نمودار نقطه و شکل

 1. عناصر پایه نمودارهای نقطه و شکل
 2. الگوهای پایه نمودار نقطه و شکل
 3. حداقل اهداف قیمتی نمودارهای نقطه و شکل
 4. شاخص درصد صعودی و قدرت نسبی
 5. خلاصه ی فصل

سوالاتی برای مرور فصل ۱۵

فصل ۱۶: نمودار ایچیموکو و تحلیل آن

 1. ساختن پنج پوشش ایچیموکو
 2. جنبه ی عملکردی پوشش های ایچیموکو
 3. خوبی ها و بدی های استفاده از نمودار ایچیموکو
 4. خصوصیات دامنه قیمت و زمان در پوشش های ایچیموکو
 5. روش های پایه پیش بینی قیمت ایچیموکو
 6. خلاصه ی فصل

سوالاتی برای مرور فصل ۱۶

فصل ۱۷: مارکت پروفایل

 1. جست و جو برای ارزش و قیمت منصفانه
 2. شکل های پروفایل روزانه
 3. خلاصه ی فصل

سوالاتی برای مرور فصل 17

فصل 18: آنالیز موج اصلی الیوت

 1. عناصر موج إلیوت
 2. قوانین و دستورالعمل ها
 3. امواج محرک
 4. امواج اصلاحی
 5. گسترش و کوتاه شدگی موج
 6. تناوب
 7. برابری موج
 8. ضریب فیبوناچی و تحلیل عددی امواج الیوت
 9. خلاصه ی فصل

سوالاتی برای مرور فصل 18

فصل 19: اصول تحلیل گن

 1. تکنیک های ویلیام دلبرت گن
 2. خلاصه ی فصل

سوالاتی برای مرور فصل ۱۹

فصل 20 : تجزیه و تحلیل چرخه

 1. عناصر تجزیه و تحلیل چرخه
 2. اصول تجزیه و تحلیل چرخه
 3. دیگر خصوصیات چرخه ای
 4. تنظیم اسیلاتور و اندیکاتورهای پوششی نسبت به دوره چرخه غالب
 5. شناسایی چرخه های قیمت
 6. خلاصه ی فصل

سوالاتی برای مرور فصل 20

فصل ۲۱: تحلیل نوسانات

 1. مفهوم تغییر و نوسان
 2. برخی از محاسبات آماری نوسان قیمت
 3. معیارهای دیگر نوسانات
 4. خلاصه ی فصل

سوالاتی برای مرور فصل ۲۱

فصل ۲۲: وسعت بازار

 1. عناصر عملکرد بازار گسترده
 2. مولفه های وسعت بازار
 3. اندیکاتورهای وسعت بازار در عمل
 4. خلاصه ی فصل

سوالاتی برای مرور فصل ۲۲

فصل ۲۳: اندیکاتورهای احساسات و نظر مخالف

 1. ارزیابی احساسات و روانشناسی شرکت کنندگان بازار
 2. اندیکاتورهای مبتنی بر قیمت در مقابل اندیکاتورهای احساسات
 3. ارزیابی عملکرد شرکت کنندگان
 4. سنجش نظرات شرکت کنندگان

سوالاتی برای مرور فصل ۲۳

فصل 24 : تحلیل قدرت نسبی

محاسبه عملکرد نسبی

فصل ۲۵: روانشناسی سرمایه گذار

 1. جنبه های عمومی رفتاری
 2. عناصر رفتاری مرتبط با الگوهای نمودار
 3. عناصر رفتاری مرتبط با روند بازار
 4. جنبه های رفتاری بازار
 5. جنبه های رفتاری برگشت بازار
 6. ده قانون تجزیه و تحلیل فنی جان مورفی
 7. خلاصه ی فصل

سوالاتی برای مرور فصل ۲۵

فصل ۲۶: نمای خطرپذیری معامله گر و آنالیز موقعیت

 1. تحقق اهداف مشتری و میزان خطرپذیری
 2. مشارکت کنندگان پرریسک و محافظه کار در بازار من
 3. دسته بندی مشتریان طبق چشم انداز و احساساتشان
 4. هفت گزینه مشارکتی
 5. محرک ها، سیگنال ها، اهداف قیمت و حدود ضرر
 6. تایید و عدم تایید فیلترها و عملکرد قیمت
 7. جمع آوری، طبقه بندی و سازماندهی داده های تکنیکال
 8. تایید تایم فریم چندگانه
 9. تطبیق دورنمای تکنیکال با علاقه مشتری
 10. موقعیت های تامینی با کمک اوراق مشتقه
 11. خلاصه ی فصل

سوالاتی برای مرور فصل 26

فصل ۲۷: تحلیل تکنیکال یکپارچه

 1. مولفه های تلفیقی تحلیل تکنیکال
 2. دسته بندی خوشه ها و نقاط برخورد
 3. خلاصه ی فصل

سوالاتی برای مرور فصل ۲۷

فصل ۲۸: مدیریت سرمایه

 1. مولفه های مدیریت سرمایه

فصل ۲۹: سیستم معاملاتی تکنیکال

بهترین راههای یادگیری تحلیل تکنیکال

تحلیل_تکنیکال

بهترین راه برای یادگیری تجزیه و تحلیل تکنیکال این است که درک درستی از اصول اصلی بدست آورید و سپس دانش را از طریق آزمایش مجدد یا پیپر ترید به کار بگیرید. به لطف فناوری موجود امروز ، بسیاری از کارگزاران و وب سایت ها سیستم عامل های الکترونیکی را ارائه می دهند که تجارت شبیه سازی شده ای شبیه بازارهای زنده را ارائه می دهند. در حالی که هیچ میانبری برای موفقیت وجود ندارد ، معامله گران مشتاق می توانند یک دانش بنیادی ایجاد کنند و با گذشت زمان احساسی را در بازار به دست آورند که می تواند در هنگام معامله ،برتری ایجاد کند.

میدانیم که علاوه بر الگوها و شاخص های نمودار ، تجزیه و تحلیل تکنیکال شامل مطالعه موضوعات گسترده ای مانند اقتصاد رفتاری و مدیریت ریسک است.از آن گذشته هدف در پشت تجزیه و تحلیل تکنیکال معمولاً شناسایی فرصت های معاملاتی و استفاده از آنها با استفاده از یک رویکرد منظم و مبتنی بر قوانین است که بازده های بلندمدت تنظیم شده را به حداکثر می رساند.

معامله گران تازه واردان به این عرصه می توانند برای کسب اطلاعات در مورد تجزیه و تحلیل تکنیکال، به کتاب ها و دوره های آنلاین و اموزش های موجود در سایت ها مراجعه کنند.بسیاری از دوره های تجارت آنلاین وعده نتایج چشمگیری می دهند و از تاکتیک های فروش با فشار بالا استفاده می کنند ، اما پس از آن نمی توانند نتایج وعده داده شده را ارائه دهند.

تجارت شبیه سازی شده یا “پیپر ترید” می تواند به معامله گران کمک کند تا ببینند شاخص های فنی در بازارهای زنده چگونه کار می کنند.

تحلیل تکنیکنال را از کجا شروع کنیم؟

اولین قدم در یادگیری تجزیه و تحلیل تکنیکی ، دستیابی به درک اساسی از مفاهیم اصلی است که با گذراندن دوره های آنلاین یا آفلاین ، مطالعه کتاب و یا مطالعه از طریق وب سایت های آموزشی که این موضوعات را به دست می آورند ، به بهترین وجه حاصل می شود. بسیاری از این منابع رایگان هستند ، اما برخی از مربیان ، برای استفاده از این کارگاه ها یا دوره ها هزینه دریافت می کنند.

در اینجا چند کتاب مرجع در مورد تجزیه و تحلیل تکنیکال به شما ارائه میدهیم. این موارد منابعی مفید برای بازرگانان تازه کار هستند:

-تجزیه و تحلیل فنی بازارهای مالی: راهنمای جامع روش ها و کاربردهای معاملاتی نوشته جان جی مورفی

-جادوگران بازار ، به روزرسانی شده: مصاحبه با برترین بازرگانان نوشته جک دی شوگر

-خاطرات یک اپراتور سهام نوشته ادوین لوفر

-راه لاک پشت: روش های سری که مردم عادی را به معامله گران افسانه ای تبدیل کرد نوشته کورتیس ام.

بسیاری از دوره ها به صورت آفلاین و آفلاین نیز در دسترس هستند ، از جمله:

و بسیاری از فیلم ها و مقالات اموزشی در اپارات و یوتوب

نکته مهم ، بسیاری از دوره ده قانون تجزیه و تحلیل فنی جان مورفی های آنلاین نتایج چشمگیری را ارائه می دهند و از تاکتیک های فروش با فشار بالا استفاده می کنند ، اما نتایج وعده داده شده را ارائه نمی دهند. معامله گران تازه کار ممکن است بخواهند از دوره هایی که به بازده غیر واقعی افتخار می کنند اجتناب کنند و در عوض به دنبال مربیانی باشند که اصول اصلی تجزیه و تحلیل تکنیکال را آموزش می دهند.

بسیاری از تجار با گذشت زمان سیستم ها و تکنیک های معاملاتی خود را توسعه می دهند.

به هر حال واقعیت این است که، شرکت هایی که سیستم های معاملاتی را ارائه می دهند و سود منسجمی دارند ، اگر واقعاً سودآور باشند ، احتمالاً قصد فروش تاکتیک های ضروری و مفید را نخواهند داشت (اسرار را برای خود حفظ می کنند).

سرانجام ، بسیاری از وب سایت های مختلف بدون پرداخت هزینه ، مروری دقیق بر مفاهیم تجزیه و تحلیل تکنیکال ، مانند استراتژی های تجزیه و تحلیل فنی برای مبتدیان ، ارائه می دهند و می توانند نقطه شروع خوبی برای معامله گران مشتاق باشند.

مهارت های خود را تمرین و توسعه دهید

لازم است که بدانید بعد از یادگیری جزئیات و تحلیل های فنی ، گام بعدی این است که اصول را از این دوره ها بگیرید و از طریق آزمایش مجدد یا پیپیر ترید ، آنها را در عمل به کار بگیرید. معامله گران در حال توسعه سیستم های معاملاتی می توانند از آزمایش مجدد استفاده کنند تا ببینند مجموعه ای از قوانین با استفاده از داده های تاریخی چگونه عمل می کنند.

به عنوان مثال ، یک معامله گر ممکن است یک استراتژی متقاطع متحرک ایجاد کند که با عبور از میانگین متحرک کوتاه مدت از میانگین متحرک بلند مدت و بالعکس ، سیگنال خرید ایجاد می کند.سپس معامله گر می تواند سیستم را معکوس کند تا ببیند طی چند سال گذشته چگونه عمل کرده است.

مهم این است که بخاطر داشته باشید که سیستم های معاملاتی که بازدهی جذاب با استفاده از داده های تاریخی دارند ، عملکرد خوبی در بازارهای زنده ندارند و بهترین سیستم های معاملاتی مجموعه ای ساده از قوانین را به کار می گیرند که عملکرد مطلوبی دارند و به اندازه کافی انعطاف پذیر هستند که هم در گذشته و هم در آینده عملکرد خوبی دارند.

با این حال ، معامله گران به جای اینکه معاملات را روی کاغذ بنویسند ، با استفاده از یک حساب آزمایشی ، می توانند معاملات را انجام دهند تا ببینند که عملکرد آنها در طول زمان چگونه است نتیجتا پیگیری دقیق عملکرد این معاملات برای تعیین عینی میزان موفقیت استراتژی ها در طول زمان و تمرین در یک بازه زمانی کافی مهم است.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا